20 Sjewat 5782 | 22 januari 2022
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
7 goede voornemens voor iedere christen in 2022
Publicatiedatum: zaterdag 08 januari 2022 Auteur: Opperrabbijn Jacobs | 133 keer gelezen
Opperrabbijn Jacobs, Noachieden »
Een trap voor open doel was het verzoek van CIP aan mij om een column te schrijven over zeven goede voornemens voor mijn christelijke broeders en zusters. En wat ik mijn christelijke broeders en zusters wil wensen vanwege het nieuwe jaar.

Zeven staat immers symbool voor echte rust, de sjabbat, de zevende dag van de Schepping, de dag waarop het fenomeen ‘rust’ werd gecreëerd. Rust is niet uitsluitend een lichamelijk gebeuren, maar zeker ook geestelijk. Rust heeft alles te maken met sjalom, innerlijke vrede, acceptatie. En rust is de tegenpool van een voortdurend gevoel van gejaagdheid. De Zevende Dag is ook de dag dat we G’d meer voor ogen hebben dan op andere dagen. En het voortdurend G’ds aanwezigheid voelen in al ons doen en laten en in al dat de mens overkomt, brengt innerlijke rust. En die innerlijke rust straalt uit en brengt rust en vrede ook aan de ons omringede samenleving. En dus is mijn wens voor ieder die deze column leest (en ook voor allen die deze column niet lezen): Moge G’d u en ons allen de kracht geven om in ons doen en laten, in ons lichaam en in onze geest, steeds de sjabbatrust te laten overheersen. Dat is dus mijn wens aan u allen voor 2022.

Een schitterende diamant in een vies en vunzig zakje is letterlijk geen vertoning.

Maar is een wens die je wordt aangereikt voldoende? Een schitterende diamant in een vies en vunzig zakje is letterlijk geen vertoning. Een juweel oogt uitsluitend als het in een waardige omgeving wordt geplaatst, bijvoorbeeld in een gouden ring.

De wens kan nog zo mooi en goed zijn, hij zal toch echt op een waardige plaats moeten belanden. En dus reik ik u zeven goede voornemens aan opdat mijn sjabbat-wens de entourage krijgt die hij verdient en behoeft.

Maar hoe kan ik voor een juiste verpakking zorgen voor de bovenstaande wens, hoor ik u vragen? Wat moet ik doen om de sjabbat-wens een passende entourage te geven? En precies daarvoor heeft de Algoede ons de Zeven Noachidische wetten aangereikt:

1. Het verbod op blasfemie. (Gen. 3:1)
2. Het verbod op het aanbidden van afgoden. (Gen. 3:5)
3. Het verbod op immorele seksuele daden. (Gen. 6: 1-4)
4. Het verbod op moord. (Gen. 4:8)
5. Het verbod op stelen. (Gen. 3:6)
6. Het verbod op het eten van vlees van een levend dier, niet kwellen. (Gen. 9: 3-4)
7. Het gebod om rechtssystemen op te zetten. (Gen. 6: 5-7)

Als wij ons misdragen schaden we indirect de Eeuwige.

Deze zeven regels die onszelf maken tot een waardige verpakking van de sjabbat-wens, lijken eenvoudig. Maar na enig nadenken:

1: Vereist een voortdurende heiliging van G’ds Naam. En dus dienen we te beseffen dat als wij ons op welke wijze dan ook misdragen, ons gedrag als religieuze mensen meteen als antipropaganda wordt beschouwd en wij dus indirect de Eeuwige schaden.
2: Op het moment dat ik zeg dat G’d bestaat maar ook de afgod IK, ben ik met afgodendienst bezig. Hoogmoed is afgodendienst en verdraaid lastig te bestrijden.
3: Immoraliteit is vandaag de dag helaas het normaal geworden. In hoeverre doen we hier zelf aan mee? Misschien niet in daad, maar wel met onze ogen. Door te kijken naar beelden die niet passend zijn en waarover dan later ook nog wordt nagedacht en weggedroomd.
4: Als ik een medemens beschaam en hij trekt wit weg, het bloed verdwijnt uit zijn hoofd, is dat vergelijkbaar met moord.
5: Misschien steel ik niets fysieks, maar geef ik niet genoeg aan liefdadigheid. Liefdadigheid heet in de Bijbel: gerechtigheid. G’d heeft ervoor gezorgd dat ik een prima inkomen heb en daarom moet ik ook een behoorlijk bedrag geven aan de armen. Als ik dat niet doe, steel ik als het ware van de Eeuwige.
6: Sadisme naar dieren is helaas een veelvoorkomend probleem. Maar sadisme naar de medemens is een nog grotere overtreding. Neem jezelf onder de loep en zoek naar het sadisme in jezelf. Helaas zal het vaak worden gevonden.
7: Helaas wordt er veel te vaak krom gesproken. Dat moet veroordeeld worden, dat moeten we niet willen accepteren. Maar de mens kiest ondanks alles voor de makkelijkste weg, en die kan soms verdraaid krom zijn.

Er is werk aan de christelijke winkel, opdat Zijn Zegen of mijn wens voor 2022, een plaats kan krijgen.

Copyright © 2022 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.