7 Tisjri 5784 | 22 september 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De Zeven Hemelen [Hoge Werelden]
Publicatiedatum: dinsdag 20 augustus 2019 Auteur: De redactie | 2.022 keer gelezen
Engelen en demonen, Leven, dood en Opstanding der doden , Hasjkove volgens de RaMCHaL »
Volgens Resh Lakish en Rasji bestaan er zeven firmamenten [Chagigah 12b; Bachya; Zohar Chadash. Zie ook Yalkut; Zohar Rakia]. Deze zijn:
Wilon, gordijn,
Raki'a,
Sjehaqiem,
Zevoel,
Ma'on,
Machon en
Aravot.

Wilon, gordijn
Het eerste uitspansel heet Wilon [Jesjahoe/Jes. 40:22]. Wilon is de helderste en meest verlichte hemel van allemaal. Wilon verlicht onze wereld. Er is een machloket, discussie, wanneer Wilon gesloten is. De een zegt dat Wilon ‘s nachts is gesloten, waardoor de wereld enerzijds donker is. Anderen zeggen dat het tegenovergestelde waar is, dat het 's nachts juist open is en overdag gesloten is. Hoe het ook zij, Wilon dient vanuit ons perspectief als gordijn. Zoals in de eerste broche van de Sjema’ door ons ‘s ochtends wordt gezegd dat Hasjem iedere dag van Zijn schepping vernieuwt [Zohar Parasja We’etchanan]. Want er wordt gezegd dat Hij de hemel uitbreidt als een gordijn, en uitbreidt als een tent om in te wonen.

Raki'a
Tweede firmament heet Raki’a [Bereesijiet/Gen. 1:17]. Daar bevinden zich de zon, sterren en planeten. Want er wordt gezegd dat Hasjem hen in het firmament – raki’a' – van de hemel heeft gezet.

Sjehaqiem
Sjehaqiem [Tehilliem 78:23, Midrash Tehilliem 19:7] is de derde hemel en is de plaats waar de man - manna - wordt gemaakt voor de rechtvaardigen in Olam Haba. Want er staat geschreven: “En Hij gebood de hemelen [Sjehakiem] daarboven en opende de deuren van de hemel, en Hij deed manna regenen op hen als voedsel.”
Sjehaqiem is ook de bron waar Hasjem de mensen in tijden van moeilijkheden helpt.
Alshich geeft ons een diepgaande inzicht over Sjehaqiem. Ieder substantie op aarde kent zijn oorsprong als een spirituele kracht die vanuit het hoogste firmament, ook wel de verheven G’ddelijke Rijk, naar beneden komt. Deze spirituele kracht daalt door iedere laag van de hemel naar beneden en wordt uiteindelijk beschouwd als iets materieel vanuit de aarde. Dit komt omdat het spirituele vorm bij iedere laag naar beneden wordt ‘bekleedt’ met een ander ‘blad’ van het fysieke.
De man daarentegen was uniek. Dit voedsel van de engelen daalde niet via diverse lagen van de hemelen af om vervolgens op aarde te vallen. Ook daalde het niet door de Wilon – gordijn – wat dient als het eindelijke ‘mantel’ van de materiële wereld. Hasjem opende alleen maar de deuren van de hemel en de man viel direct onbewerkt en zuiver op aarde. Hierdoor was de man pure voeding zonder resten van afvalstoffen.

Zevoel
Zevoel [Jesjajahoe/Jesj. 63:15] is waar het Hemelse Jeroesjalajiem, de hemelse Bejt Hamiqdasj en het Altaar zijn gebouwd. Daarop offert Mica'el de grote Vorst de zielen van de tsaddiekiem die de wereld verlaten, zoals er wordt gezegd: “Ik heb voor zeker voor jou een huis ter woonstede [Zevoel] gebouwd, een plaats voor jou om daar voor altijd te wonen.” En van waar we leiden we af dat het de hemel wordt genoemd? Want er staat geschreven: “Kijk uit de hemel, en zie, zelfs vanaf de Jouw heilige en glorieuze bewoning.”

