20 Sjewat 5782 | 22 januari 2022
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Waƫtchanan / Haftara Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Jesjajahoe 40:1-26 | Devorah en Reuben Ebrahimoff [inleiding]
Deze Haftara wordt altijd gelezen op de Sjabbat na Tisja Be'Av.

Deze Haftara bevat een profetie die het volk in ballingschap troost bood en hoop voor de wederopbouw van de Eerste Tempel. Daarom wordt deze Sjabbat ‘Sjabbat Nachamoe' genoemd, de Sjabbat van de troost, en natuurlijk ook omdat de eerste woorden ervan ‘Nachamoe, Nachamoe ‘ami' - Troost, troost mijn volk' - zijn. De Profeet voor­spelt dat het lijden van Jeruzalem spoedig over zal zijn en dat de ballingen spoedig zullen terugkeren naar Zion. Maar er is meer.

Deze Haftara is tevens een start van een serie van een zevental troost haftarot, ook wel bekent als de sjeva'denachamata'. Deze Haftorot bevatten een en al troost en hoop na de vernietiging van de Eerste Bejt Hamiqdasj. Zij zijn allemaal onderdelen van de laatste gedeelten van Jesjajahoe, waarin de profetieën half smarten en half troostend zijn. Zij hebben geen directe betrekking op de Parasja van de week.

De gedachten in deze Haftorot is het volgende: de Midrasj Pesikta Rabbasi 30:30 leert ons dat Hasjem Avraham verzoekt Jeroesjalajiem te troosten, maar Jeroesjalajiem blijft ontroostbaar. Dan stuurt Hasjem Jistchak, maar ook dan blijft Jeroesjalajiem ontroostbaar. Vervolgens wordt Ja'aqov op de missie gezet en dit had ook geen baad. Tot slot stuurde Hasjem Mosje naar de stad om deze te troosten, maar ze wilde ook niet door Mosje getroosd worden.
Nu Hasjem zag dat Jeroesjalajiem zich niet door de Aartsvaderen liet troosten, benaderde Hij haar zelf. Deze Midrasj is gebaseerd op de openingsverzen van de eerste vier sjeva'denachamata': "Toorst, troost Mijn volk", zei Hasjem (Haftara Wa'etchanan) tegen Avraham, Jitschak, Ja'aqov en Mosje, "spreek tot het hart van Jeroesjalajiem... Maar tsion zei: "Hasjem heeft mij verloochend en dat is waarom Hij mij niet komt troosten" (Haftara Eikev). En Hasjem antwoordde: "Oh getroffene, in storm geworpene, jij bent ontroostbaar..." (Haftara Re'eh). Dan: Ik ben het Die jou troost..." (Haftara Sjoftiem).
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.