14 Tammoez 5784 | 20 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Waarom niet-gelovigen beperkt in hun denken zijn
Publicatiedatum: vrijdag 20 maart 2015 Auteur: Redactie | 2.441 keer gelezen
Chassidiem en Chassidoes, Kabbalah, Redactie, Wetenschap, Media_wetenschap, Leer van Rabbi Nachman, Het lichaam »

Reb Chaim [Brisker Rav] zei een keer: "deze tafel is een koe." 
Rabbi Yitzchak Zev Soloveitchik zei: "de tafel heeft dezelfde Talmoedische wetten als een koe."
Rabbi Shimon Shkop zei: "de moleculen van de tafel kunnen op een andere volgorde opgebouwd worden om zo een koe te worden".

Rabbi Nachman leert dat de geest de opperbevelhebber is van het lichaam. De hersenen kent 3 belangrijke delen: de grote hersenen [cerebrum], de de kleine hersenen [cerebellum] en de hersenstam. Iedere sectie heeft verschillende, maar nauw gecoördineerde functies. De cerebrum is de zetel van het intellect, de cerebellum coördineert de bewegingen van het lichaam en de hersenstam vervoert de impulsen door de gehele zenuwstelsel. Deze 3 gebieden van de hersenen zijn de voertuigen van hun overeenkomstige mochin, de spirituele krachten van het intellect.

Zo is de cerebrum de zetel van Chochmah – wijsheid [het eureka-gevoel over een idee die in je opkomt], de cerebellum is de zetel van van Binah [analyse en synthese van het idee] - begrip en de hersenstam is de zetel van Da'at – kennis [de uitvoering van het idee in praktijk]. De schedel, waarin de mochin huist, correspondeert met Keter, de Kroon. Chochmah, Binah en Keter zijn 3 van de 10 eigenschappen hoe Hasjem Zich in deze wereld manifesteert en deze 10 eigenschappen hebben wij ook, omdat wij naar Zijn Beeld zijn geschapen. Wij mensen moeten al deze 3 stappen van het proces stap voor stap ondergaan alvorens we het idee in praktijk gebracht kan worden. Hasjem daarentegen kan deze 3 stappen in 1 luttele handeling doen. Daarom zijn Zijn gedachten niet die van ons.
Da'at is een halve Sfirah, eerder een gevolg van Chochmah en Binah.

De Ari Z”L leert dat Chochmah en Binah onafscheidelijk zijn. Zij worden ook wel de '2 vrienden die nooit gescheiden worden' genoemd [Zohar III, 4a]. Zij staan daarom parallel met de grote hersenen [cerebrum], die opgedeeld zijn in een rechter en in een linker hersenhelft. Hoewel ze een eigen identiteit hebben, zijn zij nooit uit elkaar. We hebben geleerd dat Chochmah staat voor een ondefinieerbare wijsheid, de 'non-verbale' rechter hersenhelft, terwijl Binah de manifestatie is van die wijsheid, de 'verbale' linker hersenhelft. De Sefer Jetsirah 1:4 leert: “Begrijp met Wijsheid en wees Wijs met Begrip”. Dit betekent dat wanneer de hoogste niveaus van G'dsbewustzijn wordt bereikt, dat je Chochmah en Binah als een temden moeten gebruiken.

Om dit te illustreren: op het niveau van Chochmah weet iedereen over het bestaan van G'd. Zelfs degene die niet naar Hem zoeken, bezitten een latente erkenning van Hem. Zelfs de zogenaamde atheïst bezit een diep gevoel van G'd, zij het verborgen. Binah leidt de strijd om dit te begrijpen en deze latente kennis te ontwikkelen. Zonder Binah dient de bij iedereen de aangeboren Chockmah geen enkel doel.

Rabbi Nachman leert daarom ook dat we moeten weten dat er zondaren zijn die hun hele leven toewijden om zichzelf te ontwortelen van G'd en Zijn Tora. Ondanks dat blijft er altijd een vonkje spiritualiteit over die altijd probeert om de spirituele vlam in hen te ontvlammen. Maar omdat hun goddeloosheid diepgeworteld is geraakt, verdubbelen zij hun inspanningen om zich verder te ontwortelen zodat ze uiteindelijk zelfs hun kleinste verbinding met G'd van zich afgooien. Helaas, wanneer zulke mensen hun niveau van atheïsme hebben bereikt, sterven zij. Dan zien zij direct de waarheid wat zij zo hard hebben ontkend, maar dan is het te laat! Rachem 'alenoe, moge Hasjem genade met ons hebben!

