22 Aw 5782 | 19 augustus 2022
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Herdenking Apeldoornsche Bosch 2017
Publicatiedatum: dinsdag 24 januari 2017 Auteur: Opperrabbijn Jacobs | 1.286 keer gelezen
Opperrabbijn Jacobs, Nazi's, Antisemitisme binnenland »
  • Ik loop al heel wat jaartjes mee bij deze herdenking, geen jaar overgeslagen en als ik mijn toespraken bekijk dan zie ik een kentering qua inhoud.Eerst was het uitsluitend herdenken en waren er nog velen die de bewoners nog hadden gekend. Ik vocht ertegen om onze bijeenkomst te zien als een educatief project, een les voor het nu en het morgen. Daarna gingen we meer en meer proberen om de anonimiteit te voorkomen door de namen te achterhalen, te noemen tijdens de herdenking en uiteindelijk te vereeuwigen bij dit prachtige monument. En ondertussen bleef ik weigeren om te leren van het toen. Ik wil onder geen beding het summum van moorddadige, zinloze en criminele uitroeiing tot iets zinvols maken, omdat we ervan leren. Een keer koppelde ik ons samenzijn aan Israël en de houding der volkeren nu t.o.v. de Joodse Staat. Ik werd zwaar terug gefloten door een van de trouwe aanwezigen.
  • En nu? Anno 2017? Waarom werden onze bewoners van het Apeldoornsche Bosch vermoord, zonder gaskamers, maar direct gillend en kermend op de brandstapel levend verbrand? Omdat ze twee ernstige tekortkomingen hadden, ze waren dubbel gehandicapt: geestesziek en het verkeerde ras. Is het Jood-zijn gekoppeld aan een ras? Wel, niet, het is niet relevant, ze moesten verdelgd worden, dat was de essentie. De motivatie was variabel.
  • n de periode van de Kruistochten en de Inquisitie was het gerechtvaardigd Joden te vermoorden om religieuze redenen. In de Middeleeuwen waren de Joden een kwaadaardig virus. Joden waren de oorzaak van de pest. Het uitroeien was dus van medisch ethisch belang. In WO II hadden wij Joden het verkeerde ras, wij waren geen Ariërs. En nu? Alle Joden zijn zionisten en het kwaad van nu dat keihard bestreden mag en moet worden, heet: Israël!
  • En daarom durf ik met stelligheid te verklaren: Antizionisme is antisemitisme pur sang. Kritiek mag zeker geuit worden op een regeringsbeleid. Ook in Nederland is niet iedereen het eens met Rutte. Maar moet daarom Nederland van de kaart? Is dit een rechtvaardiging om een Nederlander te doden en te bedreigen omdat iemand Nederlander is of van Nederlanders afstamt, Nederlandse banden heeft?
  • De eerste vliegtuigkaping, veertig jaar geleden, is recentelijk herdacht. Terroristen kaapten een vliegtuig van de Air France en kwamen uiteindelijk aan in Entebbe. Daar werden Joden van niet-Joden gescheiden. Let wel: Joden van niet-Joden en niet Israëliërs van niet-Israëliërs. Hercules vliegtuigen vlogen vanuit Israel naar Oeganda en wisten alle gegijzelden te redden, op een bijna bovennatuurlijke wijze. En welke resolutie namen de Verenigde naties aan? Israel werd veroordeeld wegens schenden van andermans luchtruim. Nederland onthield zich van stem.
  • Recentelijk kreeg ik een brief onder ogen van een niet-Joodse vriend die zich ergerde aan de boycot tegen Israel. Ik citeer:

    Een paar weken geleden keek ik naar een documentaire over nazi-Duitsland in 1938 na de Anschluss van Oostenrijk. Het Duitse volk was op dat moment eigenlijk niet echt bereid om verdere oorlogen te voeren. Goebbels moest echter het Duitse volk overtuigen. Hij deed dat door te proclameren dat de Joden Duitsland willen koloniseren, en niet alleen Duitsland maar de hele wereld. Dat trof mij, dat datzelfde woord kolonisten van toen ook nu weer op het Joodse volk wordt toegepast, door mensen die Joden haten, in de Arabische wereld en ook in Europa.”

Einde citaat. Onze neutrale media spreken over ‘bezette gebieden’ en de bewoners zijn ‘kolonisten’……. Ik heb nu bewust de politiek hier op deze dierbare herdenkingsplaats in Apeldoorn aangehaald. Om luid te waarschuwen. Niet alleen omwille van de Joden, mijn volk, maar ook omwille van christenen en Islamieten, allen mijn medemensen. In WO II zijn niet alleen 6 miljoen Joden vermoord, maar ook 20 miljoen Russen en in totaal 75 miljoen mensen. En nu vallen de meeste slachtoffers onder onschuldige Islamieten die niet voldoende in een bepaald Islamitische gareel lopen en de enige ware richting weigeren op te gaan. Bij duizenden en duizenden worden ze vermoord. Een tweede plaats is er voor de Christenen die ook hoog scoren op de zinloze slachtofferlijst van de IS. Wij Joden staan op plaats drie…

  • Ik spreek teveel, te somber, te zwartgallig. Het leven kan fijn zijn, laten we ervan genieten, de eeuwige dienen en slechts ons samenzijn hier met de voormalige bewoners, wier namen hier staan vermeld, vieren. Hun zielen zijn immers in een hogere wereld. Een wereld waar zij niet het verkeerde ras hebben en waar hun ziekte niet meer bestaat. Laten wij bidden dat ook hier op aarde spoedig de ultieme Verlossing zal komen en ook hier de echte sjalom een feit zal zijn.

©Opperrabbijn Jacobs 2017

Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.