12 Tisjri 5782 | 18 september 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Ontstaan van engelen en demonen
Publicatiedatum: maandag 03 augustus 2020 Auteur: de redactie | 1.000 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie, Leven, dood en Opstanding der doden , Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Leer van de Chofets Chaim »
De kruipende wezens die in Beresjiet 1:24 worden genoemd, zijn volgens Midrash Rabbah Bereesjiet 7:7 de schepping van de sjediem, demonen. Dit zou bevestigd kunnen worden doordat Tehilliem 91:6 spreekt over “midever ba'ofel jahaloch miqetev jasjoed tsoharajiem... noch de de pestilentie die wandelt in duisternis, noch de vernietiger die op de middag verwoesting legt...”. Ibn Ezra en Radak legt verband tussen sjed - demon – en jasjoed, pestilentie. Zo lijkt de RaMBaM te menen dat door het oog niet waarneembare 'kruipen' [Bereesjiet 1:24] pestilentie 'demonen' zijn die ons ziek maken.

R'Chanoch Zundel [Etz Yosef] leert dat sjediem geformeerd zijn, maar niet 'af' zijn. In Chagigah 16a en Zohar Wajjiqra/Lev. 76 worden sjediem half melachiem [engelen] en half mens genoemd. Pirke Avot 5:6 leert dat zij op de laatste dag van de Schepping tijdens de schemering zijn geschapen. De Maharal schrijft in Derech Chayyim pag. 236 dat het niet gepast is te stellen dat er niets voor Sjabbat [tijdens de schemering van de Zesde Dag] werd geschapen, omdat nog geen Sjabbat was. Immers, Hasjem schept altijd door. Het is ook het niet gepast om te stellen dat iets wel geschapen zou zijn tijdens de voorgaande Zesde Dag van de Schepping, omdat dit nauwkeurige moment geen onderdeel was van een werkdag van de week was. "Daarom zijn dingen die toen geschapen werden niet volledig natuurlijk, maar waren enigszins bijna natuurlijk".

Hoewel sjediem op mensen lijken en net als mensen eten en drinken zijn, planten zij zich voort en gaan zij dood, hebben demonen zoals engelen vleugels, kunnen net als engelen over de wereld kunnen vliegen en hebben demonen tot op zekere hoogte inzicht in de toekomst [Chagigah 16a]. In het artikel “De spirituele wereld volgens de RaMCHaL” zullen we dit nader bespreken.
Zo zijn sjediem het schadelijkst na zonsondergang tot [het Joods] middernacht [deze varieert namelijk door het hele jaar door de verschuiving van zonsop- en ondergang]. En omdat zij fysieke eigenschappen hebben zoals de mensen, gingen de mensen vroeger in de oudheid na zonsondergang tot middernacht niet alleen op straat. Het had namelijk zo kunnen gebeuren dat iemand denkt zijn buurman te groeten, maar het is een sjed die het grappig vond op zich als de buurman voor te doen.

Zowel variaties van melachiem en sjediem door Hasjem worden geschapen, worden ook diverse soorten melachiem en sjediem door onszelf letterlijk geschapen. In het artikel "De G'ddelijke kracht van spraak" leggen wij uit waarom en hoe wij in staat zijn zowel engelen als demonen te scheppen. Mensen zijn in staat door gedachten, spraak en daad geestelijke schepsels te schepenen [Pirke Avot 4:13]. Deze daden, woorden en gedachten worden altijd geïnitieerd op het hogere faculteit van de ziel - intellect [R'Chanoch Zundel ben Yossef in Anaf Yossef naar aanleiding van Yoma 29a in Ein Yaakov]. Sterker, Yoma 29a waarschuwt dat bewuste geïnduceerde gedachten om een awerah, zonde, te doen problematischer is dan de daad zelf.
In "Hoe je de zonde van roddel kunt herstellen" leren we dat we beïnvloed worden uit twee Kamers basjamajiem [in de Hemel]. Uit de ene kamer komt kedoesja – heiligheid – uit. Uit de andere kamer wordt de klippah – onheiligheid – gehaald. Slechte gedachten die opeens in jouw gedachten opkomen, ben jij primair gezien niet zelf, ook al 'hoor' je ze met je eigen stem. Deze eerste 'pop-up' komt uit de Kamer van Klippah. Na twee seconden wordt je letterlijk in de lavoesj, kleed, van deze zondige gedachten gekleed waardoor zij een onderdeel van jouw persoon zijn geworden.

Beide, fysieke en mentale activiteiten, zorgen voor 'rimpelingen' in de spirituele gebieden, die een brug vormen tussen de mens en de Schepper. Zoals melachiem manifestaties zijn van Hasjem's Wil, zo manifesteert de wil van de mens ook in spirituele wezens die nakomelingen vormen van de bewuste gedachten, spraak en daden. Dus kwade geesten zijn niet uitsluitend door G'd geschapen. Demonische schepsels maar kunnen ook geschapen zijn door de wil van de mens. Wanneer iemand heel erg naar een bepaalde zonde verlangt, terwijl een ander het doet, is het alsof de gedachte van de latente zondaar naar de ziel van de dader verlangt. Het is daarom heel mogelijk dat na de dood van de dader van die bepaalde awerah, zijn lichaamloze ziel spontaan het lichaam van de latente zondaar kan gaan bezitten. "De zielen van de slechte mensen worden demonische geesten van de wereld" [Zohar Bereesjiet 55b].

Maar andersom geldt ook. Dat is ook de reden waarom R'Moshe Feinstein in Iggeret Moshe Even Haezer 3:26 pag.448 leert dat het boze oog, de ajin hara, alleen vat op je hebt als je er overdreven gepreoccupeerd op bent.
Pagina index:
Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.