14 Adar II 5784 | 23 februari 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Waarom Hasjem de gebeden van moslims verhoort
Publicatiedatum: maandag 17 november 2014 Auteur: Redactie | 1.955 keer gelezen
Terrorisme, Redactie, islamitische fascisme, Joodse opvatting tav het christendom en islam, Geloof en vertrouwen in Hasjem, Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Media_levensbeschouwing »
Wat is dienen met het hart? Dat is het gebed. -- Hilchot Tefila 1:1

De oerkracht in het Universum is tefillah
De Chazal [geleerden] leren dat tefillah [gebed] in de structuur van de schepping werd geweven en is ontworpen door Hasjem als een fundamenteel element van het leven: Hasjems chesed in deze wereld. Samen met tesjoeva [berouw] is tefillah de katalysator die de Eindverlossing in beweging zal brengen.

Tefillah is het ultieme wapen
Net voor het uitbarsten van de oorlog, werd door de Chassidische leider Rabbi Menachem Schneerson ZT"L - de Lubavitcher Rebbe van New York - de campagne gelanceerd dat Joodse mannen vanaf de 13 jaar de mitswe van de tefillien zouden vervullen. Aangezien de Zesdaagse Oorlog in juni het resultaat is van een verenigd Jeruzalem als deel van Israel, hebben meer dan 400.000 leden van het Jodendom gehoor gegeven om de phylacteries -
tefillien in het Hebreeuws - aan de Westkant - ook wel bekend als de "Klaag"muur - te dragen.

In de Zesdaagse oorlog waren niet de geweren, bommen en de werkelijke wapens, maar de tefillien. Maar wat is de tefillien [het gereedschap van tefillah] zonder tefillah? Daarom is het ultieme en meest krachtige wapen van de Joden tefillah. Zoals Tora-lernen de sleutel is voor het eeuwig leven in Olam Haba, is tefillah de sleutel voor gezondheid, onderhoud, gemoedsrust en spirituele groei in Olam Hazeh, deze wereld.

Allah is Hasjem
“Wenivrechoe becha kol misjpachos ha'adamah...door jou zullen alle families op aarde gezegend zijn” [Bereesjiet 12:3]. 'Nivrechoe' ontleent zich van mavrich wat 'enten' betekent. Hier wordt niet bedoeld dat Avraham zich tot de andere families en volkeren moest voegen om hen te kunnen
enten. Het enten ging – naast gioer [proces wanneer een niet-Jood toetreedt tot het Jodendom] of het aannemen van de Leer van de Bne Noach – óók middels gemengde huwelijken die Isjma'el en Esaw met de Kena'anieten aangingen. Toch oefende Avraham middels hen zijn invloed uit. Isjma'els invloed kwam tot uitdrukking in de Islam en Esaw's invloed via het Christendom.

Ondanks de Islam en het Christendom vervormde versies van Avrahams leer zijn, jagen zij de waarheid na en onthouden zij zich [zo goed en zo kwaad] op hun manier van afgoderij door deze af te schaffen. Daarom RaMBaM is van mening dat het Christendom en de Islam functioneren volgens het plan van Hasjem en functioneel zijn in het helpen het pad te bereiden voor de tijd dat de hele wereld Hasjem zal gaan dienen [Hilchos Melachim hfst. 12]. Hij is daarnaast van mening dat niet-Joden hierdoor bekent zijn geworden met Hasjems geboden, een factor dat de acceptatie van de Waarheid van de Tora in de Messiaanse Tijd zal faciliteren.

De geschiedenis van zijn vernietigende natuur
Pirkei D'Rabbi Eliezer hfst. 30 vertelt ons dat Jisjma'el geboren is met een boog en opgegroeid is met een boog. In Bereesjiet 21:20 leren we dat hij [Jisma'el] een ervaren boogschutter werd. De Tora beschrijft hierin zijn potentie tot bloedvergieten. En dit niet als resultaat omdat hij daarin zo in geoefend heeft, maar omdat hij met dit kenmerk geboren is. Het is deze neiging dat de geradicaliseerde tak van zijn nakomelingen in deze dagen zo schrikbarend is.

