14 Adar II 5784 | 23 februari 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Re'ee / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Dewariem/ Deuteronomium 11:26–16:17 | door: Devorah


Bracha oeqlalah; zegen en vloek

In een later stadium zullen wij lezen en leren dat Hasjem Bnej Jisrael voor een keuze stelt op de berg Gerizim en berg Ebal resp. tussen de zegen en de vloek. Ondanks Mosje zegt dat hij "vandaag" hen die keuze geeft, zullen wij gaanerweg ontdekken dat er pas tot in details uitgeweid wordt wanneer men de Jordan is overgestoken (27:11-26). Mizrachi legt uit dat Mosje nu in deze parasja de formule van de zegen en vloek uitlegt.

Vs.11:26...re'eh...ziet...Je kunt echt zien dat mensen die de Tora navolgen, daadwerkelijk presteren, iets volbrenging en geestelijke groei ondergaan. malbim leert ons dat we hier alleen al de zegen kunnen zien.
...brecha oeqlalah... zegen en vloek... Mosje geeft hier volgens Sforno aan dat Bne Jisrael niet anders dan de gojiem zijn. De zegeningen beloofden hen dat zij juist ongewoon en wonderlijk zullen worden. De beproevingen zijn de gevolgen wanneer Bnej Jisrael falen in hun spirituele roeping. De meeste mensen zijn tevreden met een middelmatigheid. Zij zijn er content mee om zo verder te kunnen gaan. Hierdoor doen zij geen moeite om groots te zijn en zeker er van te zijn niet slecht te zijn. Mosje spoort Bnej Jisrael aan anders te zijn. Wij moeten voor het uiterste gaan, voor ongekende hoogten en mogen met niets minder genoegen nemen!

Vs.27 ...'asjer tisjme'oe... als jullie luisteren... Rasji legt hier uit dat de zegeningen (hier is de aanzet over de keuze van zegen en vloek) alleen komt wanneer wij luisteren naar Hasjems geboden. Luisteren is een beeldspraak voor de zegen, omdat iemand alleen Hasjems zegen kan bereiken wanneer hij het vermogen heeft om te luisteren. Hij moet zich assimileren met hetgeen de Tora van hem verlangt. 'Amos hanevi, Amos de profeet, schreef dat er geen honger meer zal zijn voor brood en geen dorst voor water, maar alleen het horen van het Woord van Hasjem...8:11 In de toekomst zal iedereen de boodschap van deze vers - ...'asjer tisjme'oe... als jullie luisteren... - begrijpen. Mensen zullen begrijpen dat zegeningen uit de bekwaamheid van het horen bestaat. Dit is werkelijk essentieel, omdat mensen overspoeld met tegenstrijdigheden (Sforno).

Vs. 28...'im-lo' tisjme'oe...alsjullie niet willen (zullen) luisteren...met betrekking tot de zegen wordt hiermee gezegd dat wanneer je luistert naar de Tora, dan verdien de zegen. Met betrekking tot de vloek, zegt Mosje "als" omdat hij heeft niet gewild de waarschijnlijkheid te impliceren dat mensen zouden weigeren naar G'ds woord te luisteren, legt R'Bachya ons uit.

pagina 2 / 4 «      1   |   2   |   3   |   4      »      
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.