15 Adar II 5784 | 22 februari 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
2. G'ds Eenheid
Publicatiedatum: woensdag 24 mei 2017 Auteur: de redactie | 3.932 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Goed en Kwaad, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler »

2.5 Het niveau van G'ds Perfectie dat in deze wereld acteert
Even herhalen.
Hasjem is absoluut Een. Dat is het enige wat wij in Olam Haba volledig zullen begrijpen. De rest van Zijn oneindige en ongelimiteerde perfectie blijft altijd voor ons verborgen. Ook in Olam Haba. Waarom? Als wij bijvoorbeeld Zijn oneindige, ongelimiteerde wijsheid zouden omschrijven, beperken wij Hem door onze beperktheid. Dit zal een ongewilde vorm van avodah zara – afgoderij – zijn.

Het tweede attribuut die wij in 2.4 Openbaring van G'ds Eenheid kan op twee manieren komen hebben besproken – het attribuut van Hasjem's Absolute goedheid [Chesed; Rachmones] – is een vorm van G'ds Perfectie die wij nooit zullen kennen. Hoe verhoudt dit?

Hasjem's Perfectie die wij in deze beria ervaren, door Zijn Absolute Goedheid [verlossing komt of wij nu verdienen of niet door middel van met name jissoeriem], is van een heel ander niveau dan Zijn werkelijke Perfectie. Zijn werkelijke Perfectie is niet voor ons voor te stellen. Daarom heeft Hasjem een attribuut gemaakt wat door ons wordt opgevat als Zijn Perfectie, maar nogmaals, het is niet Zijn wèrkelijke perfectie. Deze vorm van Zijn Perfectie verhoudt zich dus alleen met deze wereld, vanuit ónze beleving.

In deze paragraaf gaan we op deze Perfectie in die nogmaals zich uit middels Zijn attribuut Absolute Goedheid om Zijn attribuut Din te temperen of te overrulen. Maar we haken in de volgende paragraaf nogmaals terug op Zijn “Ejn 'od milvaldo... er bestaat niets naast Hem...Dwariem/Deut. 4:35.

Betreft Zijn Perfectie Die wij hier ervaren, Hasjem's Wezen wordt – zover dat mogelijk is – beschreven met “simpele” perfectie, goedheid, enzovoorts. De term “simpel” betekent dat Zijn perfectie totaal is, ondeelbaar is, maar ook zonder begin en zonder einde. Het bevat geen variatie [Derech Hashem I:1:5].

Wij leerden dat Hasjem het systeem – die Olam Hazah dicteert van zijn huidige staat van de G'ddelijke hester naar zijn perfecte staat van G'ds openbaring – op twee eigenschappen bestuurt: Din en Perfecte Goedheid [Chesed; Rachmones].

Wanneer Din volledig ingesteld zou worden, zouden wij geen eens een minuut kunnen leven, want voor een Jood is een luttele Sjabbat-overtreding een dodelijke stap, en bijvoorbeeld voor een niet-Jood een paar minuutjes lezen op Facebook tijdens werktijd is een daad dat de doodstraf verdient. Daarom wilt Hasjem de zielen die het tikkoenproces moeten beïnvloeden niet zomaar in de arena vol kwaad en verleidingen achterlaten. Daarbij zou alleen maar Din – ook voor niet-joden – een directe aanslag op je bechirah – vrije wil – zijn wanneer je niet-joodse collega opeens dood neervalt omdat hij de pen van kantoor in zijn zak heeft gestoken. Daarom heeft Hasjem een geheime back-up plan ontwikkeld en dat is de zielen die Zijn partners zijn om Zijn Schepping te perfectioneren te helpen met Zijn eigenschap van Perfecte Goedheid. Hierdoor wordt de straf uitgesteld en verminderd.

Zijn eigenschap Perfecte Goedheid is de leidende kracht dat op een diep niveau in het systeem van goed en kwaad werkt. Dit eigenschap heeft veto. Zoals gezegd, de mens heeft invloed op Din, maar de mens heeft geen invloed op de Perfecte Goedheid. Daarbij wist Hasjem dat de opdracht om de beria weer in een perfecte staat te stellen een te moeilijke opdracht is. Daarvoor is de arena te vol met verleidingen.

Hasjem's handelen jegens ons gaat dus op twee manieren. De overduidelijke Din en de verborgen Perfecte Goedheid. Dat laatste is een diepgaand ontwerp dat in ál het handelen van Hasjem aanwezig ís.

