12 Kislew 5781 | 27 November 2020
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Wat was zo bijzonder aan de lavoesj, kledingstuk, die Hasjem voor Adam Harisjon en Chava maakte?

“En de Hasjem Eloqiem maakte voor Adam en voor zijn vrouw klederen van huiden, en kleedde hen ” Bereesjiet/Gen. 3:21 Een aantal vragen kunnen we stellen naar aanleiding van deze bovenstaande pasoek. De antwoorden op de vragen geven gelijk antwoord op de vraag wat zo bijzonder was aan de lavoesj die Adam Harisjon en Chava kregen van Hasjem. De vragen zijn: 1. Waarom wordt er Hasjem Eloqiem gezegd en niet gewoon Hasjem of Eloqiem? 2. De lavoesjiem , kleden, waren niet...

Uitgelicht dossier
Mohammed al Dura
De hartverscheurende beelden van Mohammed Al-Dura in de armen van zijn vader op een kruispunt in de buurt van Gaza-stad gingen de wereld rond en werden een belangrijk wapen in de media-oorlog tussen Israël en de Palestijnen. Niet alleen werd de toen 12-jarige Gazaanse knaap Mohammed al Dura...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Aanvangstijd:
Eindtijd:
Jom Hazikaron

27 november 1095:
Tijdens het Concilie van Clermond-Ferrand kondigde paus Urbanus II de eerste kruistocht af. De kuistochten ontaarden in gewapende expedities die gepaard gingen met onder Europese en oriëntale joden aangerichte slachtpartijen.

27 november 1941:
De Duitsers gaven Nederland de opdracht tot de inrichting van zgn “Judenviertel” in alle grote steden. Joden op het platteland en in kleinere steden dienden ook daar naar toe te verhuizen.

27 november 1942:
2500 joden van het getto van Buczacz werden naar het vernietigingskamp Belzec getransporteerd. 250 joden werden in het getto al doodgeschoten. Zo ook ondergingen de 2000 bewoners van het getto van Tlumacz hetzelfde lot.

Pasoek
Misjna Pirke Avot 2:4a
Doe Zijn wil als jouw wil, opdat Hij jouw wil zal doen als Zijn wil. Zie af van jouw wil tegenover Zijn wil, opdat Hij anderen van hun wil doet afzien tegenover jouw wil
Informatie
Artikelen: 1.335
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 289
Deze maand: 8.429
Dit jaar: 206.673
Totaal: 3.530.189
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.