13 Tisjri 5782 | 19 september 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Deel 2 redenen van Corona: Drie hoofdzonden onderverdeeld in zeven overtredingen
Publicatiedatum: woensdag 01 april 2020 Auteur: de redactie | 1.174 keer gelezen
Redactie, Dieren en natuur, Einde der Tijden, Moessar [ethiek], Corona »
In de paragraaf Drie kenmerken van Corona, hebben wij uiteen gezet wat Corona uniek maakt ten opzichte van andere epidemieën en pandemieën. Ook hebben wij aangetoond dat er duidelijk sprake is van een hasjgacha pratit [G’ds Persoonlijke voorzienigheid op het individu], terwijl andere epidemieën en pandemieën wellicht een gevolg was van de mazzal, of *hasjgacha klaliet [algemene voorzienigheid].

In deze paragraaf gaan we dieper op de materie van hasjgacha pratit in en we zien dat Hasjem betreft Corona Persoonlijk op de persoon werkt. Waarom overleeft een oude vrouw van boven de 90 Corona, maar een sterke jonge kerel van 38 niet? Persoonlijke redenen zullen we nooit weten en daar mogen we ook nooit over oordelen. Het kan iemands tijd zijn, maar wat wel heel duidelijk is, Corona is geen pijl op te trekken en daarom al is het hasjgacha pratit. En wel om de drie hoofdzonden die eeuw op eeuw de Schepper heeft getart door zowel Joden als niet Joden en deze drie groote zonden zijn weer onder te verdelen in zeven overtredingen die gigantisch groot zijn.

DISCLAIMER: weet en leer dat je nimmer mag oordelen of een slachtoffer die geneest of komt te overlijden hij of zij schuldig waren aan deze zonden. Daar mag niet over worden geoordeeld en de reden van Corona kan wel degelijk niet persoonlijk zijn maar om ons allemaal aan het nadenken te zetten. Hasjem wil ons wat vertellen en het is aan ons of wij de lessen willen leren die wij van zowel gezonde als van zieke mensen kunnen leren.

We beginnen gewoon met de Choemasj. In de Choemasj staat het volgende. Lev./Wajjiqra 13:4:dan zal de priester hem, die de plaag heeft, zeven dagen opsluiten”. In de volgende vers staat: “dan zal de priester hem nog [eens] zeven dagen langer opsluiten”. Voor de ziekte van tsara'at door lasjon hara, staat volgens de Torah twee weken quarantaine op. Dat Corona over het algemeen [!] alles met lasjon hara te maken heeft, kunnen we om ons heen zien. Om te kijken of iemand überhaupt besmet is ja of nee, moet men twee weken in quarantaine.

Maar pasoek 4 van Wajjiqra 13 zegt meer over het verband tussen tsara’at toen en Corona nu. Er staat in het Hebreeuws het volgende: בְּשָׂרוֹ, וְעָמֹק אֵין-מַרְאֶהָ מִן-הָעוֹר besaro we'amok 'ejn mar'eha min ha'or ... Dat betekent: “en het uiterlijk daarvan is niet dieper dan de huid…” De laatste letters van
בְּשָׂרוֹ, וְעָמֹק אֵין מַרְאֶהָ מִן-הָעוֹר staan door elkaar, maar als je ze juist rangschikt, vormen de laatste letters van deze pasoek samen de Hebreeuwse vertaling van het woordje Corona: Qoronah met een Waw. Beide spelling, Qoronah met twee Waws [קורונ] of een Waw [קרונה] schijnt correct te zijn.

Sinds we geen Bejt Hamiqdasj hebben, kun je tegenwoordig voor lasjon hara geen tsara'at meer krijgen op je lichaam. Maar de Zohar waarschuwt dat je tsara'at wel op je ziel kan krijgen. De gevolgen zijn met name emotionele en psychische problemen waar ook een groot deel van de mensheid mee te kampen heeft [depressie, angst, stress, enz]. Nu heeft Hasjem Corona in de wereld gebracht om ons weer lichamelijk te slaan en te waarschuwen dat we nu eindelijk moeten stoppen met lasjon hara.

We gaan nu de drie hoofdzonden nog eens noemen die we in “Satan de Aanklager klaagt de mensheid aan middels drie hoofdzonden” hebben besproken.
 1. Zimah [seksuele immoraliteit]
 2. Sinat chinam [ongegronde haat] en
 3. Materialisme.
Alle zonden, ook de bovengenoemde drie mega zonden worden aangedreven door de Jetser Hara, de slechte neiging. De Jetser Hara is de satanische invloed op ons die ons weghoudt van het goede en ons doet richten op onze eigen ego’s en wat ons lichamelijk plezier geeft. Zij het goedschiks, zij het kwaadschiks.