Hoe onbegrijpelijk het ook lijkt, maar jissoeriem [tegenslag en lijden van een omgekeerde trui aantrekken tot de Sjoa] wordt juist bestuurt door Hasjem's Perfecte Goedheid. In “2.3 Het ultieme openbaring van Hasjem's Eenheid vereist de vernietiging van het kwaad” leerden we dat Joden juist als klal Jisrael gered zijn door jissoeriem van de Inquisitie, de pogroms, de Sjoa, de ontkenning van het bestaansrecht van Erets Jisrael, maar ook veel minder extreme jissoeriem. Al in “1. Het fundamenteel concept van deze beria, schepping” legden wij uit dat het Joodse volk altijd al de rol van Jisrael heeft opgenomen om verantwoordelijk te zijn voor het tikkoenproces dat helaas mislukt is door Adam Harisjon en openlijk door de gehele mensheid – toen zij ook de titel Jisrael hadden om het tikkoenproces te voldoen – is getorpedeerd ten tijde van Noach, ten tijde van de Toren van Bavel en het weigeren van de Tora op Har Sinaj. Met klap op de vuurpijl zijn de meeste niet-joden dwarsliggers in het tikkoenproces door Joden door op zijn minst hen niet met rust te laten en in het ergste geval tot op heden lastig te vallen of zelfs aanslagen op hen te plegen. Hierdoor kunnen zij niet als klal – geheel – meegenieten van het grote geheim van Hasjem's Perfecte Goedheid [de niet-jood kan wel als individu meegenieten van dit geheim] en dat is: waarom is er lijden en wat win je ermee?

Al dat lijden wat het Joodse volk door hun taak in het tikkoenproces hebben moeten ondergaan [en nog ondergaan] is in werkelijkheid een prelude op de toekenning van de grote zegen en dat is dus als klal Jisrael een eeuwig bestaan in het Olam Haba. Zonder Zijn eigenschap van Perfecte Goedheid was dit ook niet mogelijk, omdat wij als volk en op individuele basis teveel fouten maken; ook al doen we ook zoveel goed. Ook de slechte [slecht wordt hier bedoeld met het niet doen van G'ds Wil] Joden zullen door Hasjem niet volledig worden afgewezen. In tegendeel. Hij zuivert hen door het vuur van jissoeriem. Dat is geen Din, maar pure rachmones.

Zodoende zijn wij alleen maar in staat de externe deel van het handelen van Hasjem in deze wereld waar te nemen. Op dit niveau zien wij alleen maar goed en kwaad, beloning en straf. Hasjem's eigenschap van Perfecte Goedheid werkt op een dieper, voor ons niet zichtbaar, en dus verborgen niveau. Op dit niveau brengt Hij de hele wereld naar de perfecte staat door de schijnbaar “toevallige gebeurtenissen” in de Joodse geschiedenis. Echter in de tijd van de geoelah, verlossing, zal Hasjem onze ogen openen en ons helpen te begrijpen waarom dingen in de geschiedenis moesten gebeuren zoals zij gebeurd zijn [Jesjajahoe 35:5]. Wij zullen begrijpen dat echt alles voor het goede was [gam zoe latova]. Tot dan doet Hasjem bij ons een beroep – nee, het is een gebod – om emoenah en bitachon [geloof en vertrouwen] te hebben. En niet zomaar emoenah en bitachon, maar zoals het beschreven is door Rav Dessler die Rav Yerucham Levovitz van Mir citeerde. Emoenah is een gevoel van absolute zekerheid, waardoor er géén ruimte in iemands hart is voor twijfel of wat dan ook.

Maar er bestaat zeker een groot deel van de diepe wijsheid in al deze gebeurtenissen die niet allemaal kunnen herkend of begrepen worden vanuit de gebeurtenissen zelf; dus vanuit Hasjem's handelen zelf. Dit omdat Hasjem's Wijsheid “simpel” is, dus totaal – en ondeelbaar is, maar ook zonder begin en zonder einde. Ook Zijn Wijsheid bevat geen variatie. Hierdoor is Zijn Kennis niet de onze. Echter volgens commentaren van Rav Chaim Friedlander ZT”L [1923-1986, de masjgiach van Ponovezh] mogen we leren dat het verdiepende begrip van dit hogere niveau van G'ds wijsheid, de beloning en spirituele verheffing is dat ervaren zal worden in Olam Haba.

Desalniettemin, zolang Hasjem's Eenheid nog hester is, moet alles volgens het voor ons zichtbare niveau verlopen en dat is goed en kwaad en op een dieper niveau volgens de Kracht van Perfectie [de Perfecte Goedheid].

terug

[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [7]
Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.