15 Niesan 5784 | 23 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Asara beTewet, de tiende van de maand Tevet
Publicatiedatum: dinsdag 14 december 2021 Auteur: Opperrabbijn Evers | 635 keer gelezen
Opperrabbijn R. Evers, 10 Tevet »
Wanneer wij vasten op de tiende Tevet geven wij aan dat wij beseffen dat deze vastendag het begin van de vernietiging van de Tempel te Jerusalem symboliseert. Op 10 Tevet werd er een bres in de muur rond Jerusalem geslagen door de Babyloniers onder koning Nebukadnetsar (v.s. 586 v.d.g.j.). Onze vijanden belegerden Jerusalem gedurende twee en een half jaar.

Na afloop van de Holocaust wilde het Opperrabbinaat van Israël deze verschrikkelijke periode op een spirituele manier markeren. Daarom heeft men de tiende Tevet ook ingesteld als een dag van herdenking, gewijd aan de nagedachtenis van de zes miljoen Joden, die zijn omgekomen in de Sjoa.

Deze vastendag wordt niet alleen beschouwd als een herdenkingsdag voor degenen die zijn omgekomen in de Holocaust, waarvan de familieleden geen overlijdensdatum hebben maar ook en vooral een herdenkingsdag voor de vele honderdduizenden families, die zijn vermoord in de Holocaust zonder een spoor na te laten: "Voor die vele, vele martelaren, waarvan de namen en overlijdensdata niet bekend zijn, is deze dag (10 Tevet) gewijd aan hun nagedachtenis en de stijging van hun rechtvaardige en zuivere zielen. We steken een herinneringskaars aan en zeggen kaddiesj voor hen."

10 Tevet is een bijzondere vastendag. Wanneer andere vastendagen – behalve Jom Kippoer – op Sjabbat vallen worden ze uitgesteld tot zondag. In tegenstelling tot andere vastendagen kan 10 Tevet in principe op Sjabbat vallen en gehouden worden. Bij het vasten van 10 Tevet staat er "werkelijk deze dag", hetgeen betekent dat er altijd werkelijk op deze dag gevast moet worden. Wanneer 10 Tevet dus op Sjabbat valt – kan er gevast worden, ondanks de grote heiligheid van de Sjabbat. In de praktijk is de joodse kalender echter zo ingedeeld, dat 10 Tevet nooit op Sjabbat kan vallen.

Rabbi Mosje Sofeer (18e/19e eeuw) vraagt zich af waarom de vastendag van 10 Tevet de Sjabbat terzijde schuift? Dat Jom Kippoer de Sjabbat overrulet moge duidelijk zijn omdat op Jom Kippoer al onze zonden tegenover G’d vergeven worden en deze vastendag uit de Tora is. Wanneer we een slechte droom hebben gehad op vrijdagavond mogen we ook vasten op Sjabbat als wij ons zorgen maken dat de droom uitkomt. Hierbij gaat het over onze toekomst en mogen we vasten om mogelijk onheil af te wenden. Maar 10 Tevet is een vastendag over een beleg van lang geleden, een bres in de muur van Jerusalem aan het einde van de eerste Tempelperiode. Hierbij wordt de vastendag normaliter naar zondag verschoven?!

Asara beTevet is echter de dag waarop HaSjeem (G’d) besluit voor het komende jaar of de Tempel in Jerusalem herbouwd zal worden. Daarom mogen we daarvoor in principe ook op Sjabbat vasten, aangezien dit iets is dat voor onze spirituele toekomst uitermate bepalend is.

Laten we deze 10e Tevet vurig davvenen (bidden), dat het Beet haMikdasj, de Tempel nog dit jaar opnieuw herbouwd wordt. Laat de emoties vloeien en laat niemand wanhopen, dat zijn gebeden niet verhoord worden. Onthoudt dat G’d alle gebeden van alle generaties, van de Sofriem (Geleerden van de Mondelinge Leer, 450-200 v.d.g.j.), de Zoegot (Geleerden van de Mondelinge Leer, 199-1 v.d.g.j.), Tannaim (Misjnageleerden, 1-200), de Amoraiem (Talmoedgeleerden, 201-500), de Saboraiem (na-Talmoedgeleerden, 501-650), de Ge’oniem (Babylonische na-Talmoedgeleerden, 650-1000), de Risjoniem (‘de Eerderen’, 1001-1450) en alle Acharoniem (‘de Latere Geleerden’, 1450-heden) verzamelt. Na verloop van tijd zal de ‘mand’ met tefillot (gebeden) en tranen steeds voller raken en overlopen totdat HaSjeem besluit om ook daadwerkelijk de Tempel te herbouwen. Het is de kortste vasten van het hele jaar waarop we vurig mogen hopen op een spoedige hereniging van het hele joodse volk aan de voet van de Tempelberg bimhera bejamenoe Ameen!Copyright © 2021 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.