25 Kislew 5782 | 29 november 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Acharei Mot - Kidoesjiem / Overzicht Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Combinaties Wajjikra: 16:1-20:27 | door: Ohr Somayach
Hasjem instrueert de Kohaniem om de uiterste voorzichtigheid in acht te nemen wanneer zij het Misjkan binnengaan. Op Jom Kippoer moet de Kohen ─×adol het Allerheiligste van het Misjkan binnengaan, nadat hij daarvoor speciale voorzorgsmaatregelen getroffen heeft en speciale kleren heeft aangetrokken. Hij brengt een uniek offer voor Jom Kippoer, waaronder twee identieke geiten die worden aangewezen door het lot. Eén is „voor Hasjem" en wordt geofferd in de Tempel, terwijl de andere „voor Azazel" in de woestijn is.

De Tora vermeldt de individuele verplichtingen op Jom Kippoer: Op de 10de van de zevende maand moet men zichzelf kwellen. Wij eten en drinken dan niet, gebruiken geen zalven en reukwerk, dragen geen leren schoeisel, wassen ons niet en hebben geen huwelijksgemeenschap. Te allen tijde is de consumptie van bloed verboden. Het bloed van een geslachte vogel en wilde dieren moet bedekt worden.

De mensen worden gewaarschuwd zich niet bezig te houden met de slechte praktijken die in Egypte gebruikelijk waren. Incest wordt gedefinieerd en verboden. Huwelijksomgang is verboden tijdens de maandelijkse ongesteldheid van een vrouw. Homosexualiteit, bestialiteit en kinderoffers zijn verboden.

Het volk wordt aangemoedigd om heilig te zijn. Vele ge- en verboden worden geleerd:

Verboden: Afgoderij; het eten van offerdieren na een bepaalde tijd; diefstal en roof; het ontkennen van diefstal; valse eden; iemands eigendom achterhouden; uitstel van betaling van loon; het haten of vervloeken van een mede Jood (met name zijn eigen ouders); roddelpraat; het leggen van fysieke en psychologische struikelblokken; verdraaiing van het recht; iemand in verlegenheid brengen; wraak; wrokgevoelens koesteren; rassen kruisen; het samen dragen van wol en linnen; vruchten plukken van een boom in zijn eerste drie levensjaren; vraatzucht en gebruik van verdovende middelen; hekserij; het afscheren van de baard en bakkebaarden; tatoeage.

Positief: Ouders en ouderen respecteren; een deel van de oogst voor de armen laten staan; anderen liefhebben (speciaal een bekeerling); dat men boomvruchten in het vierde jaar in Jeruzalem moet eten; ontzag hebben voor de Tempel; respect voor Tora-geleerden, blinden en doven.
Familieleven is heilig. We worden gewaarschuwd om niet het gedrag van de heidenen te imiteren, opdat wij het Land Israël niet zullen verliezen. We moeten kasjroet houden en daarmee onze unieke en afgescheiden status handhaven.

Bron: Joods Leven
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.