11 Niesan 5783 | 02 april 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
1710 n.d.g.j. - 1804 n.d.g.j.
Publicatiedatum: zaterdag 02 oktober 2004 Auteur: Redactie | 9.975 keer gelezen
Geschiedenis/Gebeurtenissen, Redactie, Antisemitisme binnenland, Antisemitisme buitenland, islamitische fascisme »
 • 1710 n.d.g.j. Hamburg voert antisemitische maatregelen in.
 • 1727 n.d.g.j. tot 1848 mogen alleen de oudste zoon van Joodse gezinnen trouwen. Tevens worden alle Joden uit Rusland verbannen. Het wordt weliswaar niet officieel ingesteld, maar het geeft de rechteloosheid van het Joods volk aan.
 • 1730 n.d.g.j. Pruisische koning Frederik Wilhelm I stelt wettelijk vast dat Joden niet de concurrentie aan mogen gaan met christelijke gilden. Ook mogen Joden niet met grote hoeveelheden goederen handeldrijven en staarthandel wordt voor hen ook verboden. Joden mogen wel aan investeringen doen en mogen het vak als geldhandelaar uitoefenen.
 • 1738 n.d.g.j. wordt Josef Oppenheimer (Joseph ben Jissachar Süsskind), bijgenaamd Jud Süss opgehangen. Hij was de Joodse financier aan het hof van hertog Karel Alexander van Württemberg. De bevolking haten hem, omdat hij een belastingheffer was. Oppenheimer is tevens niet geliefd omdat hij voorstander is van de mercantilisme. Dit is een benaming voor de economische politiek die van de 16de tot de 18de eeuw door veel Europese staten werd gevoerd ter bevordering van de welvaart en ter vergroting van de staatsmacht. De nationaal-socialisten gebruikten zijn levensverhaal voor de beruchte antisemitische prgrootvadergandafilm Jud Süss.
 • 1745 n.d.g.j. worden de Joden van Praag voor vier jaar verbannen.
 • 1748 n.d.g.j. n.a.v een in Portugal plaatsgevonden mini-apocalypsje tussen 1700-1710/1721-1761, schrijft de Franse politieke filosoof Charles-Louis de Secondat Montesquieu; baron van de La Brède (vlakbij Bordeaux), in zijn De l'esprit des lois het volgende: ´voor 1 ding moeten wij u waarschuwen: als in de toekomst iemand durft te beweren dat de volkeren van Europa beschaafd waren in die tijd waarin wij nu leven, zult u worden aangehaald als bewijs dat zij barbaars waren en uw beeld zal zodanig zijn, dat uw periode erdoor in diskrediet wordt gebracht en uw tijdgenoten voorwerp van haat zullen worden´. Tijdens bovengenoemde apocalypsje, die aanleiding van zijn betoog was, werden in de eerste tien jaar van deze eeuw meer dan 1000 mensen verbrand. Tussen 1721 en 1761 zijn dat er 190 mensen, wat merendeels vrouwen zijn. Twintig portretten werden verbrand en drieduizend mensen krijgen een boetedoening. Gevolg van deze apocalypsje was dat vele Converso´s (Marranen) naar [Amsterdam, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten vluchtten.
 • 1753 n.d.g.j. de Engelse regering onderneemt een poging om de officiële status van de Joden te veranderen. Dit roept anti-Joodse praatjes en vraagstukken op, maar geweld blijft uit.
 • 1755 n.d.g.j. wordt in Lissabon de laatste Marraan verbrand.
 • 1756 n.d.g.j. de verlichte filosoof Voltaire brengt zijn `Volledige Werken´ uit. Daarin kan men woedende antisemitistische passages vinden.
 • 1764 n.d.g.j. de eerste georganiseerde aliya (immigratie) van Goden uit Galicië en Polen.
 • 1768 n.d.g.j. vermoorden Kozakkenbenden duizenden Joden in Polen.
 • 1769 n.d.g.j. Johan Caspar Levater (theoloog en auteur uit Zwitserland) daagt Mozes Mendelssohn (filosoof, onderwijzer en zakenman) uit om publiekelijk een dialoog aan te gaan waarin de superioriteit van het Jodendom over het christendom aangetoond moet worden.
 • 1770 n.d.g.j. Mendelssohn wijst de uitdaging af ´omdat polemieken [twistgeschrijf] over religieuze vraagstukken tegengesteld zijn aan de geest van de tolerantie en zoiets voor mij als Jood niet passend is´. Clement XIV bevestigt de rituele moorden (matzes-sprookje) op zowel Sint Simonino (1475 n.d.g.j.) en Sint Anderl (Andreas van Rinn; die zou ook de Joden ritueel vermoord zijn). Dit doet Clement als advocaat van de Heilige Stoel. Dit gebeurt voordat hij paus wordt.
 • 1771 n.d.g.j. komt Voltaire met wederom een antisemitisch geladen werk: ´Brieven van Memmius aan Cicero´.
 • 1772 n.d.g.j. start van een religieuze oorlog tegen de reguliere en Chassidische Joden in Wilna (Litouwen). Wilna is het bolwerk van het rabbinisme. Er wordt in Wilna ontdekt dat er een Chassidische groep Joden hier ophoudt. Rabbi Elia ben Solomon Zalman (Gaon van Wilna) vaardigt onder de Joden een ban tegen de Chassidiem waardoor hun boeken verbrand worden. Reden is dat men o.a. van mening is dat het Chassidisme niet ver van het heidense aanbidding van stervelingen ligt. Dit n.a.v. hun te grote adoratie naar Baäl Sjem Tov (1700). Daarbij erkennen de Chassidiem de door de rabbinaat goed gekeurd slachtvlees niet, waardoor dit een belediging is naar het rabbinaat. De Chassidiem brengen een tegenban uit door het verbranden van de polemisch boek die tegen geschreven is.
