25 Aw 5781 | 03 augustus 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Korach / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bamidbar/ Numeri 16:1–18:32 | door: Rabbijn prof. Efraim Sprecher | Vertaling: Devorah
Voordat we Rabbi Sprecher aan het woord laten, eerst het volgende.
Een van onze rabbijnen in NL leerde ons deze week dat de Meragliem de opdracht kregen eerst het land te inspecteren en dan de steden. Zij gaven hun verslag precies anders om uit:
 1. verslaglegging hoe sterk de steden waren
 2. het land was goed
. In principe was hun mind setting: is het land kwa opbrengst het wel waard om een oorlog te ontketenen?

Rabbi Sprecher leerde ons vorige week dat Vs. 16:12-14opmerkelijke verzen zijn.
 1. lo'na'aleh... wij komen niet naar boven...Deze uiting hebben zij twee keer gezeg. Dit kun je op twee manieren benaderen
  1. ze zagen zichzelf in de profetie dat ze in de hel terecht zouden komen
  2. zij hebben zichzelf in de hel gegooid.
 2. zij noemden Mitsrajiem zoals Erets Jisrael genoemd wordt: "Land van melk en honing", zoals wij het Westen zien als een rijke omgeving van melk en honing, zo zagen zij Mitsrajiem.
Parasja en Haftara Korach van Rabbi Sprecher
In Vs. 16:1 stopt Korachs genealogie bij ben-levie. In Bereesjiet/Gen. 49:6 voorspelde Ja’aqov de samenzwering van Qorach en zei… besodam ‘al-tavo’nafsjie… in hun samenzwering zal mijn ziel niet binnengaan… (Rasji). Volgens Goer Arjeh wordt hiermee aangegeven dat Ja’aqov onberispelijk was. Toch blijft Qorach speciaal. Wanneer wij namelijk de laatste letters van tsaddieq katamar jifrach nemen, vormen zij de acroniem van Qorach: rechtvaardige (zal als een) dadelzaad ontspruiten.

Mosje viel na de aantijgingen van Qorach flauw (Vs.4. Sanhedrin 109 leert dat Mosje in feite van overspel werd beschuldigd. Tehilliem 106:16 schrijft: wajqan’oele Mosje. Hun argument was:
 1. Mosje leerde altijd onder invloed van de Sjechina en moest daarom altijd rein zijn. Hierdoor moest hij van Hasjem van Zippora scheiden.
 2. Ondertussen gaven de vrouwen gewillig goud en weigerden Mosje’s oproep goud te doneren voor de Misjkan niet. Maar zij weigerden wel de oproep van hun eigen mannen om goud te doneren aan de ‘eigel hazahav.
Ondanks Mosje Qorach strafte, werd hij pas echt kwaad toen het volk Erets Jisrael beledigden: ham’at ki he’elietanoe me’erets zavat chalav oedavasj… is het niet voldoende dat je ons uit een land van melk en honing hebt gebracht? 13-14 Hiermee prees het volk Mitsrajiem met de kenmerkende namen/woorden van Erets Jisrael. Vs. 15…wajichar lemosje… Mosje werd boos

De straf was dat Qorach en zijn navolgers levend opgeslokt werden. Dit betekent twee dingen
 1. hij ging niet dood en ervoer hierdoor de lichamelijke pijnen van de hel: chajjiem sje’olah (vs. 30)
 2. Hierdoor wordt zijn eerder genoemde acroniem wel erg letterlijk. Namelijk als een dadelzaad (die langzaam opkomt) ontspruit zijn achterkleinzoon: Sjmoe’el Hanovi (de profeet Samuel). Dit is ook wat Korach met zijn profetisch oog zag. Maar hij zag ook de kleinzoon van Mosje: Jonathan ben Gershom, die een verkeerde sekte door zijn naamsbekendheid als rabbijn
  Leidde. Daarom was Qorach van mening dat Mosje en Aharon de positie als leiders opgeëist hadden en vond als overgrootvader van Sjmoe’e dat hij het recht had leider over het volk te zijn. Dit is een voorbeeld hoe een profetisch oog iemand kan misleiden.
Ari z”l leert ons dat Qorach de gilgoel van Qain en Mosje de gilgoel van Havel was. Er was dus nog onafgemaakte zaken die recht getrokken moesten worden. Qain kreeg in Qorachs leven de kans tikkoen op de moord op Havel te doen, maar hij faalde. Deze keer straft Hasjem middels Mosje hem integenstelling tot Havel. In vs. 30 wordt namelijk hetzelfde beschreven als in Bereesjiet/Gen. 4:11: …patsah ha-adamah resp. min-ha’adamah ‘asjer patstah… Qorach onderging levend wat het bloed van Havel onderging doordat de aarde haar mond opende. Qorach slikte Mosje’s rol als leider niet. De aarde slokte hem op.

Vs. 27 zien wij dat Qorach (en niet zijn kinderen), Dathan en Abiram met kinderen werden opgeslokt. De kinderen van Qorach deden net voordat zij letterlijk werden opgeslokt tesjoeva (26:11) Maar zijn slaven, aanhangers en huisraad werden wel opgeslokt: kol-ha’adam ‘asjer leqorach… alle mensen die met Qorach waren…

pagina 1 / 2 1   |   2      »      
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.