17 Kislew 5784 | 30 november 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
4. De ziel-lichaam relatie en hun oorsprong
Publicatiedatum: woensdag 24 mei 2017 Auteur: de redactie | 3.817 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Goed en Kwaad, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler »

4.3 De afwisselende verhouding in de ziel-lichaam relatie door de gehele geschiedenis heen
We gaan eerst uit het volgende eerste hoofdstuk herhalen betreffende de stadia van deze wereld omzetten naar Olam Haba. Dit door middel van de mitswot, tesjoeva en jissoeriem van de Joden voor de algehele tikkoenproces. Na deze herhaling gaan we terug naar de relatie tussen de ziel en het lichaam.

0-6000 Olam Hazeh
Zesduizend jaar hebben we de tijd om tikkoen te doen, om Hasjem's verborgen aanwezigheid te onthullen. Dit is inclusief de tijd van de Mosjiach en het proces van Techiat Hametiem, de Opstanding der doden. Dit proces duurt volgens de Zohar [Midrash Ne'elam – Toldot 140a] en de Leshem Shevo v'Achlamah [Drushei Olam HaTohu 2:412:9-12] tweehonderd en tien jaar. Dit proces stopt uiterlijk voor het jaar zesduizend. Terugrekenend van het jaar zesduizend [6000-210=5790; en dat is: 2030]. Een 'rekenwonder' komt dus tot de conclusie dat over ruim twaalf jaar het proces van Techiat Hametiem gaat beginnen [5790-5777=13 jaar]. Daarnaast is voorspeld dat voor de Opstanding der doden de derde Tempel moest staan, maar ook de oorlog van Gog Oegog moet hebben plaatsgevonden!
Vanaf de aanvang van proces van Techiat Hametiem - Opstanding der doden - begint het Messiaanse Tijdperk, dat gelijk staat aan Gan Eden, de tijd van voor de chet van Adam Harisjon. De kedoesja – heiligheid – van Mosjiach ben Dawied zal zo sterk zijn, dat een ieder die Gog Oemagog overleefd heeft, zal sterven zodra hij verschijnt. Als je de zchoet hebt, zal je niet langer dan twee uur dood zijn. De reden is dat ons lichaam zoehama – de stof van spirituele onzuiverheid – heeft. Niemand ontkomt zich daaraan, omdat zoehama door de hele schepping dring. Zodra de zoehama het lichaam verlaat, zal het lichaam automatisch gerestaureerd worden tot zijn uiteindelijke lichamelijke en geestelijke conditie. Met dát lichaam alleen kun je als Jood werken aan het proces van het omzetten van Olam Hazeh naar Olam Haba. Met het huidige lichaam vol zoehama is dat onmogelijk.

Verder zal in de Messiaanse Tijd Satan verwijderd worden, waardoor bechirah – vrije wil – ook overbodig zal zijn. Wij kunnen daarom in de laatste tweehonderd en tien jaar dan ook [haast] geen zchoet meer verdienen. Deze periode zal hooguit over ruim twaalf jaar aanvangen. Dit betekent concreet dat wij – Jood en niet-Jood – nog maar ruim twaalf jaar hebben om als Jood onze startpunt [voor niet-jood zijn vaste plek] in Olam haba te bepalen [hoe meer zchoet, hoe hoger jouw niveau zal zijn in jouw oneindige groei als Jood].

6000-7000 zal de wereld van Jetsirah veranderen. Het is het Duizend Jaar durende Sjabbat. Olam Hazeh, deze wereld van Asiah, zal vernietigd worden voor duizend jaar. Ook het universum moet zich namelijk van de zoehama ontdoen. Het hele universum, dus ook de wereld, moet net als wij met Techiat Hametiem worden omgezet worden van imperfecte naar een perfecte staat. “Zesduizend jaar zal de wereld bestaan en voor duizend jaar zal het verlaten zijn. Aan het einde van deze duizend jaar zal Hasjem Zijn wereld vernieuwen” [Sanhedrin 97a, Ra'avad op Yad, Teshuvah 8:8; Zohar 1:50b, 1:128a, 2:20b; Zohar Chadash 16b]. Dit is het startpunt van een drieduizend jarig proces om Gan Eden wederom [Mosjiach ben Dawied zette het proces voor Gan Eden voor mens dus op gang met de Techiat Hametiem waardoor we voor jaar zesduizend ook in een Gan Eden status zaten] terug te brengen en deze uiteindelijk om te zetten naar Olam Haba. Het universum komt net als de velden in Israël met Sjmitahjaar 'braak' te liggen. Ondertussen zal iedereen zal als het ware van de aarde ‘getild’ worden waardoor het lichaam en ziel gelijk zullen worden.

Na dit jaar zesduizend zullen alle zielen tevens de Grote Din, de Grote Rechtspraak, doorgaan. Deze Din gaat over al jouw gilgoeliem, reïncarnaties. Je wordt dus beoordeeld hoe je nu geleefd hebt en hoe je geleefd hebt tijdens al jouw levens. Ook zullen alle gevolgen van jouw daden van al die levens nauwkeurig onder de loep worden genomen. Eén daad kan namelijk gevolgen hebben op vele generaties!

