14 Tisjri 5782 | 19 september 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Deel 2 redenen van Corona: Roechnisje wapens tegen Corona
Publicatiedatum: woensdag 01 april 2020 Auteur: de redactie | 1.174 keer gelezen
Redactie, Dieren en natuur, Einde der Tijden, Moessar [ethiek], Corona »
Hoewel op de eerste plaats - zoals de TorahCode ook duidelijk weergeeft [zie video's in dit artikel], Corona zich primair gericht lijkt op de niet Joden met betrekking tot hun gedrag naar dieren toe, hebben we al eerder aangegeven dat natuurlijk ook Joden hier hun eigen aandeel aan hebben! In de komende maand zal daarover een artikel verschijnen dat “Corona volgens de hasjkove van de RaMCHaL” zal heten. Dat artikel zal vanuit de hasjkove van de RaMCHaL ons inzicht geven wat ons specifieke aandeel als Joden is aan de Corona. Nu bespreken we een hele belangrijke reden die in dat artikel ook aangekaart worden. En dat is als volgt.

Rabbi Yehuda Richter gaf te kennen dat voor het eerst in de geschiedenis sjoels gesloten zijn. Rav Richter dacht diep na hoe dit nu mogelijk is nu we juist sjoeldiensten harder nodig hebben in de gehele periode sinds de Sjoa tot nu toe. Opeens kwam hij een stuk Gemorre tegen en wel Baba Kama 60b en daarin staat wanneer er een epidemie in de stad is, dan legt de engel des doods zijn gereedschap in synagogen. De Ari Z”L vraagt zich af waarom hij zijn gereedschap in de sjoels legt.
Zijn antwoord is beangstigend en dat moet over de hele Joodse wereld worden verspreid. Het woord epidemie in het Hebreeuws is dever. De Ari Z”L schrijft dat dever hetzelfde woord is als praten in het Hebreeuws [diboer]. Een epidemie volgens de Ari Z”L wordt door ons spreken in synagogen naar de wereld gebracht. Hij schrijft dat als je naar een plaats van aanbidding van de Christenen gaat, heerst daar stilte. Dit brengt op zijn beurt toorn over het Joodse volk. Laten we allemaal stoppen met praten in de synagoge, want spreken in de synagoge is een zeer groot vergrijp binnen de wetten van lasjon hara [bron].

Dus zoals bij niet Joden vooral gaat wat er in de mond gaat, gaat er bij Joden om wat er uit de mond in sjoels komt.

Ook Joden moeten zich beter concentreren op een volmaakte tesjoeva! Zonder een volmaakte tesjoeva zal Corona vanuit onze kant niet verdwijnen. Zonder op onze tong te letten en continue over elkaar te spreken, zal Corona van onze kant niet verdwijnen. Ook wij moeten ons minder druk maken over hoeveel inkomen we hebben en ons minder druk maken of we wel of niet een plezierig leven ervaren. We moeten ons veel meer richten op het roechnisje en op onze taak en dat is het tikkoenproces. Zolang wij dat niet doen naar behoren, zal Hasjem ons dwingen middels jissoeriem. En dat is in dit geval Corona. Hasjem verwart ons met het feit dat er wereldwijd ruim honderd [wellicht meer] rechtvaardige rabbijnen zijn gestorven en duizend Joden wereldwijd. Wij gaan ons afvragen waarom Hij rechtvaardigen tussen ons wegneemt.

In Sanhedrin 97a staat geschreven: “Rabbi Yoḥanan zegt: Tijdens de generatie waarin de Messias, de zoon van David, komt, zal [het aantal] Torahgeleerden afnemen; en wat de rest van het volk betreft, hun ogen falen van verdriet en verdriet en de problemen nemen toe. En de harde besluiten zullen worden ingevoerd; voordat de eerste voorbijgaat, volgt de tweede [al] snel”. Het is tegenwoordig niet meer bij te benen hoeveel rabbaniem op dit moment aan Corona doodgaan. In de VS alleen al raakten binnen twee weken rond zeventig rabbijnen niftar en de teller ging maar door tot op de dag van vandaag. [Grote] Rabbijnen in Israël, Europa. We kunnen concluderen dat dit hetgeen is wat in Sanhedrin bijna tweeduizend jaar geleden voorspeld is.

Er zijn een aantal redenen waarom de rabbijnen komen te overlijden aan Corona, maar het is giswerk. Ten eerste kan het zijn dat zij de last dragen van het hele Joodse volk. Ten tweede kan Hasjem vele rabbijnen zo lief hebben, dat Hij niet wil dat zij met hun eigen ogen de donkere toekomst vanaf Corona zouden meemaken [Theilliem/Ps. 16:10]. De derde reden kan het volgende zijn.

