13 Tisjri 5782 | 19 september 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Deel 2 redenen van Corona: Corona als onderdeel van Gog Oemagog
Publicatiedatum: woensdag 01 april 2020 Auteur: de redactie | 1.174 keer gelezen
Redactie, Dieren en natuur, Einde der Tijden, Moessar [ethiek], Corona »

“Ik zal tegen hem pleiten met pest en bloed; stortbuien, hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik het op hem en zijn troepen laten regenen en op de vele manschappen die bij hem zijn; Ik zal voor de ogen van vele gemeenschappen Mijzelf groot maken, [Mijzelf] heiligen en [Mijzelf] bekend [laten] worden, [want] weten zullen ze dat Ik Hasjem ben” - Jecheskel/Ez. 38: 22-23.

Oorlog van Gog Oemagog is een wereldwijde oorlog. Het leger komt uit het oosten. Echter zijn er discussies waarin men vanuit gaat dat een onderdeel van Gog Oemagog een wereldwijde fenomeen is die de wereld zal lam leggen. Rav Yehoshua Zitron deelt ook de mening dat Corona alles met Gog Oemagog te maken heeft. In deze les kan men zijn uitleg horen.

Deze interpretatie van Gog Oemagog wordt bevestigd door de TorahCode [en hier]. De reden dat geleerden er van uit gaan dat Corona een onderdeel is van Gog Oemagog is het feit dat het begrip “oorlog” niet wordt genoemd in Jecheskel/Ez. 38:22:23 met betrekking tot de beschrijving van Gog Oemagog.

Tsaddiek Rav Yoshiyahu Yosef Pinto sjlita zei onlangs: “Wat er vandaag gebeurt, komt voor de Kadosj Baroech Hoe overeen met de Maboel [Zondvloed] die Hij naar de wereld brengt”. Hij zei ook dat de wereld - net als na de Maboel - na de Corona niet meer hetzelfde zal zijn. [bron]. Ook in de gojsje, niet Joodse wereld, zijn er mensen terecht die niet geloven dat de wereld weer als voorheen zou worden. Zelfs premier Mark Rutte zei: “Illusie dat wereld van voor corona terugkeert” [bron].

En wat zien we in de Midrash? In Yalkut Shimoni Beresjiet 8 lezen we dat geleerden discussieerden hoe Hasjem de wereld zou verwoesten. Sommigen zeiden: middels een Maboel. Maar rabbi Yossie zegt Hasjem zal geen Maboel - Zondvloed- van water brengen aan de afgoden aanbidders [עכו''ם de genoemde zonden waardoor Corona is uitgebroken, vallen allemaal onder afgoderij], maar een Maboel van een plaag zal Hij brengen. Waar en aan wie? De hele wereld. Wanneer? Vlak voordat de Mosjiach komt.

In Jesjajahoe 26:20 staat: “Ga, mijn volk, ga je kamers binnen en sluit je deuren achter je, verberg je een tijdje totdat de toorn en de plaag voorbij zijn." Jesjajahoe Hanavi spreekt in zijn profetieën over de periode vlak voordat de Mosjiach komt. In deze pasoek, vers, wordt gezegd dat we voor een momentje achter de gesloten deuren moeten zitten. Dit kan ook een redding van iets zijn waar wij niets van afweten. In Mitsrajiem moesten de Joden hun deurposten met bloed van een lam bedekken en moesten vervolgens ook binnen blijven, omdat Hasjem de eerstgeborene doodde. Rav Anava sjlita vertelde dat voordat de virus uitbrak, stonden Syrië en Iran klaar om gezamenlijk Israël aan te vallen. Vooraanstaande Iraanse ambtenaren vonden tijdens deze virus de dood. Dit wordt bevestigd met het feit dat Israël al voor de geplande aanval Syrië vele keren aangevallen heeft middels bombardementen.
Daarom is het ook beter in quarantaine te zitten dan in schuilkelders. Dus hier speelt Corona zeker een rol binnen de oorlog van Gog Oemagog. Mijn volk, ga in je kamer 'ami bo' vachadarecha heeft de gematria van 367. Dit getal komt ons bekend voor. Corona heeft ook de getalswaarde van 367 - al geleerd in dit artikel.

En verder.

In Bamidbar/Num. wordt er ook een stuk over Gog Oemagog gesproken. Het is het commentaar van de Midrash en wel Sifre waar gewaarschuwd wordt dat er een grote plaag zal komen. Dit betekent niet dat Gog Oemagog deel III [I en II waren resp. WO I en II] alleen de plaag zal zijn. Een wereldoorlog is nog steeds op handen, hoewel deze afgewend kan worden middels onze tesjoeva - tot inkeer komen. Maar Corona is wel degelijk een onderdeel van Gog Oemagog. Dat het niet alleen als Gog Oemagog manifesteert, is om het feit dat de oorlog zelf geen effect op het Joodse volk zal hebben maar op de niet Joodse wereld. Corona heeft ook effect op Joden en Israël.
Sof Ha'olam Gog Oemagog, einde van de wereld Gog Oemagog, heeft ook de gematria van 367.

Misjle 18:14 Tagum Jonathan vertaling spreekt over voordat de Mosjiach is, zal er ziekten zijn. Targum Jonathan vertaald ziekte met Corona. Hoewel in het Ivriet Corona met een 'Qof' is, wordt in deze Targum met een ‘Kaf’ geschreven. Ook Hasjem bevestigt dit in de TorahCode [HEBR]. Zie ook afbeelding.

“Dat was ook het kenmerk van eerdere zoönotische coronavirussen als SARS en MERS, oftewel virussen die van dieren op mensen zijn overgesprongen. In tegenstelling tot veel van hun verwanten, die niet meer dan een gewone verkoudheid veroorzaken, kunnen deze nieuwe coronavirussen een virale bosbrand in diverse organen van het menselijk lichaam op gang brengen. In ernstige gevallen is de nieuwe ziekte – die vorige week van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de officiële naam ‘COVID-19’ kreeg – daarop helaas geen uitzondering”National Geographic
Zecharja/Zach. 14 12-13: "En dit zal de plaag zijn waarmee Hasjem alle volken die oorlog tegen Jeruzalem hebben gevoerd, zal verslaan: hun vlees zal wegbranden terwijl zij op hun voeten staan, en hun ogen zullen wegbranden in hun kassen, en hun tong zal wegbranden in hun mond. En het zal te dien dage geschieden, dat een groot tumult van Hasjem onder hen zal zijn; en zij zullen een ieder aan de hand van zijn naaste vasthouden, en zijn hand zal oprijzen tegen de hand van zijn naaste."

Sjmot/Ex. 12:9 spreekt over korban [offer] Pesach. “Eet het niet rauw noch gekookt in water”. Volgens commentaar van de Baal Turim, zat het volk in hun huizen zoals hen was opgedragen voordat zij Mitsrajiem zouden verlaten. En dit gaat komende Pesach precies gebeuren. Wereldwijd zitten alle Joodse gemeenschappen in quarantaine tijdens Pesach. Israël kent zelfs een volledige loch down voor Pesach allen [bron].
En het is voorspeld dat men met Pesach hun huis niet mogen verlaten net voordat Mosjiach komt.

Tot slot gaat de laatste navi, profeet, Malachi over tesjoeva en hij eindigt als laatste navi [3:24] letterlijk met woord cherem [opdat Ik niet kom en het land met totale ban sla]. Cherem betekent embargo, ban. Hasjem zal komen en slaan zonder een totale vernietiging.
Corona zet zowat de hele wereld in de ban. Veel mensen zitten in quarantaine.

 
Pagina index:
Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.