14 Ijar 5784 | 22 mei 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Quantummechanica
Publicatiedatum: woensdag 22 maart 2023 Auteur: De redactie | 1.364 keer gelezen
Redactie, Wetenschap »
Dit artikel is een inleiding op een volgend artikel dat “De Twee Beginnen” zal heten. Zonder dit artikel zal “De Twee Beginnen” en daaropvolgende artikelen over Quantummechanica en Torah voor een aantal lezers te moeilijk zijn.

Wat is quantummechanica?
Quantummechanica onderzoekt en beschrijft het gedrag van kleine deeltjes, dat bij de klassieke natuurkunde [*Newton] niet meer opgaat.

Alle materie, dus ook atoomkernen, bestaat voor het grootste deel uit lege ruimte. Hetgeen dat overblijft, gedraagt zich vervolgens in bepaalde omstandigheden niet als materie, maar als energiegolven. In feite is hetgeen wat wij dus waarnemen alshet ware ‘gestolde energie’.

—--> Wanneer je een stukje hout onder een elektronenmicroscoop legt, zie je dat het hout uit vezels bestaat die van cellulose zijn gemaakt.
—--> Cellulose bestaat uit moleculen.
—--> Moleculen bestaan uit atomen.
—--> Atomen bestaan uit subatomaire deeltjes zoals protonen, elektronenen en neutronen.
—--> Dit zijn allemaal geen fysieke entiteiten. Het zijn bundels van vibrerende energieën. Deze vibrerende energieën zijn frequenties van een enkele elementaire kracht van vibrerende energie die voortdurend alle atomen en moleculen in het heelal op ieder moment creëert. Dit was ooit een kabbalistische leer. Nu is dit onderdeel van het quantummechanica.
Bron. ←-—

Een ander vreemd verschijnsel is dat deze kleinste deeltjes beïnvloed worden door een waarnemer. De intentie van de waarnemer heeft invloed op de uitslag van een quantum experiment [bron].

Tijd en ruimte krijgen een andere lading in quantummechanica en kunnen verschijnselen die vanuit gewone natuurkunde niet verklaard worden, toch verklaard worden.

—--> Elektron: negatief geladen elementair deeltje dat zich vrij in de ruimte kan bevinden of verbonden kan zijn aan bijvoorbeeld een atoom.
—--> Protonen: subatomair deeltje met een positieve eenheidslading.
—--> Neutronen: subatomaire deeltjes zonder elektrische lading vanuit de atoomkernen, welke bestaan uit sub-sub deeltjes die quarks en leptonen heten. ←-—

Quantummechanica laat zien dat materie is opgebouwd uit atomen. Atomen zijn weer opgebouwd uit subatomaire deeltjes. Een atoom heeft een kern, de atoomkern. Een atoomkern bestaat uit protonen [positief geladen] en neutronen [niet geladen]. Om de atoomkern heen zit een wolk van elektronen [negatief geladen]. Dankzij de protonen die dus positief geladen zijn, blijven om de negatief geladen elektronen heen draaien. neutronen zijn neutraal of niet geladen.

Rondom de atoomkern draaien de elektronen. Volgens Newton zouden de elektronen vaste deeltjes zijn die een vaste positie en snelheid in de ruimte hebben. Quantummechanica laat zien dat elektronen er soms wel zijn, maar soms ook niet! Wanneer een elektron verdwijnt, verdwijnt die eerder genoemde wolk. Deze wolk van elektronen heet de waarschijnlijkheid wolk. Daarom is een elektron nooit op een vaste voorspelbare plek te vinden.

Een atoom tussen 0,1 en 0,5 nanometer groot. Een haar is 500.000 keer breder dan 1 atoom!

Als je een atoomkern hebt, en deze met een bal zou vergelijken, dan zou een elektron dat om de atoomkern heen draait ongeveer 36 kilometer van de atoom verwijderd zijn. De ruimte daartussen is leeg. Dit betekent grofweg dat materie 99,99999% leeg is. Alles wat je om je heen ziet of waar je op zit, is 99,99999% niets en slechts 0,00001% vaste materie!

De zero point field leert dat alles bestaat uit energie en trilling. Deze vormen een energieveld. Een energieveld is een zee aan informatie. Deze informatie reageert niet op wat zij zouden willen, maar wie wij zijn. Dit betekent dat in quantummechanica geleerd wordt dat onze gevoelens en gedachten direct invloed hebben op de materie om ons heen, maar ook op ons eigen lichaam. Daarom hebben emoties, gedachten, spanning en stress invloed op de gezondheid van onze cellen.
Er is dus ook een verband tussen quantummechanica en jisjoev ha’daat - mindfulness. Maar eerst gaan we ons richten op het verband tussen Qunatummechanica en Torah in “De Twee Beginnen”.

*Footnote: Newton bestudeerde Gemara en Hebreeuws; zie afbeelding.

Bron: Kwantum-zero point field
Copyright © 2023 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.