15 Niesan 5784 | 23 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
2. G'ds Eenheid
Publicatiedatum: woensdag 24 mei 2017 Auteur: de redactie | 4.052 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Goed en Kwaad, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler »

2.3 Het ultieme openbaring van Hasjem's Eenheid vereist de vernietiging van het kwaad
De onvermijdelijke openbaring van G'ds perfectie betekent dat het imperfecte staat waarin de mens geschapen is dus niet voor altijd is. Het is een tijdelijke staat dat uiteindelijk gecorrigeerd [tikkoen] zal worden. Deze correctie – nog eens benadrukt – wordt gedaan middels mitswes, tesjoeva en jissoeriem. De eerste twee is vrijwillig. De laatste is door Hasjem opgelegd en daar is geen ontkomen aan. 

Om kwaad te creëren, heeft Hasjem Zijn Aanwezigheid voor deze wereld verborgen [hester]. Wanneer de tijd daar is, zal Hij Zijn hester verwijderen en zal Hij Zijn perfecte Licht [‘Or Risjon] openbaren.

Ondertussen creëerde Hij een systeem die Olam Hazeh dicteert van zijn huidige staat van de G'ddelijke hester naar zijn perfecte staat van G'ds openbaring. Zijn hester is de bron van al het kwaad, echter het einddoel is dat Zijn hester niét in stand blijft [dit kwaad wordt uitsluitend door de verborgenheid van Zijn aanwezigheid veroorzaakt]. Ook al is Zijn hester de bron van al het kwaad, Hij is NIET kwaad – chas wesjalom – en het kwaad is GEEN onderdeel van Hem, chas wesjalom. Het kwaad is dus een gevolgtrekking van Zijn verborgenheid in deze wereld.
Dit principe gaan we later nader bestuderen in het hoofdstuk "3. Hoe het kwaad tot stand kwam”.

Middels het doen of niet doen van mitswes, hebben Joden de vrije wil – bechirah – of Zijn hester te willen handhaven of te willen doen afnemen. Door het laatste veroorzaken wij het spirituele licht in deze duistere wereld van de illusie. De beloning is een eeuwig leven, terug in Olam Haba.

We leerden dus dat het kwaad een gevolgtrekking is door hester. Hester is dus de bron van het kwaad. We leerden even zijlings dat het kwaad zich personifieert in Satan. Satan manifesteert zich op drie manieren:
1. als de jetser hara extern en intern in jou,
2. hij is de aanklager,
3. maar ook de uitvoerder als engel des doods.
Als Joden [dit geldt niet voor niet-Joden] geen mitswes doen, dan gaat het 'or – het perfecte Licht – van Hasjem naar Satan. Satan wordt hiermee gevoed en gesterkt en klal Jisrael zwakt af. De kracht die Satan heeft door het 'or, geeft hij áltijd aan de gojiem. Is hij sterk, dan maken de gojiem de Joden het zeer moeilijk in hun tikkoenproces. Dit uit zich in iedere vorm van antisemitisme. Echter, wanneer een Jood mitswes en tesjoeva doet, wordt 'or bij Satan weggenomen en aan Klal Jisrael gegeven [de kracht van de gojiem zwakt ook af]. Klal Jisrael wordt sterker en Satan zwakker. Zodra Hasjem een Jood, een deel van het Joodse volk of klal Jisrael slaat met jissoeriem – lijden, dan pakt klal Jisrael de 'or van Satan terug en Satan zwakt af.

Dit betekent dus het volgende. Hasjem's 'or [de afname van Zijn hester, Zijn verborgenheid, de toename van Zijn Aanwezigheid] gaat óf naar klal Jisrael óf naar Satan. Hoe verzwakt is Satan geraakt en hoe versterkt is klal Jisrael door de zes miljoen plus slachtoffers in de Sjoa!

Ondertussen is de taak van het tikkoenproces heel erg moeilijk. Jood en niet-jood zijn beide onderhevig aan de negatieve verlokkingen van deze wereld die ons distantieert van de bron van het leven. Dus door het doen van de mitswes, veroorzaakt de Jood dat G'ds verborgen Licht op hem schijnt. Hierdoor perfectioneert hij zichzelf én de beria – schepping – en wordt hij gevuld met Hasjem's licht van het eeuwig leven. Maar kies hij voor jesj od milvaldo, dan nog zal Hasjem Zichzelf onthullen. Alleen de gevolgen dat hij voor jesj od milvaldo heeft gekozen, moet hij dragen. Die gevolgen – jissoeriem – zullen net zo lang duren totdat zijn zonden volledig zijn uitgewist. Hoe kan zoiets irrationeel? Verschillende keren leek Hasjem zo irrationeel te handelen door de uitvoerders van de inquisitie, de Kozakken en de nazi's alle macht te geven om de Joden zo te vervolgen, zo uit te moorden waardoor er sprake is van extreme jissoeriem? Door deze extreme vervolgingen, jissoeriem, werden de Joodse zielen gezuiverd. Hasjem lijkt achter Satan en de gojiem te staan door hen te bemiddelen door hen te vervolgen, maar uit dit irrationele is wel een garantie voor praktisch iedere Jood het Olam Haba in te gaan; verdiend of onverdiend [bron].

Verder stond er nog een grote rekening open vanuit klal Jisrael naar Hasjem toe. De zeshonderdduizend zielen die uit Mitsrajiem gered werden en door Barmidbar zwierven voor veertig jaar, hebben Hasjem namelijk maar liefst tien keer getest. Wanneer je de tien tests vermenigvuldigt met zeshonderdduizend, kom je op zes miljoen uit. Verschillende gedoliem zoals Mosje Rabbenoe, Mordechai en in de moderne tijd de Chofets Chaim waren in staat deze jissoeriem uit te stellen, maar niet te annuleren. *Kort na de dood van Chofets Chaim in 1933, kwam Hitler jiemach sjemo aan de macht waardoor de rekening eindelijk in 1948 – bij de heroprichting van de Staat Israel werd ingelost [bron]. Ondertussen heeft Hasjem middels de Sjoa de geoela, bevrijding, versneld. In plaats de jissoeriem van zes miljoen slachtoffers tot ín de hedendaagse tijd [nu Mosjiach ben Joseef ieder moment kan verschijnen] te verspreiden, heeft Hij gekozen om deze jissoeriem in zes jaar te stoppen in plaats van te verspreiden over ruim vijfenzeventig jaar. Hierdoor is de kans groter dat wij in een rustige periode van Mosjiach ben Joseef ons spiritueel voor bereiden op de komst van Mosjiach ben Dawied. Overigens is dit niet de enige, maar een van de meerdere, reden waarom de Sjoa zo heftig was.

Lees verder op de volgende pagina.

 

*Footnote: Chofets Chaim was van mening dat WOI de éérste oorlog van Gog en Magog was. Hij voorspelde dat de tweede oorlog van Gog en Magog 25 jaar later zal plaats vinden. 25 jaar na WOI ving WOII aan. Dit was na zijn dood in 1933. Hij zei ook dat het tijdens Sjmitajaar van 5705 de tweede fase beëindigd zal worden. Hij voorspelde dat er weer problemen zouden plaats vinden eveneens in een Sjmitajaar, maar zeventig jaar en tien Sjemita cycli later en wel in 5775 [2015]. Zowel zeventig [jaar] als de sjmita is geen toeval.

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [7]
Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.