12 Ijar 5784 | 20 mei 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De regenboog: alles met medelijden
Publicatiedatum: maandag 04 oktober 2021 Auteur: Opperrabbijn Evers | 736 keer gelezen
Opperrabbijn R. Evers, Dieren en natuur, Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen] »
G’d beloofde Noach dat hij als enige gered zou worden. Op dat moment had Noach moeten davvenen (bidden) tot G’d om medelijden met de wereld. Noach liet deze gelegenheid echter voorbij gaan. Daarin onderscheidde hij zich van Mosje, die direct opkwam voor het Joodse volk toen ze door G’d bedreigd werden na het debacle van het gouden kalf. Daarom heet de zondvloed `het water van Noach’.

Vóór de Zondvloed was alles grof en zeer mate­rieel
Werd het na de Zondvloed beter of slechter voor de mens? Sommige Chagamiem (Geleerden) stellen, dat de wereld na de Zondvloed veel fijner en edeler werd. Vóór de Zondvloed was alles grof en zeer mate­rieel. Gelijk de te lichamelijk gerichte mensheid waren ook de wolken dik, fysiek en vol harde regen. De verschijning van de regenboog is een teken van veredeling en verfijning, die in de Schepping ontstond. Vanaf nu zou alles veel genuanceerder zijn, zoals de regenboog een kleurenschakering van veel nuances is. Zowel mensen als wolken veranderden. Daarom zou er geen algehele vernietiging meer zijn.

Vóór de Zondvloed was het klimaat veel beter
Maar andere Chagamiem vinden, dat de Schepping in zijn nadeel veranderde. Vóór de Zondvloed was het klimaat veel beter. Men hoefde maar één keer in de veertig jaar te zaaien. Het graan bleef vanwege de goede weersomstandigheden lange tijd behouden. Ook regen was slechts één keer in de veertig jaar nodig.
De verandering in de natuur zou ook het karakter van de mens beinvloeden. Na de Zondvloed werd de gezondheid van de mens zwakker, zodat ook G’ds eigenschap van het strenge recht minder sterk werd en aan de mens minder strenge eisen werden gesteld.

Eerste verbond met de mensheid
Na de Zondvloed sloot G’d het eerste verbond met de mensheid. G’d zou de wereld nooit meer geheel vernietigen. Het teken van het verbond werd de regenboog. Als de regenboog verschijnt, is het alsof G’d ons wil zeggen, dat Hij niet tevreden is over de mensheid maar nu eenmaal beloofd heeft de wereld niet meer te verdrinken. De regenboog is een soort waarschuwing en – ondanks zijn fraaie kleurenpracht – geen positief teken.

“Mijn boog heb Ik in de wolken geplaatst, zodat het een teken van verbond kan zijn tussen Mij en de aarde” (Bereschit/Gen. 9:13).

Wanneer men een regenboog ziet, spreekt men direct de beracha, lofzegging uit:
Geprezen bent U, o G'd, onze G’d, Koning der wereld die het verbond gedenkt en trouw is aan Zijn verbond en Zijn uitspraak gestand doet”.
Men mag niet te lang naar de regenboog kijken. Wanneer men de beracha uitspreekt, kijkt men slechts even naar de regenboog. Bij sommige Asjkenaziem (Westerse Joden) is het de gewoonte om met niemand over de regenboog te spreken, omdat de regenboog dus uiteindelijk een slecht teken is. Maar de oriëntaalse Joden hebben de gewoonte om het elkaar toch te vertellen opdat iedereen de beracha kan uitspreken.

Iedere keer opnieuw de beracha uitspreken
Iedere keer dat de regenboog opnieuw verschijnt aan de Hemel spreekt men de beracha uit (zelfs verschillende keren per dag als het maar niet dezelfde regenboog is waarover men de eerste beracha heeft uitgesproken).
Men mag zonder enige probleem zelf een regenboog creeren maar over een zelf opgewekte regenboog zegt men geen beracha. In de Niagara-watervallen is de regenboog een normaal fenomeen. Hierover zegt men geen beracha omdat deze beracha alleen over een regenboog tussen de wolken mag worden uitgesproken.

De regenboog symboliseert G’ds milde oordeel
De regenboog verschijnt in de wolken, wanneer de Hemel niet volledig met wolken bedekt is. De wolken vóór de Zondvloed waren zeer dik en ondoordringbaar. G’ds mede­lijden bestond hieruit, dat de wolken veel dunner en ijler werden.

De regen zou na de Zondvloed niet meer zo meedogenloos zijn. G’ds omgang met de wereld is analoog aan de regenboog in de wolk: gematigd en met medelijden. De regenboog symboliseert zo G’ds milde oordeel over de mensheid.

Copyright © 2021 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.