15 Tisjri 5784 | 30 september 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Hoe moeten wij als Joden reageren op de bloedmaan?
Publicatiedatum: dinsdag 29 september 2015 Auteur: Redactie | 2.029 keer gelezen
Redactie, Talmoed Tora, Mosjiach [Messias], Dieren en natuur, Einde der Tijden »

"Ik zal wonderen geven in de hemelen en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook; de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, vóór de komst van de grote en Ontzagwekkende Dag van G'd” [Jo'el 3:3].

Vroeg in de morgen op de eerste dag van Soekkot [28 sep.2015], vond er een fenomeen plaats. Zowel in Europa als in Israël was er een totale maansverduistering en wel van die orde, dat de maan in een roodachtige kleur is verschenen. Door de schaduw van de aarde en door de 'rode' stralen van zon, was het resultaat dat er een bloedmaan te zien was.

Het verbazingwekkende was dat de laatste vier waarnemingen van dit fenomeen plaats vonden op de grote Joodse feestdagen en wel Pesach [de eerste van de tien plagen was bloed!] en Soekot [verband tussen Soekkot en Gog en Magog is HIER te lezen]. Is dit toeval [zie laatste zin van het artikel Gog en Magog] of is er verband tussen het Joodse volk en de bloedmanen?

Afgelopen anderhalf jaar heeft de maan rood aan de hemel geprijkt en het verbazingwekkende was is dat deze zoals eerder gezegd allemaal op de bovengenoemde belangrijke Joodse feestdag heeft plaatsgevonden. Dat dit fenomeen kort na elkaar heeft plaats gevonden, is überhaupt erg zeldzaam. Want voor de 20e eeuw, duurde het 500 jaar voordat dit natuurverschijnsel plaatsvond. Dat het op Pesach en Soekkot 2014 én 2015 heeft plaats gevonden, heeft nog maar acht keer in de gehele geschiedenis plaats gevonden. Kijk maar.

De laatste drie keer dat dit fenomeen op Pesach én Soekkot heeft plaatsgevonden was tijdens kritieke gebeurtenissen voor het Joodse volk. Bijvoorbeeld in 1493 en 1494 zijn de Joden uit Spanje verdreven. In 1949 en 1950 onmiddellijk na de stichting van de Joodse staat en in 1967 en 1968 tijdens de Zesdaagse Oorlog bij de heineiging van Jeroesjalajiem.

Wat zullen die dubbele bloedmanen zoals in de afgelopen anderhalf jaar betekenen?

Wij lazen in een opinie dat wanneer in de Tora een naam twee keer wordt genoemd, dat Hasjem degene een directe oproep geeft: "Avraham, Avraham", “Ja'aqov, Ja'aqov", "Mosje, Mosje", “Sjmoe'el, Sjmoe'el"... Deze oproepen waren allemaal twee maal. Is het dan gek gedacht dat Hasjem ons als volk twee maal achter elkaar roept om óns de zekerheid te geven dat Hij ons áls Zijn volk werkelijk [op]roept?

Geïnspireerd door de slotwoorden van Jo'el hanavi 3:3, is het op te maken dat bloedmanen tekenen zijn van G'd en dat we steeds een stap dichter bij de komst van de Mosjiach komen óf dat er iets wonderbaarlijks gaat gebeuren.

Wel kunnen de woorden van de Talmoed ons enig inzicht over hóe we als Joden moeten reageren met betrekking op alle mogelijke speculaties die de laatste anderhalf jaar over multi media vliegen. Er worden namelijk drie hele belangrijke zaken in de Talmoed Sukkah 29a genoemd die ons meteen in goede perspectief zet en wel:
1. "Op grond van het plegen van vervalsingen, het opgeven van valse getuigenissen, het achterna gaan van kleinvee in het land Israël en degene die goede bomen kappen... enz.",
2. maar ook "wanneer de Joden de wil van Hasjem doen, hoeven ze zich geen zorgen over voortekenen [of hemelse fenomeen]. Zo zegt Hasjem “Laat je niet afschrikken door het tekenen van de hemel".
3. Hoewel de rode maan als een bloedrode gezicht is en deze een teken is dat het zwaard [van honger] zal komen over de wereld, leren onze Geleerden eveneens in Sukkah 29a dat Hasjem het volgende tegen Zijn volk zegt: "Zo zegt Hasjem: Leert niet de wegen van de volken, en ontzet je niet voor de tekenen van de hemelen, de volken raken verbijsterd door hen" [Jermijahoe/Jer. 10:2). Hoewel de naties ontzet zullen zijn over de bloedmanen en andere natuurfenomen, mogen wij dat niet zijn!

Hasjem roept ons dus op als één volk tesjoeva te doen [punt 1], zódat tekenen zoals de bloedmanen geen vat op ons kunnen hebben [punt 2], want dat is juist waar de niet-Joodse volkeren door zich laten leiden [punt 3]. We moeten tesjoeva doen en eenheid vormen. Dan zullen de verschikkingen ons zéker niet raken [eveneens punt 3], want door tefillah kan onze mazal [wat in de sterren staat] worden veranderd [Nefesh Haschaim Poort 2 hfst 14]!

©Jodendom-online 2015

Copyright © 2015 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.