2 Niesan 5783 | 24 maart 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Waar ligt de oorsprong van het dieren- en plantenrijk?
Publicatiedatum: donderdag 03 december 2020 Auteur: de redactie | 644 keer gelezen
Kabbalah, Redactie, Dieren en natuur »
 
 De oorsprong van dieren en planten
Het is voor veel mensen erg moeilijk te begrijpen dat dieren [en planten] van een hogere oorsprong komen. We doen een nederige poging het zo duidelijk mogelijk te beschrijven.

Cyclus van ons bestaan is als een ronde cirkel. Waar onze realiteit de onderkant van de cirkel betreft, loopt onze realiteit parallel met de bovenkant van de cirkel. We zien dus in onze realiteit alleen de onderste helft, terwijl wij weten dat er nog een bovenste helft ‘realiteit’ bestaat die parallel met de realiteit van ons loopt. Hierdoor is alles wat aan de onderkant van de cirkel hoger is, in de bovenste helft van de cirkel lager. Dit komt omdat de cirkel rond draait en het een episch centrum heeft, waardoor de bovenste deel hoger en de onderste deel lager is. Dit betekent concreet dat iets wat in onze realiteit lager lijkt te zijn, zijn oorsprong in de spirituele realiteit hoger ligt [zie afbeelding voor verheldering].
De afbeelding lijkt te impliceren dat zowel dieren als mensen uit de beide rijken komen. Dat is dus niet zo. De dieren komen uit de hogere wereld van de Tohoe en wij mensen uit de wereld van Wawohoe. Echter om te laten zien waar mensen zouden staan in de wereld van de Tohoe, zou dat op een lager niveau zijn dan de dieren. Met andere woorden, de dieren komen van een spiritueel hoger niveau en zitten op dat niveau ook nog eens aan de top. 

We zagen al dat in Beresjiet 1:2 de twee begrippen: tohoe en wohoe [en de aarde was woest en ledig]. Zoals gezegd, het begin van het bestaan [eerste breken van de schalen] wordt tohoe genoemd en de realiteit die we nu kennen is de tijd van tikkoen [Tikkoen Haolam, Wereld van de Correctie] en wordt ook wel met wohoe aangeduid.

Tohoe betekent chaos en tikkoen [wohoe] betekent orde. Verschil tussen de perioden tohoe [Olam Hatohoe], chaos en wohoe, Tikkoen Haolam, is dat er tijdens tohoe een totale polarisatie bestond en er was geen samenwerking bestond [geen geven en nemen onder de Sfirot, eigenschappen]. Iedere sefirah zat vast in zijn eigen eigenschap, waardoor geen interactie mogelijk is en dat leidde tot chaos. Het licht van de tsimtsoem was daardoor te sterk en de zeven lagere sfirot braken [Sjevirat Hakeliem].
Tikkoen Haolam [wohoe] daarentegen kent wel interactie en samenwerking onder de Sfirot waardoor er orde en begrenzing is.

Likutey Torah Maamar 37-38 [zie afbeelding] zegt dat het planten - en het dierenrijk hun oorsprong hebben in de wereld van Tohoe. Spiritueel gezien komen planten en dieren dus van een hogere bron. Ondertussen leert de RaMCHaL in zijn fenomenale Klach Pitchei Chochmah dat de wereld Atsiloet van Tikkoen Haolam gelijk staat aan de wereld van Beriah van Tohoe [zie tabel die niet letterlijk genomen moet worden, maar om dit abstract gegeven enigszins te visualiseren].

Wereld van Tohoe, Chaos

 

Atsiloet

Wereld van Wohoe, Tikkoen Haolam, wereld van de correctie

Beria’h

Atsiloet

Jetsirah

Beria’h 

[Assijah]

Jetsirah

 

Assijah


Echter door Sjevirat Hakeliem, breken van de schalen [van de eerste set lagere Sfirot], vielen de “stenen” van het bovenste niveau [wereld Tohoe, chaos] als een kettingreactie naar beneden en vallen daarom ook verder, dan wanneer de stenen die onderaan de muur [het lage niveau, Tikkoen Haolam, Wohoe] zouden omvallen.

We herhalen. Omdat in de wereld van Tohoe dus geen interactie noch samenwerking was, waardoor ieder sefirah op volle kracht manifesteerde, resulteerde dit tot een grote Big Bang.