Ma’on
Ma’on [Dwariem/Deut 26:15, Tehilliem/Ps 42:9] is de vijfde Hemel en is de plaats waar de dienende engelen 's nachts hun liederen zingen en overdag stil zijn omwille van Israëls heerlijkheid en hun gebeden gehoord worden.

Machon
Machon [Malachiem/Kon. I 7:30, Dwariem/Deut. 28:12] is de plaats waar sneeuw, hagel en schadelijke dauw zijn opgeslagen. Ook het hok met de regendruppels, de kamer van wervelwind, storm en de grot van damp staan.

Chagigah 12b voegt de volgende informatie er aan toe. Machon bevat veel kamers met deuren van vuur. Binnen deze kamers bevinden zich kwade wolken en dauw, evenals de sterke winden geassocieerd met orkanen en tornado's. Er zijn daar ook giftige wateren te vinden die bomen en planten verbranden en doden wanneer ze erop vallen. Dawied Hamelech bad dat deze krachtige vertegenwoordigers uit de hemel zouden worden neergehaald en in de diepten van de aarde zouden worden geplaatst. Dit was een grote gunst, want als ze in de hemel bleven, zou - wanneer mensen zondigen - de wereld lijden. De poorten van de hemel zouden worden geopend en deze vertegenwoordigers zouden, net zoals gebeurde in de dagen van de Dor Hamalboel [Zondvloed], Dor Hafloga [Toren van Bavel] en Sodom en Gemorre, de wereld overspoelen. Hoewel het voor Hasjem geen enkele inspanning vereist om deze dingen uit de diepte te halen wanneer Hij boos is, is Hij een barmhartige Vader, en dit geeft Hem een gelegenheid om zijn woede te temperen [Rabbi Culi - MeAm Lo'ez, eigen analyse. Zie Parashat Derachim 22, maar ook Tomer Devorah van Moshe ben Jaakov Cordovero [1522-1570]]. Deze leer toont de niveaus waarnaar een echt goed persoon kan streven.

Aravot
Aravot is de plaats waar Recht, Oordeel en Gerechtigheid zijn. Maar ook waar de schatten van het leven, de schatten van de vrede en de schatten van zegen zijn. Men vindt daar de zielen van de rechtvaardigen en de geesten en de zielen die nog moeten worden geboren. Daar is ook de dauw waarmee de Heilige, gezegend is Hij, de doden doet herleven voor Hatechiat Hametiem [Chagigah 12b].

Er zijn twee kamers in dit uitspansel. In één zijn er de zielen die bereid zijn om naar de wereld te komen. Ze bestaan in de vorm die hun lichaam uiteindelijk zal aannemen. De tweede kamer bevat zielen die al in de wereld waren en die zich aan de mitswot hielden [Zohar Chadasha 11a].

Vanaf de aarde naar het eerste uitspansel, is ongeveer 800 kilometer [Chagigah 13a]. De dikte van ieder firmament is evenzo 800 kilometer. De afstand tussen ene firmament naar de ander is eveneens 800 kilometer. Boven hen zijn allemaal de vier engelen genaamd Chhajjot, die gedetailleerd worden beschreven in het Boek van Jechezkel/Ez. hoofdstuk 1.

Boven deze engelen bevindt zich het uitspansel dat alle andere uitsparingen weer verlicht [Ibid: Zohar, Bereishit 85b].

Daarboven [Olamot Jetsirah, Beria en Atsiloet] hebben we geen toestemming om te onderzoeken. Wat we wel mogen weten is dat een reis naar Olam Jetsirah, waar onder meer de engelen leven en de zielen in Gan Eden, 1500 jaar duurt. Maar ook de informatie die Kabbalisten zoals de RaMCHaL ZT”L aan ons hebben mogen prijsgeven.
Pagina index:
Copyright © 2019 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.