12 Ijar 5784 | 20 mei 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Mosjiach ben Joseef
Publicatiedatum: dinsdag 17 mei 2016 Auteur: Redactie | 1.961 keer gelezen
Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Leer van de Chofets Chaim, Hasjkove volgens de RaMCHaL »

Mosjiach ben Joseef Mosjiach ben Joseef stamt in tegenstelling tot Mosjiach ben Dawied van de stam Efrajiem [o.a. Sukah 52a en b, Sjmot 40:11] af, maar dat hoeft niet per se. Hij zal voor de komst van Mosjiach ben Dawied komen. Hij zal namelijk de wereld klaarstomen voor Mosjiach ben Dawied. Hij zal met name politieke en militaire taken hebben. Hij zal concreet gezegd oorlog voeren tegen Esav en zal alle onderdrukkers van Bnej Jisraël militair aanpakken. Deze oorlog wordt ook wel de Eindoorlog van Mosjiach ben Joseef tegen Armiloet [Amilus] heerser van Esav genoemd ["Het huis van Ja'aqov zal vuur zijn en het huis van Joseef een vlam en het huis van Esav (slechts) een stoppel..." Ovadiah 1:18]. Baba Batra 123b leert dat de nakomeling van Esav in de handen zal vallen van de nakomeling van Joseef [mesjoe'ach milchamah; de gezalfde voor de oorlog Bereesjiet Rabba 99:2; Sotah 42a en Rasji op Dwariem 20:2].  

Rechtstreekse resultaat van deze oorlog lijkt noodlottig. Over het algemeen wordt aangenomen dat Mosjiach ben Joseef zal omkomen [Targum Yehonathan op Sjmot 40:11 en Zacharjah 12:10 en Rasji op Sukah 52a waar hij deze oorlog identificeert met de [laatste] oorlog van Gog Oemagog]. "Zij zullen om hem rouwen als iemand die rouwt om een enig kind" [Zacharjah 12:10]. Na zijn dood zullen verschillende zware calamiteiten plaatsvinden. Deze nieuwe beproevingen zullen de laatste test voor het Joodse volk zijn. Kort daarna zal Mosjiach ben Dawied de dood van Mosjiach ben Joseef wreken, hem uit de dood halen [waarschijnlijk gelijk de aanvang van de veertig jarig durende [Midrash Ne'elam – Toldot 140a en de Leshem Shevo v'Achlamah Drushei Olam HaTohu 2:412:9-12] tijdens de Techiat Hamejtiem, Opstanding der Doden] om tot slot de Messiaanse Tijd in te luiden met eeuwigdurende vrede en gelukzaligheid.  

Wat opvallend is, is dat er een verband lijkt te bestaan tussen de profetie van Zacharjah en de Mosjiach ben Joseef. Hij wordt in deze profetie [die negatief voor ons Joden uitvalt omdat we niet waardig genoeg zijn om buiten de oorlog gesteld te worden] namelijk aangehaald. Met andere woorden, wanneer we waardig genoeg zijn door dat we naar Elijahoe Hanavi [Elijah de Profeet] hebben geluisterd en en masse tesjoeva [tot inkeer komen] hebben gedaan, bestaat er geen reden voor de beproevingen de geassocieerd zullen worden met de [dodelijke] gebeurtenissen rond de Mosjiach ben Joseef. Mosjiach ben Dawied komt dan onmiddellijk om ons te bevrijden [Emunot Vede'ot VIII:6 en Or Hachatim op Bamidbar 24:17].  

Toch leert de RaMCHaL via de ARI ZA"L ons dat onze dagelijkse gebeden in Sjmone Esre kunnen voorkomen dat Mosjiach ben Joseef sneuvelt. We dawnen daarin namelijk "stel snel de troon van Jouw knecht Dawied vast". Waarom? Omdat Mosjiach ben Joseef ook "kisej Dawied" – Troon van Dawied - wordt genoemd [Peri Eitz Chayim, Sha'ar Ha'amidah hfst 18; Siddoer HaAri met betrekking tot deze bracha. Deze theorie van de ARI ZA”L wordt in Or Hachayim op Wajjiqra/Lev. 14:9 en Bamidbar/Num. 24:17 geciteerd. Zo ook Even Shelemah hfst 11 Note 6 en Zohar II:120a, IIU:153b]. Alle tefillot – gebeden – hebben effect.  

De Gaon van Wilno is van dezelfde mening toegedaan, maar dan vanuit een ander invalshoek. Zo leert hij dat deze Mosjiach zijn verdiensten zal gebruiken om de oorlog te overleven, omdat hij een grote rol zal spelen in verzameling van ons volk vanuit alle uithoeken van de wereld en de herbouw van Jeroesjalajiem [Kol Hator].

Pagina index:
Copyright © 2016 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.