 • 1775 n.d.g.j. geeft paus Pius VI de verordening ´Edict over Joden´uit. Joden mogen onder andere geen grafstenen op hun graven.
 • 1776 n.d.g.j. de orde: ´Illuminati´ wordt opgericht. Dit is een geheime revolutionaire Orde uit Ingolstadt - Duitsland; opgericht door de (Amalek) Jood Prof. Adam Weishaupt, die via revoluties en oorlogen de leiding van de wereld wil. Deze orde bestaat uit een elitegroep van personen die de wereld wilde beheersen. Wie economisch/financiële macht heeft, kan bijna alles bespelen. De gedachten van het volk moest gewonnen worden en ze moesten beïnvloed worden. Wederom: door beheersing van media, politiek, bedrijfsleven, etc. 
 • 1777 n.d.g.j. tweede georganiseerde aliya van ruim 300 Poolse Joden.
 • 1778 n.d.g.j. verbreekt Tsarin Catharina II (de Grote) voor het eerst het verbod dat de Joden niet tot een gilde kunnen toetreden. Zoals we als gemeld hadden, gold dit verbod in bijna heel Europa. Helaas mogen alleen de welvarende Joden tot gilden toetreden.
 • 1781 n.d.g.j. ondanks dat de Joden van de Oostenrijkse keizer Josef II geen gele hoed of lap meer hoeven te dragen en geen extra belastingen meer hoeven te betalen, blijft het verbod op het gebruik van Jiddisch en Hebreeuws in de boekhouding verboden. Deze hervorming zal de Joden bruikbaarder kunnen maken. Dit wordt de tolerantie-edict van Josef II genoemd. Een uitvaarding van de Joodse gemeenschap in Wilna tegen de Chassidische Joden (1772). Deze uitvaarding houdt het volgende in: de Chassieds moeten uit de gemeenschap vertrekken, men mag aan hen ´s nachts geen onderdak verlenen, er komt een verbod aan hun manier van ritueel slachten, een verbod om met een Chassied zaken te doen en verbod op ´gemengde´ huwelijken.
 • 1783 n.d.g.j. bepleit advocaat C.W. von Dohm voor de Joodse emancipatie. Gelijktijdig wordt er middels Hoge beroep de christenen gedwongen om de Joden als broeders en medemensen te zien.
 • 1790 n.d.g.j. de emancipatie van de Joden in Frankrijk. Deze zal in twee fasen gaan: in dit jaar geldt het voor de Sefardische Joden in Zuid Frankrijk.
 • 1791 n.d.g.j. krijgen alle Joden in Frankrijk burgerrechten. De tweede fase van de Joodse emancipatie treedt in. Dit geldt nu voor de Ashkenatische Joden in Noord Frankrijk. Napoleon Buonaparte I tracht een aantal jaren later de Joden uitsluitend als kerkelijke gezindte te organiseren. In Centraal- en in Oost-Europa zal hij als redder worden begroet. De emancipatie zal helaas na de val van Napoleon in de meeste landen weer verloren gaan. Ondertussen bepaalt Tsarin Catharina II dat de Joden uitsluitend in bepaalde gebieden mogen wonen. Deze gebieden, de Oekraïne, Wit Rusland en Oost Polen, worden ansiedlungsrayon of Pale of Settlement genoemd. De Joden worden in deze gebieden onder strengen en beperkende bepalingen onderworpen. Door deze overgrote massa in afgescheiden gebieden, levert ophopingproblemen op. De Oost-Europese Joden krijgen hierdoor een verminderde economische bestaansmogelijkheden, wat tot diepe armoede leidt.
 • 1795 n.d.g.j. Polen wordt opgedeeld in Pruisen, oostenrijk en Rusland. Er wonen hier 250.000 Joden en zij vormen ongeveer 10% van de gehele bevolking.
 • 1797 n.d.g.j. de dood van Elia ben Solomon Zalman (1772). Er worden geruchten verspreid dat Chassidische Joden op zijn graf dansen.
 • 1799 n.d.g.j. wilt Napoleon Buonaparte Israël veroveren. Hij belaagt in Akko en legert zich in Megiddo om tegen de Turken in strijd te trekken.
 • 1800 n.d.g.j. opkomst van het reform Jodendom; Liberaal Jodendom.
 • 1802 n.d.g.j. pleit ook de Duits-Protestante theoloog en filosoof Johann Gottfried Herder voor de Joodse emancipatie.
 • 1804 n.d.g.j. Rusland kondigt een programma voor assimilatie en verbanning af. Joden kregen toestemming naar scholen te gaan en om eigen scholen te stichten. Echter mogen de lessen alleen in de talen Russisch, Pools of Duits gegeven worden. Maar Joden mogen ondertussen niet meer in de dorpen wonen, deelnemen aan pachtactiviteiten en het verkopen van alcoholische dranken. Duizenden families staan opeens met lege handen. Het wordt toegestaan dat Joden op het land als boer vestigen, fabriekswerk of handwerk te verrichten.
Pagina index:
Copyright © 2004 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.