15 Niesan 5784 | 23 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
1. Het fundamenteel concept van deze beria, schepping
Publicatiedatum: woensdag 24 mei 2017 Auteur: de redactie | 4.052 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Goed en Kwaad, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler »

1.1 Adam Kadmon
Dat concept is Adam Kadmon, de universele of ook wel de originele mens.

Wees heel goed van het volgende doordrongen: Hasjem heeft geen uiterlijk. Omdat Hij geen uiterlijk heeft en voor ons niet te begrijpen is, heeft Hij een concept ontwikkeld zodat wij Hem wel op één punt [welke dat is, komen we zo op terug aan het begin van het volgende hoofdstuk] kunnen begrijpen. Middels dat concept heeft Hij Zich aan ons gemanifesteerd in Olam Haba toen wij nog van Zijn Sjechinah genoten, maar middels datzelfde concept heeft Hij deze universum geschapen. In dat concept manifesteert Hasjem Zich als Adam Kadmon.

We gaan dit verder ontdekken wat hiermee bedoeld wordt.

Hasjem laat Zich op verschillende manieren aan ons zien: als Rechter, als Geneesheer, Zijn rechterarm, Zijn linkerarm. Hasjem uit Zich met liefde, rachmones – genadevol, maar ook boos en dergelijke [vele van deze attributen zijn in Tehilliem, Psalmen, te lezen]. Zowel het lichamelijke als het emotionele aspect zijn allemaal geschapen, zowel hoe Hij Zich naar ons uit en manifesteert, als onze lichamelijke en emotionele verschijningen. Gestel dit alles niet zou bestaan, zouden wij niet begrijpen wat Hasjem van ons zou verlangen.

Nogmaals, Hasjem heeft geen enkele emotie, geen uiterlijk, maar als Hij Zich manifesteert, doet Hij dat met een geschapen emotie en met een uiterlijk als Adam Kadmon. Zie Adam Kadmon maar als een kledingstuk die Hij aantrekt op specifieke momenten wanneer de beria dit nodig heeft. Een zakenman doet ook zijn pak aan wanneer hij een meeting heeft en een boer trekt zijn kilt aan wanneer hij het land op gaat. Adam Kadmon is dus het onthullende uiterlijk van Hasjem aan de beria. Opnieuw, het is niet Zijn essentie, noch Zijn werkelijke uiterlijk die Hij niet heeft.

Nu we weten dat Hasjem's pak 'Adam Kadmon' al door Hem werd gebruikt in Olam Haba en Adam Kadmon ook nog eens het concept is van Zijn hele schepping van het universum, zal de oplettende lezer opvallen dat wij mensen dus naar dat concept van Adam Kadmon zijn geschapen. De abstracte Adam [Kadmon] ging deze schepping dus reeds voor. Al in Olam Haba was het dus al Zijn gedaante, een structuur van een verzameling elementen. Het totale structuur van al die elementen waarmee Hasjem Zich in deze beria, maar ook aan de engelen, verschijnt heet dus “Adam”. Adam is dus een concept, een idee. Wederom: als Hasjem betrekking heeft tot de beria, in termen van Zijn eigenschappen en gedaante - dat is Hij niet – maar dan gebruikt Hij Zijn concept “Adam” waardoor Hij Zich als mens manifesteert [Jechezkel/Ez. 1]. En nu komt het. Adam Risjon, de eerste mens, is dus naar het concept van Adam Kadmon geschapen. Daarom dat er staat geschreven: “Na'aseh 'adam betsalimenoe kidimoetenoe... laten we de mens naar ons beeld schapen...” [Bereesjiet/Gen. 1:26] [bron vanaf 51e minuut en gaat door tot in de volgende sjioer/geluidfile en deze bron].

Dus, in deze imperfecte wereld – waar Hasjem Zich dus verborgen heeft [hester] – werd Adam Harisjon geschapen naar het beeld van Adam Kadmon. Dat is ook de reden waarom de engelen Adam Harisjon wilden aanbidden. Deze imperfectie om weer perfect te maken om zo als nesjomme in de toekomst wél Olam Haba te verdienen, heeft alles te maken met de distantiëring van een toestand van deveikoet – vastkleven – aan Hasjem zoals wij die ooit in Olam Haba hadden. Wij zijn hier om alle obstakels tussen ons en Hasjem – wat ons van Hem scheidt – weg te halen [tikkoen]. Dit kan uitsluitend door mitswot, tesjoeva en jissoeriem. We gaan dit nader uitleggen.

terug

«      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      
Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.