15 Niesan 5784 | 23 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Zonnebrandcreme
Publicatiedatum: vrijdag 29 juni 2018 Auteur: Opperrabbijn B. Jacobs | 1.691 keer gelezen
Opperrabbijn Jacobs, Vakantie, Moessar [ethiek] »

Wat is er plezieriger dan de zomervakantie?

Heerlijk buiten in de zon, geen gezeur met jassen, dassen en mutsen. Uitstapjes maken, fietsen, wandelen, spelen. Ja, er wordt wel gewaarschuwd tegen te veel zon. De zonnesteek ligt op de loer en om maar te zwijgen over huidkanker. En dus komen er allerlei crèmes op de markt die ons moeten beschermen en vervolgens verschijnen er dan weer artikelen dat die crèmes niet effectief zouden zijn.
Overigens als je niet voldoende aan de zon bent blootgesteld, moet je weer vitaminepillen slikken tegen te kort aan zonlicht. De grote Joodse geleerde, die ook arts was, Maimonides, schrijft in een van zijn geschriften dat een klein beetje vergif, minder schadelijk is dan teveel gezonde voeding. Natuurlijk doelde hij niet op arsenicum, maar de boodschap, de les, is duidelijk: overdaad schaadt! Te veel zon is niet goed en te weinig deugt ook niet. Bij alles wat “te” is, moeten we een vraagteken plaatsen, behalve bij tehilliem, psalmen!

Maar er is nog een gevaar waaraan mijns inziens veel en veel te weinig aandacht wordt besteed in de zomerperiode en speciaal in de vakantietijd. Vanaf het begin van de lente gedurende de gehele zomerperiode wordt er iedere sjabbat een hoofdstuk gelernd uit de zogenaamde “Spreuken der Vaderen”, de Pirkee Awoth. Wat in de “Spreuken de Vaderen” wordt gebracht zijn eigenlijk hele begrijpelijke gedachten en wetten. Over de verhouding mens-G’d wordt nauwelijks gesproken, bijna alle lessen hebben betrekking op intermenselijke verhouding. Waarden en normen komen breed aan de orde. Een van de redenen dat we in de zomerperiode extra aandacht besteden aan waarden en normen is omdat juist als het warmer begint te worden de ‘alles mag en alles kan’ mentaliteit op de voorgrond treedt. In een strafproces tegen een man die verdacht werd van het smokkelen van drugs, vroeg de verdediging aan de douanier of het mogelijk is dat de douanehond die aangaf dat de verdachte drugs zou hebben gehad (de verdachte had de drugs voordat de hond hem benaderde doorgespoeld in een toilet, maar de geur was nog enige tijd blijven hangen), zich kan hebben vergist. De douanier antwoordde met een stellige ontkenning, want een hond heeft geen verstand maar instinct. Maar u, mijnheer de douanier, kunt zich wel hebben vergist, want een mens heeft verstand, vervolgde de verdediging. Of de verdachte wel of niet is veroordeeld, is niet relevant, maar duidelijk werd hier verwoord dat een mens verschilt van een dier: een mens heeft verstand!

Als het mooi en zonnig weer is, ligt het kwaad op de loer. Er ontstaat in de mens een strijd tussen verstand en gevoel. De kleding wordt schaarser, normen vervagen. Is dit begrijpelijk? Ja! Maar het is niet goed. Vanuit Thora-perspectief bezien is en blijft het gezin de hoeksteen van onze samenleving. Maar als de mens zich verlaagt tot een dier en zijn of haar instinkt gaat volgen, dan komt het welzijn van deze hoeksteen onder druk te staan. Nog even los van het gegeven dat een bedekte huid beter beschermt dan de beste zonnebrandcrème. Ik wens u een fijne, gezonde en goede zomer!

©Opperrabbijn Jacobs

Copyright © 2018 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.