15 Tisjri 5784 | 30 september 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
2. G'ds Eenheid
Publicatiedatum: woensdag 24 mei 2017 Auteur: de redactie | 3.720 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Goed en Kwaad, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler »

2.6 Het is Hasjem's Ratson – Wil – dat de hele beria bestaan geeft
In 1. Het fundamenteel concept van deze beria, schepping: 1.2 wij bestaan niet! hebben we kennis gemaakt met 'Ejn 'od milvaldo... er bestaat niets naast Hem...”. Nogmaals, de enige realiteit en bestaan is alleen Hasjem. We gaven het voorbeeld van die levensechte droom. De conversatie met meneer x kwam levensecht over. Was meneer x echt? Nee. Maar beleefde je het realistisch? Ja. Zo is het ook met de realiteit die wij beleven en de realiteit van Hasjem. Wij bestaan als het ware in Zijn gedachten.

In Tehilliem 33:9 leert dat het een feit is dat G'ds uiting of ratson [wil] alles in het bestaan brengt en werkelijk ieder fractie van een seconde en minder blijft onderhouden. Zodra Hij Zijn ratson zou verwijderen, voor slechts een fractie van een seconde, zal alles weer terugvallen in het niet [bestaan].

Toen Hasjem besloot om de wereld te creëren en besloot dat alles in 'bestaan' zou komen, ontstond er een “plaats”. Voor deze wil en besluit bestond er geen “plaats”. In het artikel “De Big Bang en de tsimtsoem” schreven wij het volgende hierover.

In het begin was daar alleen Ejn Sof [lett. "Zonder Einde"; oftwel G'd]. De Ein Sof is een allesomvattende G'ddelijke Aanwezigheid of allesomvattende G'ddelijk Licht de 'Or Ein Sof [lett. "Oneindig Licht"].

Omdat niets dan alleen G’d [Ejn 'Od] voor de Schepping bestond [Dwariem/Deut. 4:39: “Zo zal jij heden weten, en in jouw hart hervatten, dat de Hasjem Die G'd is, boven in den hemel, en onder op de aarde, ejn 'od - er is geen ander!”], was het G'ds beslissing om jesj - iets - te creëren. Hij deed dit vanuit zijn Ejn - niets - waardoor Hij "een ruimte" moest maken [ruimte bieden] voor iets wat niet G'd is. Hasjem moest daarom Zichzelf 'leeg maken', omdat Hij Alles bevatte, door Zijn oneindige Licht terug te trekken waardoor Hij een conceptuele ruimte creëerde om zo ruimte maken voor de schepping van het universum. Deze vrij gekomen ruimte is de chalal hapanoej. Tijdens die terugtrekking ontstond er een grote flits van kosmisch licht, omdat G'd Zich condenseerde in een oneindige dichtheid en oneindige energie; een oneindige punt. Gevolg van deze terugtrekking - de tsitsoem - is een enorme explosie ontstaan dat alle kanten opging.

Die “plaats” betitelden wij in 1. Het fundamenteel concept van deze beria, schepping: 1.2 wij bestaan niet! bij onze uitleg over Zijn “Ejn 'od milvaldo” – een [zeep]bel waarin de hele schepping bestaat.

Wat voor conclusies kunnen wij hieruit trekken?
1. Alleen G'd moet noodzakelijkerwijs bestaan en verder niets.
2. Alles kwam in bestaan uitsluitend als resultaat van G'ds Ratson.
3. De wereld heeft daarom niet altijd bestaan. Deze drie conclusies zijn in feite principes die wij aan elkaar verbonden zijn en wel op de volgende manier.

Aangezien alleen G'd móet bestaan, betekent automatisch dat al het andere geen onafhankelijk bestaan op wat voor manier dan ook heeft. Alles bestaat omdat Zijn G'ddelijke Ratson dit wilt. Dit betekent dat op een zeker moment Hasjem bepaalde en besloot dat de wereld in het bestaan moest komen. Voordat moment bestond alleen Hasjem en verder niets. Daarom is het glashelder dat de wereld niet altijd heeft bestaan.

We leerden in 2.5 Het niveau van G'ds Perfectie dat in deze wereld acteert dat Hasjem's Wezen wordt beschreven als – zover dat mogelijk is – met “simpele” perfectie, goedheid, enzovoorts. De term “simpel” betekent dat Zijn perfectie totaal is, ondeelbaar is, maar ook zonder begin en zonder einde. Het bevat geen variatie [Derech Hashem I:1:5]. Door deze “simpel” bestaat er geen ruimte voor ieder geschapen ding. Dit omdat gecreëerde dingen geen deelgenootschap, associatie met Hem hebben.

Lees nogmaals de titel van deze paragraaf: “Het is Hasjem's Ratson wat de hele beria bestaan geeft”, dus enkel en alleen door Zijn Ratson te doen in plaats van die van jezelf, gééft jou enkel en alleen dankzij Hasjem bestaans“recht”. En dat uit zich wat wij in het laatste hoofdstuk uitgebreid gaan bespreken: “4. De ziel-lichaam relatie en hun oorsprong”.

terug

[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7   
Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.