16 Siewan 5784 | 22 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Oproerkraaiers proberen Joodse bedevaartgangers van de Tempelberg te weren
Publicatiedatum: dinsdag 26 april 2022 Auteur: opperrabbijn Evers | 597 keer gelezen
Terrorisme, Jeruzalem [Al-Quds], Opperrabbijn R. Evers, Tempelberg [Berg Moriah], Mosjiach [Messias] »
Na wijdverspreide moslimrellen op vrijdag op de Tempelberg, hervatten honderden islamitische oproerkraaiers vandaag, zondag 17 april, hun aanvallen op de Israëlische strijdkrachten, om de orde te verstoren en het bezoek van Joden aan de heilige plaats te blokkeren.

Het geweld vindt plaats tijdens de joodse feestdag Pesach (Pasen). Honderdduizenden Joden bezoeken dan de Kottel hama’aravi, de Westelijke Muur of Klaagmuur, dat direct onder de Tempelberg ligt.

Verschillende bussen op weg naar de Klaagmuur werden zondagochtend eveneens aangevallen door tientallen stenen gooiende Arabieren. De bussen raakten zwaar beschadigd; enkele Israëli's raakten licht gewond.

Jeruzalem staat bij ons centraal, al bijna 3 millennia
Het houdt niet op. De Arabische lentewinter lijkt de opmaat voor een dreigende tsunami. Maar de eeuwigheidswaarde van Jeroesjalajim als hoofdstad van Israel zullen zij niet kunnen aantasten.

Parsja Ki Tavo: de vloeken
In parsja Ki Tavo wordt niet veel goeds voorspeld. Het Joodse volk krijgt veel kelalot (vloeken) te verduren, die vaak de contouren vormden voor de vele rampen, die de afgelopen eeuwen en millennia over ons heen kwamen.

De profeet Jesjaja hoofdstuk 60
Maar aan de andere kant biedt de haftara – het stuk uit de Profeten, dat bij parsja Ki Tavo gelezen wordt - de meest schitterende voorspellingen, die ieder doemscenario als sneeuw voor de zon doen smelten. Het is een opbeurende profetie. We moeten moed houden en mogen niet depressief wegduiken. We leven in extremen maar dit was het Joodse bestaan nu eenmaal altijd al.

Toekomstmuziek
Vanuit een diepe wanhoop staat ons een schitterende toekomst te wachten, lezen we in het Profetenwoord deze week: “Vreemdelingen zullen je muren herbouwen, hun koningen staan je ter beschikking...met gebogen hoofd zullen ze komen, de zonen van je verdrukkers en iedereen, die jou verachte...ze noemen je stad van G’d...van geweld in je land wordt niets meer vernomen noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen (Jesjaja 60, zeer kort en selectief geciteerd). In dit toekomstvisioen staat Jeruzalem centraal. Jeruzalem was altijd onze hoofdstad, ons spiritueel centrum en het symbool van onze hoop.

Nieuwe hoofdstad?
Mogen wij toelaten, dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad wordt van een nieuwe, andere staat? Zal dit de vrede naderbij brengen of vallen wij terug in een nieuwe splijtzwam, een verdeeld Jeruzalem zoals wij tot 1967 gewend waren. Was Jeruzalem niet altijd onverdeeld Joods bezit?

Ik houd mijn hart wederom vast. Ik bracht niet zo lang geleden een bezoek aan Oost-Jeruzalem. Ik moest voor een kennis een stempel halen bij een Israelisch overheidsgebouw in Oost-Jeruzalem. Ik durfde de buurt niet in. Het overheidsgebouw was een ware vesting. Overal op het dak stonden scherpschutters. De beveiliging van dit gebouw midden in het Joodse land was ongekend zwaar. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Een bunker in een vijandig gebied.

Stad van de vrede
Sommigen noemen Jeruzalem de stad van de vrede. Maar er is geen stad ter wereld waarover zo lang en hevig gestreden is als de hoofdstad van Israël. De Europese Unie kwalificeerde Jeruzalem al veel eerder als een ‘apart lichaam’ binnen Israël. De Europese Unie gebruikt al zeer lang de Latijnse term ‘corpus separatum’ om de status van Jeruzalem – inclusief het Joodse West-Jeruzalem – te omschrijven.