Ware wijsheid is dus spiritualiteit. Wanneer iemand zijn reis in dit leven met een open mind begint, klaar om alle soorten van kennis en informatie opnemen, zal er ter zijner tijd de informatie accumileren, zich wortelen en uitbreiden. Als hij dit gebruikt voor spirituele doeleinden, dan kan het zelfs verder uitbreiden, omdat spiritualiteit niet gebonden is aan tijd en ruimte waardoor het dus eindeloos is. Maar als hij materiële doelen najaagt die met valse overtuigingen en ongewenste leefstijlen gepaard gaan, zal zijn geest vervuild worden met onnatuurlijke verlangens. Eerst zal een kleine hoeveelheid kwaad wortelen in zijn geest en dan steeds een beetje meer. Uiteindelijk zal het kwaad zijn gehele geest domineren. De hersenen hebben enorme hoeveelheden van het materialisme geabsorbeerd en opgeslagen, waardoor er maar weinig ruimte voor iets anders over is om deze te ontwikkelen. Het geestelijke is dan allemaal maar verbannen.

Ruimdenkend of kortzichtig?

Klik op de afbeelding


Mensen die zichzelf wetenschappelijk, seculier-liberaal en open-minded [ruimdenkend] noemen, zijn in werkelijkheid narrow-minded [kortzichtig]. In plaats dat zij de manifestatie in de chemie van het leven zien van de Oneindige Intelligentie, maar ook het wonder van de menselijke bewustzijn dat deze chemie ondersteunt, kiezen zij ervoor dat dit alles op toeval en op een willekeurig proces berust. Door hun geest te sluiten voor het G'ddelijke, zijn zij niet instaat spirituele, religieuze mensen te doorgronden. Zij denken alleen maar in materiële termen. Zijn sluiten zich af voor hetgeen wat achter of in de materie ligt.

Iedereen die sceptisch is over het bestaan van Hasjem moet maar eens een goede blik werpen in een elektronenmicroscoop met een stukje hout daaronder. Laat hem zien hoe het stukje hout bestaat uit vezels, die gemaakt zijn van cellulose, wat weer bestaat uit moleculen, die weer bestaan uit atomen, die bestaan uit subatomaire deeltjes zoals protonen, elektronen en neutronen, welke bestaan uit sub-sub-deeltjes die quarks en leptonen het. Dit zijn [net als energie] geen fysieke entiteiten! Het zijn eerder bundels van vibrerende energieën. Deze vibrerende energieën zijn frequenties van een enkele elementaire kracht van vibrerende energie die voortdurend alle atomen en moleculen in het heelal op ieder moment creëert. Deze sceptist is niet op de hoogte van het feit dat deze wetenschap over de binnenkant van materie ooit een enkel een Kabbalistische lering was wat nu inmiddels een aanvaarde wetenschappelijke theorie is geworden. Wie hierin niet het wonder ziet, is kortzichtig en zijn geest is verstopt geraakt door zijn eigen beperkte vooroordelen.

Er is werkelijk niets wat G'd niet kan doen. Dienovereenkomstig wordt de geestelijke wereld omschreven als buiten de beperkingen van de ruimte van de tijd. Zij voldoet niet aan een beeld dat het eindige, menselijke geest kan bedenken. Daarom is het geloven in Hasjem en het najagen van een spiritueel leven een ware indicatie van ruimdenkend vermogen, omdat G'd boven tijd en plaats staat. Een ieder die in Hem gelooft, weet ook dat alles mogelijk is. Het kortzichtig persoon daarentegen jaagt alleen het materialisme na en limiteert zijn potentie tot niets meer dan wat de materiële wereld hem kan bieden. Daarom zou hij nooit in staat zijn de wonderen die inherent staan met de Schepping werkelijk waarderen.

Bron: Anatomy of the Soul of Rebbe Nachman of Breslev van Chaim Kramer

©Jodendom-online 2015

Copyright © 2015 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.