Resultaat is deze fysieke wereld waar de G'ddelijke vonken, energie, verborgen raakten.

In pasoek 39 Likutey Torah Maamar [zie afbeelding] staat dus dat onze menselijke oorsprong in de Wohoe, Tikkoen zit. Orde betekent duidelijkheid, zoals hiërarchie en een duidelijk systeem [hanhağa]. De hanhağa begint bij sefirah Chochmah [wijsheid]. Dus deze wereld moet geleid worden met verstand in plaats van met emoties. Vandaar dat nu anno december 2020 chaos in de wereld heerst, omdat de mensheid nu geleid wordt door emoties in plaats van door de ratio! Het lijkt van voren af aan. De Big Bang die tot het einde van de realiteit van Tohoe heeft geleid, komt voornamelijk uit de wereld van emoties. Terwijl hier **Sechel [intellect] hoger is [hoewel het tegenwoordig duidelijk anders is door de einde der tijden en we vlak voor de verschijning van de Mosjiach staan], is in de wereld van Tohoe de Middot [emoties] hoger.

Hierdoor zijn de schepsels die hun oorsprong uit Tohoe en Middot hadden, verder naar beneden gevallen dan wij mensen. Nogmaals zoals de bovenste stenen van een muur verder vallen dan de onderste stenen. Daarom zijn planten en dieren nu op een lager dan wij. Maar hun oorsprong is dus hoger. Dat zij lager zijn gevallen heeft niets met hen te maken, maar puur als gevolg van de Sjevirat Hakeliem. De taak van de Jisrael [inmiddels alleen de Joden, maar wel met behulp van de niet Joden] is te ordenen middels Chochmah [wijsheid] en daarom is de mens verantwoordelijk voor de tikkoen. Waarom? Omdat de mens Intellect en Chochmah [wijsheid] bezit. Dat zijn capaciteiten die planten en dieren missen.

Als de mens in slaagt orde tussen goed en kwaad te scheppen, geven dat alle dieren en planten vitaliteit en levenskracht [daarom geeft voedsel kracht en G'ddelijke energie omdat de oorsprong hoger ligt zowel lichamelijk als roechnisj]. Ondanks ze hier lager zijn, blijft de oorsprong van hun plek nog hoger dan van de mens zelf. Daarom is het streng verboden dieren en planten te mishandelen in wat voor vorm dan ook. Noch misbruik van deze wezens in wat voor vorm dan ook is verboden en wordt ***op ten duur Persoonlijk door de Scheppen afgestraft!

De mens heeft ook een G'ddelijk oorsprong, maar de G’ddelijke oorsprong van de andere wezens is van een hogere orde. De mens is niet voor niets als laatste geschapen.


Likutey Torah Maamar 37-46

Tot slot leren we in pasoek 57 en verder van Likutey Torah Maamar [zie afbeelding] dat concreet de G'ddelijke energie van het planten- en dierenrijk een hogere oorsprong heeft. Daarom zijn zij in staat OM DE MENS in staat te stellen tikkoen avodat Hasjem [correctie in het dienen van Hasjem] te doen. Wij zijn afhankelijk van HEN omdat zij een hogere oorsprong hebben en G'ddelijk vonk dragen die hoger is dan wat wij op onze eigen kracht zouden kunnen doen! Daarom zijn dieren in verhouding van omvang lichamelijk bijvoorbeeld veel sterker en hadden we paarden nodig om van a naar b te kunnen gaan en hadden we runderen nodig om de boel om te ploegen. Wij zijn daar niet toe in staat om dat op een snelle krachtige wijze te doen zoals de dieren.

Wat wij wel van Hasjem hebben gekregen is dus die extra capaciteiten van sechel en choachmah om tikkoen te kunnen doen.

Daarom zijn wij mensen afhankelijk van de hier op aarde lagere wezens en kunnen wij niet zonder hen leven [andersom wel], omdat zij - we blijven dit herhalen - van hoger oorsprong zijn. Planten en dieren moeten we zelfs gebruiken voor tikkoen, maar we mogen hen onder geen beding misbruiken naar onze eigen genoegens!