Ondanks Jisjma'el's onderliggende gevecht tegen Joden is, omvat zijn agressie wereldwijd. De eenheid van de familie is namelijk de hoeksteen in de Islamitische wereld. In het Westen daarentegen vormen individualiteit, persoonlijke vrijheid, godsdienstvrijheid en
onafhankelijkheid het fundament.

Zijn wereldwijde opening salvo is begonnen op 11 september 2001.

Jisjma'els identiteit als boogschutter is een identiteit dat voor eeuwig is vastgelegd. De vernietigende natuur van zijn identiteit wordt versterkt door zijn terughoudendheid ten opzichte van beschaving. Deze terughoudendheid tot beschaafdheid heeft hij van zijn moeder Hagar geërfd
[Bereesjiet Rabbah Parasja 45, Siman 9 en Sforno op Bereesjiet 16:6 en 8]. Deze erfenis is door een engel aan Hagar voorspeld: “en de engel van Hasjem zei [tegen Hagar]: 'Zie, je zal een zoon
schenken en hij zal een 'pèrè-adam'zijn, een wilde onbeschaafde man, zijn hand tegen iedereen en ieders hand tegen hem en tussen al zijn broers zal hij wonen'.”
[Bereesjiet 16:11en 12]. R'Hirschlegt uit dat pèrè een aanduiding is voor iemand die wars is van sociale grenzen die binnen de maatschappij zijn afgesproken. “Zijn hand tegen iedereen” betekent dat Jisjma'el zichzelf van de sociale wetten onttrekt.

De Tora bevestigd dit door deze sociopathische ambities van de radicale Islam keer op keer te openbaren. De pogingen van het Westen om Jisjma'el te cultiveren en te civiliseren mislukt keer op keer, omdat Jisjma'el dus een 'pèrè-adam' is.

En daarom verhoort Hasjem de moslims...
...voorlopig...
Angstaanjagende en ongetemde als hij is, is de geradicaliseerd Jisma'el niet uitsluitend een schurk dat zijn eigen verdiensten nietig zouden zijn. In tegendeel: zijn verdienste ligt in zijn naam. Jisjma'el ישמעאל betekent letterlijk “Hasjem ['el אל] hoort [jisma' ישמע].Wetende dat het ultieme wapen en de oerkracht van het universum tefillah is, vertelt de naam van Jisjma'el dat Hasjem hem zal verhoren als hij zal dawnen en zijn tefillot [meervoud van tefillah] naar Hasjem zendt. Ook dit ligt weer bij zijn moeder Hagar.

Bereesjiet Rabba 53:24 leert dat Hagar ook tot Hasjem bad of Hasjem haar zoon Jisjma'el wilde sparen [Bereesjiet 21:16], maar Hasjem gaf gehoor aan de stem van Jisjma'el. Hierdoor is Jisjma'el volgens Igros Moshe, Orach Chaim Vol.2, Siman 25 de belichaming van de kracht van
tefillah! Dit opgeteld met het feit dat de moslims, die dus volgens de RaMBaM door Jisjma'el geënt zijn op de Leer van Avraham, door en door religieus zijn, wordt tefillah – als mantel van G'ddelijkheid misbruikt tégen met name *Jisra'el, de neef van Jisjma'el. Secularisatie komt bij moslims weinig voor zoals bij het Christendom en Jodendom. Hierdoor verschilt de Islamitische maatschappij in het Midden-Oosten met die van het Westen.

In hun rotsvast geloof in Hasjem, hebben zij het beste als geen ander door dat tefillah het ultieme wapen is die zij bij iedere strijd tegen Israël en het Westen inzetten.

Daarom hoeven wij ons niet te verwonderen dat extremistische radicale moslims Allah – of te wel Hasjem - bedanken voor hun succes op hun strijd tegen Israël en het Westen.

*1. Jisrael komt van Jisjar'el, wat "eerlijk [Jisjar] tegen G'd ['el]" betekent.
2. Jisrael komt ook van
Sar'el, wat Prins [sar] van G'd ['el] betekent en
3. Jisrael komt ook van
Jasjar'el wat strijden voor G'd [Jisrael 'arej ravravat qadam Hasjem; aldus Onkels op Bereesjiet 32:29] betekent.

Tegenwoordig zijn we getuige van de dodelijke afloop van uitingen van deze aangeboren neigingen als zijnde pèrè-adam - de smaak van bloed en de afkeer van de regels van de beschaafde maatschappij - in de daden van de tak in Jisjma'els familie. Deze tak van Jisjma'els nakomelingen zijn de radicale die wereldwijd steeds verder uitbreid.