Kort geleden kwam rav Pinto sjlita met de vermelding dat een groot Gadol Hadol, chalillah, zal te komen overlijden. Hij zei dat een groot rabbijn zal te komen overlijden en daarna zal er een een oorlog uitbreken [we hebben al besproken hoe dit gematerialiseerd zou kunnen worden]. Het zou kunnen dat het Hemels Besluit om een groot rabbijn te laten overlijden, veranderd is en dat daarvoor in de plaats een legio moeten sterven.

TorahCode heeft hier ook wat over te zeggen. Deze kun je hier bekijken. 

Wat wij moeten doen op een spirituele, roechnisj, vlak tegen Corona, is dat wij tesjoeva moeten doen. We moeten tot inkeer komen. We moeten als Joodse volk alle mitswot en sinat ahavah - ongegrond van elkaar houden - op ons nemen, in plaats van sinat chinam, ongegronde haat. Ook moeten wij het materialisme loslaten. Niet Joden moeten alle Zeven Wetten van Noach oppakken, stoppen met antisemitisme en zich niet schuldig meer maken aan de drie grote zonden die wij middels de zeven zonden hebben besproken, ook waar Joden zich schuldig aan maken. Zij het op een ander niveau.

Naast de gasjmisje richtlijnen die wij allemaal aan moeten houden [1,5 meter afstand, handen veel wassen, geen groepsvorming, zoveel mogelijk binnen blijven, alleen boodschappen doen, etc.], is er roechnisj - spiritueel - richtlijnen tegen Corona.
Zodra we deze eerste fase van Corona door zijn [Premier Benjamin Netanyahu zei op 4 mei 2020: “But as we all know, the corona epidemic is far from over. At best, we’re only at the end of the beginning], moeten mensen in sjoels dus helemaal *niet meer praten onder de dienst. Dat is een enorme awerah.

Verder luidt in het Ivriet "er is een oplossing tegen Corona": "jesj pitaron leqoronah".

Dit zinnetje heeft een getalswaarde van 1443.
"Inkeer, gebed en liefdadigheid" is in het Ivriet "Tesjoeva, Tefillah Oetsedaka".
Deze drie woorden hebben een getalswaarde van 1443.

Dus berouw tonen, Jood en niet-Jood, aan de Allerhoogste en voornemen om je te houden aan de Wetten [voor niet Joden de Zeven], is een. Dawenen - bidden - dat de plaag stopt en dawnen voor de mensen die het nodig hebben is twee. De derde stap is omkijken naar je naaste. Kan je een handje helpen en zo niet, kun je niet iemand vaker bellen? Aandacht is in deze tijd erg belangrijk. Zodra de epidemie rustig is, blijf deze drie stappen volhouden. Zwak niet af.

Een segoela, remedie - tegen een epidemie is tevens Pitoem Haketoret. Normaliter zeggen wij die sowieso minimaal een keer per dag op. Echter nu is er opgeroepen om het drie keer per dag te zeggen. Deze kan hier, hier en hier worden gedownload en uitgeprint worden.

Mocht iemand niet in staat zijn te zeggen, mag je ook drie keer per dag hier aandachtig naar luisteren [HEBR]

We eindigen met de woorden van Rav Yoshiyahu Yosef Pinto sjlita. “Totdat we ontdekken waarom Hasjem dit [Corona] heeft gedaan, waarom Hasjem het [Corona] heeft gemaakt en waarom Hasjem [Corona] in deze wereld heeft geplaatst, zal er nooit genezing zijn. Maar als we de ware oorzaak vinden … Zoals iemand binnen een seconde de ander die hem pijn heeft gedaan kan vergeven, zo kunnen zij binnen een seconde een remedie vinden. Dit ligt in onze handen” [bron].

Iedereen moet zelf weten of ze in’ zijn of dat ze ‘out’ zijn. Met andere woorden. Ben je voor Hasjem of ben je tegen Hasjem.

Moge zo zijn dat Hasjem toelaat dat er snel een remedie komt. Dat een golf van pandemie voldoende is geweest om tot de geoela, verlossing te komen zodat de Mosjiach ben Joseef zich eindelijk kan openbaren. OMEIN!

ה ימלך לעלם ועד
Hasjem zal voor altijd regeren
Gematria is 367
Corona is.... 367

 

Bron:
God and the Coronavirus van rabbi Benjamin Blech
Het coronavirus en de handel in wilde dieren van Hart Voor Dieren
Coronavirus here to offset Satan's complains against mankind says prominent rabbi” van Adam Eliyahu Berkowitz
The reason the entire world is attached by coronavirus van Rabbi Anava

Pagina index:
Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.