Likutey Torah Maamar 56-62

*Footnote: De Gaon van Wilno en Maran Posek Hador Hagaon Harav Elyashiv ZT"L waren echter van mening dat tsimstoem alleen plaatsvond in Hasjem's Ratson, wil. Dit omdat het onmogelijk is om maar iets over Hasjem Zelf [Atsmoet, Essentie, zie footnoten van dat artikel] te zeggen. De Ari Z"L lijkt in Etz Chaim de Eerste Sja'ar ambivalent: op het ene moment spreekt het van een letterlijke tsimtsoem in G'ds 'Wezen" Zelf, maar een paar regels later wordt de tsitsoem IN het G'ddelijke Licht omschreven. Dus een emanatie, een gecreëerd iets en geen deel van G'd zelf. Die ambivilentie lijkt, maar is er niet. Want inderdaad. Hasjem is Onveranderlijk en Hij Alleen is bestaan en wij hebben bestaan gekregen door Zijn ratson.

**Footnote: We leerden dat de tien Sfirot zijn onderverdeeld in twee categorieën. Drie hogere Sfirot en zeven lagere Sfirot:
Sechel [intellect] - komt voornamelijk voort uit de G'ddelijke ziel: Chochmah, Binah en Daat [tussen sefirah, wij hebben geen sefirah Keter zoals Hasjem] Middot [emoties] - komt voornamelijk voort uit de dierlijke ziel [nefesj]: Chessed, Gevoera, Tiferet, Netzach, Hod, Jesod en Malchoet

***Footnote: Daarom beïnvloeden acties van de mens het gedrag en "moraal" van de gehele dierenwereld - Bejt Halevi. Wanneer iemand namelijk mededogen toont naar Hasjem's schepsels, zal hij compassie van de Hemel ontvangen. En wanneer iemand geen mededogen toont naar Hasjem's schepsels, zal hij ook geen mededogen van de Hemel ontvangen. - Mesjechet Sjabbat 151b.

We weten daarom dat in de Torah geleerd wordt goed te zijn voor dieren en dat er geen plaats mag zijn voor iedere vorm van dierenleed zonder reden [een reden kan de correcte manier van slachten zijn]. Mensen worden door Hasjem zelfs voor het veroorzaken van angst bij dieren en vogels gestraft! Dit komt omdat het dier zijn eigen spirituele "voogd" heeft [mazal] die [bij het Hemels Bejt Din/Gerechtshof] namens ieder schepsel een ​​klacht indient tegen de onderdrukker…

Verder staat In Wajjiqra/Lev. 17: 3-4 het volgende geschreven: “Ieder man van het huis van Israël, die een os, of lam of geit in het kamp doodt, of die het buiten het kamp doodt... bloedvergieten zal aan die man worden aangerekend; hij heeft bloed vergoten; en die man zal van zijn volk worden afgesneden”... Dit klinkt als een straf. Wat voor straf hebben we het hier over wanneer je een dier onnodig doodt?

Volgens de RaMBaN, Rav Mosje Nachmonides, betekent deze straf een vroegtijdige dood Besjamajiem, door de Hemel. Dus Hasjem, G’d, neemt het recht in Zijn hand en zal de dader in dit leven vroegtijdig doden. Dit kan door ziekte, moord of een ongeluk gaan.
Het betekent dus domweg dat je niet alleen de doodstraf verdient voor het onnodig doden van dieren, maar dat je die ook krijgt. Echter Hasjem heeft zo bepaald dat Hij Alleen de straf mag uitvoeren en niet via het menselijk rechtssysteem.

En let op: "Dieren ontvangen van Hasjem een G'ddelijke compensatie voor hun leed". In de Leer van gilgoel [reïncarnatie] wordt geleerd wanneer je dieren mishandelt dat er de mogelijkheid bestaat dat je voor straf als een dier reïncarneert. Misbruik van dieren kan er namelijk voor zorgen dat dierenmishandelaars worden aangeklaagd door de dieren zelf in de Volgende Wereld. De Lelever Rebbe berispte daarom een man omdat hij zijn paard met een zweep sloeg. De Lelever Rebbe zei tegen de man: "Na uw overlijden zal het paard uw ziel voor het Hemelse Tribunaal proberen te slepen. Wil je echt een rechtszaak met een paard aangaan?"
Hiermee leert het Jodendom dat we alle levende wezens met respect moeten behandelen.

Bron derde footnote: Jodendom Online Tora en Dierenwelzijn Facebook Pagina. Kies een fotoalbum. Bij iedere afbeelding staan teksten erbij.
«      1   |   2   
Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.