Jisjma'el komt er niet mee weg
Moeilijkheden,
jissoeriem, zijn door Hasjem op onze levenspad gelegd om minder gestraft te worden in Olam Haba en ook om ons op hogere niveau van tefillah te brengen. Dit wetende, beginnen we te snappen waarom Jisjam'el als boogschutter en pèrè-adam is geboren. Jisjma'el is een instrument van Hasjem – zoals de slavernij in Mitsrajiem een instrument was voor de Exodus om op een hoger spiritueel niveau te komen [Zijn volk worden] – om ons op een nog veel hoger plan te zetten.

'Waheji hasjemesj lavo vatardeimah naflah al Avram weheenei eimah chasjeichah gedolah nofeles alav... en het gebeurde, toen de zon onderging, een diepe slaap over Avram kwam en zie, een angstvallige, grote duisternis viel over hem...” [Bereesjiet 15:12].

Jalkoet Sjimoni, Remez 77 leert dat eimah – angstvallig – refereert naar de Babylonische overheersing. Chasjeichah – duisternis – refereert naar de [Medië] Perzische overheersing. Gedolah – groot – verwijst naar de Griekse overheersing. Nofeles – viel – verwijst naar de diaspora van
Edom [Rome]. Tot slot verwijst
alav – over hem – naar Jisjma'el. Welke van de overheersingen en ballingschappen waren het zwaarst?

Volgens Rav Chaim Vital is dat Jisjma'el [Eitz HaDaas Tov op Tehilliem hfst. 124]. De Chazal leren ons naar aanleiding van Zohar op Parasja Wajjera dat Jisjma'el werkelijk gelooft [steek dit af op zijn naam, zijn natuur en inderdaad zijn diepe geloof in Hasjem] dat hij Erets Jisrael mag claimen omdat hij meent dat niet Bne Jisra'el maar híj de essentiële verdiensten – die
Bne Jisra'el van Hasjem op Har Sinaj hebben ontvangen – verkregen heeft.
Beide houden de brit mila en de beide volkeren zijn aan de Naam van Hasjem verbonden:
keil [Jisra'el en Jisjma' el].

De claim van Joden op Erets Jisrael zal Jisjma'el alleen vervangen wanneer wij ons afhankelijk ten opzichte van Hasjem opstellen. Deze afhankelijkheid is absoluut voldoende om de kracht van Jisjma'el neutraliseren. Dit bereiken wij door onze
emoenah en bitachon [geloof en vertrouwen] te versterken, sjmirat halasjon [niet roddelen] en chesed toepassen, zodat ónze gebeden werkelijk de Troon van de Kadosj Baroech Hoe bereiken en Hij naar de tefillot van Zijn geliefde kind Jisra'el zal verhoren en ons voor eens en altijd van het huk van Isjma'el en Esav bevrijden.

Want Zijn belofte die Hij diverse keren in de Tora heeft vastgelegd dat degene Israël vervloekt zélf vervloekt zal worden staat. Dit geldt ook voor de vervloekingen die Jisjma'els nakomelingen over ons hebben uitgesproken. Ondanks het verhoren van zijn tefillot zijn naam is, wordt hij van deze
belofte van Hasjem niet vrijgesteld. Zijn vervloekingen die tot op de dag van vandaag verhoord worden, zullen uiteindelijk zijn eigen vervloekingen betekenen [
middah k'neĝed middah]!

Jisjma'el herinnert ons om tot Hasjem te wenden en met emoenah en bitachon te dawenen... Immers, wanneer wij zien dat Jisjma'el als een bezetene tekeer gaat en de naties van de wereld zijn destructieve gedrag en lafhartige daden verdedigen, moeten wij dit herkennen als een teken dat de
ultieme verlossing nabij is. Jisjma'el's identiteit als zijn het verhoorde gebed, is bedoeld om ons ervan bewust te maken dat het tegengif voor angst en terrorisme onze oprechte gebeden zijn.

Bron: Praying With Fire van Rabbi Heshy Kleinman

Voorts gaat rabbi David bar-Hayim verder op de term van Jisjma'el als pere-adam.

Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.