17 Kislew 5784 | 30 november 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
2. G'ds Eenheid
Publicatiedatum: woensdag 24 mei 2017 Auteur: de redactie | 3.817 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Goed en Kwaad, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler »

2.4 Openbaring van G'ds Eenheid kan op twee manieren komen
Hasjem maakt gebruik van twee gereedschappen waarmee Hij Zijn Plan met de wereld tot uitvoer brengt.
1. Het attribuut van Din – Rechtspraak. Met dit attribuut bestuurt Hij goed en kwaad in de wereld. Wie goed doet krijgt zchoet voor Olam Haba en wie kiest voor het kwaad, haalt minder plezierige zaken op zijn hals.
2. Het attribuut van Hasjem's Absolute goedheid [Chesed; Rachmones] die voorkomt uit Zijn Perfectie en Oppermacht [Soevereiniteit]. Hasjem zal de beria perfect maken, ook al verdienen wij het niet. Dit attribuut ligt op een veel dieper niveau.

Wanneer we zondigen, trekt Hasjem Zijn spiritueel Licht terug uit het systeem. Maar wanneer wij [nogmaals dit geldt alleen voor Joden, omdat Joden alleen de titel 'Jisrael' hebben én dus het tikkoenproces kunnen beïnvloeden] wel Zijn wil doen, wordt er spiritueel Licht aan het systeem toegevoegd. Simpeler gezegd. Wanneer we goed doen brengen we goed in de wereld en wanneer we fout doen, brengen we kwaad in de wereld [Satan wordt machtiger, zoals eerder geleerd, omdat het Licht naar hem en dus de gojiem gaat].

Echter omdat wij niet in staat zijn het tikkoenproces te doen zoals het naar behoren zou moeten, zou de gehele beria niet overleven wanneer het systeem alleen geregeerd wordt vanuit het attribuut van Din. Ten eerste wordt je zonde direct naar de mate van je zonde afgestraft. Dit betekent dat iedere niet-jood die alleen maar bijvoorbeeld tijd of een pen steelt van baas, al direct zal sterven. Een Jood die een fout maakt op Sjabbat door iets onbewust of bewust iets te doen wat niet toegestaan is op Sjabbat zal eveneens deze daad niet overleven. Hasjem weet dit beter als geen ander. Daarom heeft Hij de tweede attribuut ingezet van Zijn Absolute goedheid waardoor Hij Zichzelf in staat stelt binnen Zijn eigen geschapen wetten het eerste attribuut Din door Zijn attribuut Chesed te laten overrulen. Dit komt omdat dit attribuut voorkomt vanuit G'ds Soevereiniteit. Met dit attribuut stelt Hij de straf uit en meestal krijg je een veel mildere straf op termijn dan je werkelijk verdiend hebt. Een andere reden waarom Hij deze tweede attribuut van Chesed heeft ingesteld is dat wij onze bechirah – vrije wil – door attribuut Din zouden verliezen. Wij zouden geen vrije keus meer hebben of je wel of niet stiekem vijf minuutjes op Facebook kijkt tijdens werktijd wanneer je direct dood zou neervallen. Wat wel gebeurt is dat je wel degelijk jissoeriem op je pad krijgt – welke mate het ook mag zijn – als je werkethos hierin niet veranderd. Stelen is volgens de halachah voor niet-joden een dodelijk vergrijp [reden is dat niet-joden slechts zeven wetten hebben waaraan ze moeten houden. Deze vallen in het niet waaraan de Joden moeten houden. Hasjem verwacht dan dat die zeven wetten dan ook goed worden uitgevoerd volgens Zíjn wil]. Voor Joden is stelen weliswaar een ernstig vergrijp die je dubbel moet terugbetalen, maar wordt niet met de dood bekoopt.

De mens heeft invloed op het systeem Din [beloning en straf], maar de mens heeft geen invloed niet op Hasjem's attribuut van Soevereiniteit [waarmee Hij de wereld naar perfectie leidt, terwijl wij onze pogingen doen in het tikkoenproces]. Met Zijn Perfectie en Oppermacht marcheert Hij onverwoestbaar vooruit; op naar de geoelah!

terug

[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [7]
Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.