20 Sjewat 5782 | 22 januari 2022
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Kie-Tisa (Sjabbat Para) / Haftara Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Ezekiel 36:16–38 | Devorah
Sefardiem lezen Ezekiel 36:16–36

De reden waarom deze parasja en haftara zijn toegevoegd is omdat we nu in een tijd bevinden waarin men vroeger – voordat zij optrokken naar Jeroesjalajiem voor Pesach – moest reinigen. In een vers van deze haftara staat nl in [Jezekiel 36:25] geschreven, dat men zich onder moesten sprenkelen met puur water, zodat zij van alle besmettingen en bevuiling gereinigd zouden worden.

Vrijheid van keuze staat in een bepaald opzichte haaks ten opzichte van de dood. Bijna niemand zou voor de dood kiezen. Het is onvermijdelijk. M.a.w. de keuze van vrije wil te doen en laten komt door de dood in geding, want de dood is – door natuurkrachten - de door de oppervlakkige, gelimiteerde mens niet te ontwijken. De mensheid bezwijkt onder de dood en wordt overwelmed door fysieke krachten waardoor de mens, net als andere schepselen, niet aan de dood kan ontsnappen. Vanuit dat opzichte is er geen ruimte voor jij zal… bij het volgen van de mitswes, maar is het eerder jij moet…. Morele vrijheid lijkt dan een illusie en de G’ddelijke morele regels die vanuit een vrije wil een totale devotie om de verlichting en het reinigende vuur van de dienst vergen, zijn hierdoor onbegrijpelijk (zie hierboven uitleg parasja parah).

Zonde is naast dood ook aan besmetting gebonden. Besmetting wordt weer geassocieerd aan de dood. Dit omdat de mens geketend is aan zijn eigen harstochten. Hierdoor verliest hij zijn spirituele controle betreffende zijn acties die hij wenst te doen. Zijn fysieke lusten overmeesteren zijn spirituele persoonlijkheid. Denk aan de workaholics. Zij zijn verslaafd aan hun werk en de opbrengsten die zij uit hun werk halen, en dat is gevangenschap van zijn geestelijke persoonlijkheid! Daarom is het noodzaak dat dit deel van zijn leven gedood moet worden. Daarom – wanneer Hasjem hem vergeeft – geeft Hasjem hem een nieuw hart (vs. 26) en een nieuwe geest. Hasjem doordrenkt hem met reinheid, waardoor de mens meester over eigen daden wordt. Een levend persoon – dus een zuiver persoon – gebruikt zijn lichaam zoals hij dit wilt, een gebruiksvoorwerp zoals hij die gebruiken wilt. Hierdoor, zo leert Chazon hamikra, ondergaat de zondaar de echte status van het leven en vrijheid!
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.