De Jetser Hara heeft zeven namen. Deze namen worden in Soekka 52a genoemd. De namen zijn:
 1. Hasjem noemt Jetser Hara Ra', kwaad [nav Bereesjiet/Gen. 8:21].
 2. Mosje Rabbenoe noemde Jetser Hara ‘Arel, kwaad, niet rein [iemand die niet besneden is; nav Dwariem/Deut 10:16]
 3. Dawied Hamelech noemde de Jetser Hara Tame', onrein [nav Tehilliem/Ps. 51:12]
 4. Sjlomo Hamalech noemde de jetser Hara Soneh, haat [nav Misjle/Spr. 25:21]
 5. Jesjajahoe Hanavi noemde de Jetser Hara Michsjol, blokkade, iemand laten falen [nav Jesjajahoe/Jes. 57:15]
 6. Jechezkel Hanavi noemde de Jetser Hara ‘Even, steen [nav Jechezkel/Ez. 36:26] en
 7. Jo’el Hanavi noemde de Jetser Hara Tsfoni, verborgen [nav Jo’el 2:20].
Rabbi Jochanan zegt dat er zeven overtredingen zijn die een plaag over de wereld brengt. Deze zeven overtredingen komen voort uit de drie grote zonden [zimah, sinat chinam en materialisme]. Het griezelige van deze zeven overtredingen is dat vooral niet Joden zich niet realiseren of zelfs niet eens geloven dat ze werkelijk ernstig zijn, en dat er sprake is van leven op dood. Omdat met name niet Joden deze overtredingen ook niet serieus nemen en misschien zelfs gekscherend over doen, zal hopelijk een handjevol mensen dit toch aannemen en er naar handelen. De rest zorgt helaas ervoor dat de wereld nooit meer zal worden als voor Corona...