7000-8000 zal de wereld van Beriah veranderen. Klal Jisrael, op enkele na, zullen door middel van al hun mitswot uit al hun levens de transitie beginnen van de nieuwe Olam Hazeh naar Olam Haba. In deze duizend jaar zal lichaam en ziel zijn zoals Mosje Rabbenoe basjamajiem – in de Hemel – toen hij de loechot – de stenen tafelen – ontving.

8000-9000 zal de wereld van Atsiloet veranderen en het lichaam van de mens zal inert [bewegingloos] worden. Hiermee wordt bedoeld dat het lichaam niet alleen geen boventoon zal voeren zoals nog in het zevende millennium, nee, het zal totaal geen invloed meer op de ziel hebben. Hierdoor zal de ziel instaat zijn om een verblindend licht in Eenheid van G’d koesteren. De ziel is dan in staat de werkelijk realiteit [!] te ervaren. Zoals de speelfilm The Matrix terecht uitwijst, leven wij in deze fysieke wereld niet in de realiteit. Hasjem Alleen is realiteit. Dit uit zich [wij herhalen] in “ejn ‘od milvado – er is [bestaat] niets naast Hem”- Dwariem 4:35. En enkel en alleen dankzij Hem wij hebben realiteit gekregen. Met andere woorden, onze realiteit is slechts een geschapen realiteit zoals in The Matrix.

Vanaf 9001 zal de transformatie van Olam Hazeh naar Olam Haba afgerond zijn en zal de wereld van Adam Kadmon [Olam Haba] aanvangen. Naast Olam Haba zal er niets meer bestaan.
Niet-Joden [die het wel verdienen] en Joden [die het niet verdienen maar door rachmones – meelij vanuit Hasjem – in Olam Haba komen] zullen niet doorgroeien in Olam Haba en zullen voor altijd op dezelfde niveau blijven van deveikoet aan Hasjem. Deze mensen zullen naar hun zchoet van al hun levens tot het komende ruim twaalf jaar hun vaste plek in Olam Haba ontvangen waar groei niet meer mogelijk is. Bij niet-Joden is dit een feit omdat hun zchoet geen invloed heeft gehad op het tikkoenproces. Zij hebben de Tora als niet-Joodse volkeren geweigerd én zij wilden als individu geen gioer doen. Omdat alle Joden [doordat zij 'Jisrael' zijn] invloed hebben op het tikkoenproces, is de toekomst van klal Jisrael – op enkele individuelen na – Olam Haba. Dit geldt niet voor de goj. Deze kan Olam Haba – zoals eerder gemeld – alleen op individuele basis ontvangen. We hebben al aangeven hoe [bron].

Einde herhaling.

Waarom deze herhaling? Dit hele tikkoenproces uit zich in een verandering tussen de materiële wereld naar de spirituele wereld, maar tevens ook in de relatie tussen het lichaam en de ziel. In de eerste zesduizend jaar heeft het lichaam volledige zeggenschap. Het is dan aan jou bechirah – vrije wil – of je dit toelaat. Maar vanaf het jaar zesduizend tot aanvang van Olam Haba neemt de ziel beetje bij beetje de zeggenschap over. Hoe dit precies werkt, gaan we in dit paragraaf uitgebreid bespreken.

We begonnen met dit hoofdstuk met het uitrollen van de oorsprong van het lichaam en ziel en de relatie onder hen. In 4.1 De ziel-lichaam relatie bepalen duisternis of Hasjem's openbaring in deze wereld leerden we dat de eigenschappen van Verborgenheid en de eigenschap van de Openbaring van Zijn Aanwezigheid de oorsprong zijn van onze lichaam en ziel. Wanneer het lichaam over de ziel heerst, neemt Zijn Verborgenheid toe. Wanneer de ziel over het lichaam heerst, neemt Zijn Openbaring van Zijn Aanwezigheid toe. Nu dit voor ons helder moet zijn, kunnen we ontdekken dat de relatie tussen Hasjem’s eigenschappen, attributen, van Perfectie en Verborgenheid de oorsprong van de relatie van de ziel-lichaam relatie door de tijdperken van de geschiedenis dicteert: de zesduizend jaar wereldgeschiedenis, de zevende millennium wat Sjabbat wordt genoemd en de diverse stadia van de Wereld van de Beloning die daarop volgen.

Toen de zielen nog in Olam Haba waren, waren de zielen al in hun volledige kracht geschapen. Toen het in het lichaam geplaatst werd, moest de ziel van kracht afnemen zodat het een ‘gelijke partij’ met het lichaam werd om de tests in deze arena te doorstaan. Deze ‘gelijkwaardigheid’ is ten gunste van de bechirah, vrije wil. In de stadia van perfectie zal de ziel in stadia weer terug gaan in haar volledige kracht.

[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [9]
Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.