2 Niesan 5783 | 24 maart 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
4. De ziel-lichaam relatie en hun oorsprong
Publicatiedatum: woensdag 24 mei 2017 Auteur: de redactie | 3.523 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Goed en Kwaad, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler »
Rabbi Shimon bar Yochai zegt in Zohar 3:257b: “Zoals de ziel ondeelbaar is, zo is de Koning van de Wereld ondeelbaar… en als Zijn ‘titels’ hebben betrekking op Hem alleen op de manier waarop de primaire Krachten van de schepping [Sefirot] betrekking hebben op Hem [... Hij vult ze en verhult Zichzelf in hen] …. Dit is precies zoals Adam Kadmon in 1. Het fundamenteel concept van deze beria, schepping is beschreven. Al Zijn geschapen eigenschappen zodat wij Hem kunnen herkennen samen vormen het concept van Adam Kadmon. We gaven het voorbeeld van een pak. Adam Kadmon is het pak die Hij aantrekt zodat Hij met ons kan communiceren. Ieder onderdeel van dat pak [een Sefirah] is een specifieke attribuut.

Dit betekent dat het attribuut van compassie [Sefirah Chesed] alleen compassie bevat en met de hoeveel compassie die Hasjem wenst en het attribuut, eigenschap, van heerschappij [Sefirah Malchoet] alleen heerschappij bevat met de hoeveel zoals Hij dit wenst.

We herhalen. Wanneer Hasjem chesed, liefdadigheid, toont, betekent nogmaals niet dat Hij in essentie van Zijn Wezen chesed bezit. Want al die attributen zijn onderdelen van het concept van Adam Kadmon, terwijl Hasjem Eén is. Wij daarentegen als geschapen schepsels bevatten wel chesed in onze essentie van ons wezen. Het is onmogelijk om de essentie van Hasjem te bevatten – chas wesjalom. We legden al uit dat wanneer we dat menen, dat dat tot avodah zara leidt. We openden 2.1 De openbaring van G'ds Eenheid is het centrale element van de gehele beria namelijk met de volgende citaat. “Hasjem is absoluut Een. Dat is het enige wat wij in Olam Haba volledig zullen begrijpen. De rest van Zijn oneindige en ongelimiteerde perfectie blijft altijd voor ons verborgen. Ook in Olam Haba. Waarom? Als wij bijvoorbeeld Zijn oneindige, ongelimiteerde wijsheid zouden omschrijven, beperken wij Hem door onze beperktheid. Dit zal een ongewilde vorm van avodah zara – afgoderij – zijn.” Aangezien Hij het attribuut schiep van chesed, noemen wij Hem ‘meedogend’.

Nu gaan we terug naar de relatie tussen lichaam en ziel. Het bovenstaande concept geldt namelijk ook voor ons, immers wij zijn naar het concept van Adam Kadmon geschapen.

Het lichaam bestaat dus uit meerdere onderdelen ieder onderdeel heeft zijn eigen specifieke rol en beperking. De ziel daarentegen is dus ondeelbaar en gaat volledig voorbij met een verbintenis waar dan ook in het lichaam. Het lichaam met al zijn attributen, eigenschappen, is het pak van de ziel. En een pak kan uit zichzelf niets doen [zoals ‘pak’ Adam Kadmon bestaande uit de scheppende krachten, de Sefirot, bestaat uit zichzelf niets kan], moet ons lichaam in staat gesteld worden om maar iets te kunnen doen door de ziel. Zolang de ziel in het lichaam is, kunnen de ogen zien, de oren horen en kun je mededogen voelen. Dit is de reden waarom gezegd wordt dat de ziel ziet en hoort, maar ondertussen heeft dat niets te maken met de manier hoe de ziel zelf functioneert. De ziel zelf functioneert volledig anders dan het lichaam. De ziel verbindt zichzelf met de karakteristieke eigenschappen van het lichaam.

Deze relatie tussen lichaam en ziel loopt volledig analoog met Hasjem’s Perfectie Die wij nooit zullen kennen en de individuele eigenschappen die Hij kiest te gebruiken om Zich aan ons kenbaar te maken. Vandaar dat er dus onder meer gezegd wordt dat Hasjem naar onze gebeden ‘luistert’.

Terug

[1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [9]
Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.