Israël beschouwt Jeruzalem echter als ondeelbare hoofdstad. Zij wil dus geen internationale status. Laat staan een verdeelde status.

Voorbeeldfunctie
De parsja Ki tavo begint met de mitsva, het gebod van de Bikoeriem, de eerste vruchten, die iedere boer van zijn land als offer naar de Tempel in Jeruzalem moest brengen. Dit is geen toevallige mitsva. Het symboliseert, dat de eerste bij het eerste behoren. Het Joodse volk wordt het `eerste’ genoemd omdat zij een voorbeeldfunctie moet vervullen voor de andere volkeren. Dit staat ook met zoveel woorden in de haftara.

Fundering van het universum
De Tempel stond op de eerste funderingssteen van het universum. Het eerste fysieke scheppingspunt, de eerste materiele schepping in dit universum was deze funderingssteen, een grote rots waar vandaag de dag de `Dome of the Rock’ overheen gebouwd is. Daar moest het eerste volk de eerste vruchten naar toe brengen ter ere van de `Eerste van de wereld’. Jeruzalem is niet weg te denken uit ons midden!

Een licht voor de volkeren
De profeet Jesjaja stelt: ”Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van Hasjeem, G’d...Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.” Deze troostprofetie spreekt bijna voor zichzelf. Eens zal het Joodse volk een licht voor de volkeren zijn en zullen zij optrekken naar Jeruzalem om G’d daar te dienen. Deze troost profetieën dienen als tegenwicht tegen de vreselijke vloeken, die in de afdeling Ki Tavo (Devariem/Deut. 26:1-29:8) beschreven staan en ons in goles (exil, ballingschap) hebben getroffen.

Naderend Messiaans millennium
In Messiaanse tijden zal G’ds licht over Jeroesjalajiem schijnen. G’ds Aanwezigheid zal in het derde Beet hamikdasj, Tempel, duidelijk voelbaar zijn voor iedereen. Iedereen zal zich naar dit licht van de Enige Echte Waarheid snellen en zich laven aan de G’ddelijke openbaring. G’ds licht zal eerst op het Heilige Land schijnen en vandaar doorschijnen op andere landen en volkeren. Israel en het Joodse volk hebben een `doorsluisfunctie’ en zullen als zodanig een leidende functie hebben in de ontvouwing van G’ds Koninkrijk op aarde. Dit Messiaanse perspectief en proces zal vanzelf gaan omdat het uit G’d Zelf voortkomt. Wij hoeven niet naar buiten te treden om anderen van G’ds Waarheid te overtuigen. De G’ddelijke Openbaring spreekt voor zich. Alle Joden zullen terugkeren naar Israël en dat zal een teken zijn van een naderend Messiaans millennium.

De wereldgeschiedenis in een notendop
De wereldgeschiedenis kent een spanne van 7 of 8 duizend jaar. De eerste tweeduizend jaar worden chaos genoemd met het oog op de wijdverbreide afgoderij. De tweede tweeduizend jaar werden ingeleid door de activiteiten van Avraham Avinoe, die onverdroten probeerde iedereen van de waarheid van et monotheïsme te overtuigen. Hij werd in 1948 na de schepping geboren. Deze tweede tweeduizend jaar worden de periode van de Tora genoemd omdat Avrahams’ acties uiteindelijk resulteerden in de Matan Tora, het geven van de Tora op de berg Sinai. De laatste tweeduizend jaar heten de periode van de Masji’ach omdat hierin de Messias kan komen. Omstreeks het jaar 6000 zal de Messiaanse periode aanbreken waarover in deze haftara gesproken wordt. Deze Messiaanse gelukzaligheid zal 1000 of 2000 jaar duren. De essentie van deze gelukzaligheid zal G’ds nabijheid zijn. Straf betekent verwijdering van het G’ddelijke, beloning is nabijheid. Daarna zal de wereld langzamerhand weer oplossen in de G’dheid gelijk zij daaruit ook voortgekomen is.

©Opperrabbijn Evers 2022
 
Copyright © 2022 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.