Wat zijn die zeven overtredingen precies?
 1. Lasjon hara. Roddelen. Lasjon hara is zoals eerder gemeld kwaadspreken over een ander, juist als het waar is. Het kwaad hierin zit hem met name de tweedeling die de spreker veroorzaakt tussen de luisteraar[s] en het onderwerp[en]. Wat is de straf voor lasjon hara? בָּדָד יֵשֵׁב מִחוּץ לַמַּחֲנֶה מוֹשָׁבוֹ Badad jesjev, michoets lamachneh misjavo... op hemzelf, buiten de kamp is zijn plaats...[quarantaine] Wajjiqra/Lev. 13:46. Al het spraak komt uit het hart. Je verbaliseert wat er in je hart omgaat. “Op hemzelf” - badad - vormt een acroniem van “Brechol drachecha da’ehoe... Dit staat in Misjle/Spr. 3:6 en dat betekent “Ken Hem in al jouw wegen”. In alles wat je doet moet je erkennen en naar gedragen dat Hij een onderdeel van al jouw doen en laten is.
 2. Sjofech dam, Bloedvergieten. Dat hoeft niet eens letterlijk moord zijn. Volgens de Joodse Wet is iemand beschamen, voor schut zetten, hem opgelaten laten voelen een vorm van bloedvergieten. Zijn hoofd loopt rood aan doordat opeens zijn hart hard gaat pompen en veel bloed schiet in de kleine adertjes van zijn gezicht. Dat veroorzaakt een rood hoofd. En dat rode hoofd wordt letterlijk veroorzaakt door bloed. Beledigen is ook karaktermoord. Zo ook motsi sjem ra’. Wanneer je iemands naam te grabbel gooit.
 3. Sjavoeat sjaw, het afnemen van een valse eed. Dit is gewoon domweg liegen. Lasjon hara spreek je negatief over iemand maar het is wel de waarheid. Lehotsi’ dibar is ronduit laster. Je spreekt kwaad over iemand middels leugens. Meeste lasjon hara wat mensen doen, zitten vaak leugens in. Vaak vanuit eigen perceptie!
 4. Giloej Arajot, Incest. Dit is eigenlijk overbodig om te bespreken wat er in deze generatie aan giloej arajot gebeurd. ALLE verboden relaties vallen hieronder. Sefer Jetsirah zegt hier iets interessant over. Er zijn drie verdragen, verbonden die wij met Hasjem hebben. Beide partijen moeten daar aan houden. Aangezien wij ons niet aan die drie houden, waarom zou Hasjem aan de Zijne houden? Een van de drie van Zijn kant is namelijk dat Hij ons redt. Waarom zou Hij ons redden als wij vanuit onze kant de verbonden overtreden? Het verbond Brit Halasjon [verbond van de spraak] die we met Hasjem hebben is er een van en dat verbond betekent dus dat je op je spraak moet letten. Brit Halasjon staat in verbinding met de Brit Ha’or, het verbond van de [voor]huid, de brit milah [besnijdenis van de voorhuid]. Het bewaken van de brit is niet alleen ervoor zorgen dat je zoontje op de achtste dag zijn brit [besneden] krijgt [wordt], maar des te meer dat de man alleen met zijn vrouw kan [mag] voortplanten.
 5. Gasoet roeach, grofheid, onbeschaafd zijn, vulgariteit. Het is ronduit gajvah, arrogantie. Veel mensen zeggen wanneer ze ergens op aangesproken worden: “wie denk je wel wie je bent”. Je bent verbolgen dat iemand tegen je durft in te gaan of je ergens op aan durft te spreken. Gajvah, arrogantie is de ergste middah, eigenschap, die iemand heeft. En op zekere hoogte [je hebt diverse niveaus] heeft iedereen gajvah. Echter de mensheid in het algemeen heeft een gajvah zo hoog als de Toren van Bavel.
 6. Gezel, diefstal. Een soort van stelen wat juist “overdag” gebeurt. Dit betekent openlijk stelen. Het gaat op het eerste oog om juist om hele kleine dingen. Denk aan een bijvoorbeeld dat je een hotelzeepje van een paar stuivers mee naar huis neemt. Je ondergaat zelfs een gilgoel - reïncarnatie - om dit ogenschijnlijke kleine awerah te rectificeren! Daarom is het zelfs stelen wanneer je momenten tijdens je werkuren pakt die niets met je werk te maken heeft [denk aan even een appje eruit gooien, FB, etc.]. Ook ideeën stelen is een grote overtreding. Dat is gezel met de mond of iemands eer wegnemen waardoor mensen geen respect voor de persoon hebben. Dat is gezel hakavod, het stelen van iemands eer. Zelfs als je tijdens je werk een mitswa doet, is dat geen rechtvaardige daad, maar een averah - zonde. Pen zonder toestemming van je werk pakken en mee naar huis nemen valt hieronder! Deze zogenaamde kleine vergrijpen zijn zo groot en ernstig, dit was een van de grootste redenen waarom Hasjem de Maboel [Zondvloed] over de aarde liet komen!
 7. Tsaroet ajin, jaloezie. Tsar ajin is dat je niet voor een ander blij kan zijn. Kinnah - jaloezie is een synoniem. Dat Hasjem onze lichamen na de dood in de grond laat wegrotten, is na aanleiding van kinnah. Mensen gaan ver door jaloezie, omdat gras aan de overkant groener is. Jaloezie zorgt ervoor dat je voor je dood al verrot van binnen bent. Mensen jagen status na om de naaste te overtreffen en als dat niet lukt, raken ze emotioneel in de knoop en als het wel lukt, hebben ze gajvah, arrogantie, want zie "het is mij gelukt beter te presteren dan jij". Denken we nu echt dat dit niet extreem veel voorkomt? Kijk eens in je eigen hart wie en wat je bent. Uit de woorden tsaroet ajin kun je het woordje tsara'at halen. Tsara'at komt ons al bekent voor. Tsara'at was dus lepra. De straf die jij kreeg als je lasjon Hara had gesproken en in quarantaine werd gezet. Ook het probleem van ajin ra, boze oog, zit in tsaroet ajin. 90% van de wereldbevolking sterft eerder dankzij ajin ra door de naaste!
We zien duidelijk dat deze zeven zonden uitgewerkte vormen zijn van de eerder genoemde drie hoofdzonden waarom Hasjem het zo zat werd en als ferme waarschuwing Corona de wereld in stuurde. Wat opvallend is, is dat alles gekoppeld is aan lasjon Hara, dat een uiting geeft van alle zeven zonden. Want deze lasjon Hara speelt ook door het hoofd:
 1. Je spreekt negatief over je naaste
 2. Door negatieve spraak doe je aan [karakter] moord
 3. Door negatieve spraak lieg je
 4. Door negatief gesprek in je hoofd en/of naar een naaste, wordt je [en/of een naaste] aangezet tot verboden contacten.
 5. Ook door negatieve spraak uit jij je gajvah
 6. Door negatieve spraak in je hoofd werd de overweging om te stelen gematerialiseerd.
 7. Door negatieve spraak - "hoe kan hij dit en dat wel hebben en ik niet" verbaliseren jij tegen jezelf en/of naaste jouw jaloezie.
Deze zeven zonden - zegt Rav Jochanan - brengt de plaag in de wereld. Corona is een plaag over de hele wereld.

*Footnote: voorbeeld van hasjgacha klaliet is dat het Hemels decreet bepaalt dat tien mensen in een bepaalde omgeving die moeten worden,, dan kan het mazzal zijn dat juist uitgerekend die tien mensen ziek worden. Bij hasjgacha pratit worden er tien specifieke personen uitgekozen. Zo werkt het ook met positieve gebeurtenissen.
Pagina index:
Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.