14 Ijar 5784 | 22 mei 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
De Matrix en het Jodendom
Publicatiedatum: zaterdag 16 juni 2007 Auteur: Devorah m.m.v. Alexander | 4.976 keer gelezen
Redactie, Wetenschap »
Het enige ding dat wij controle is onze keuze en wat wij kiezen creëert onze wereld.
Eerst een algemene vraag: wie ziet hierboven verband met Zo zal jij heden weten, en in jouw hart hervatten, dat de Hasjem Die G'd is,boven in den hemel, en onder op de aarde, niemand meer!

אֵין, עוֹד

Ejn 'od: lett.: niets meer. Dwariem/Deut. 4:39. Wat betekent nu in de essentie ejn 'od uit Dwariem/Deut. 4:39? Ejn 'od mbt Dwariem/Deut 4:39 betekent dat naast G'd geen ander realiteit bestaat. Moet jij je voorstellen. Géén ander realiteit. Je zit hier op je werk en dat is géén realiteit. Wel vanuit een menselijk perspectief, want knijp maar in je arm, dat kan behoorlijk zeer doen. Maar vanuit het perspectief van de Hasjem zijn wij géén realiteit. Dus... naast G'd is niets. WAT is niets kunnen we als volgende vraag stellen. Dat is onvoorstelbaar... Dáárom zegt Dwariem 4:39 dat NIETS naast G'd bestaat. Dit moet je goed opvatten. Het fenomeen "niets" staat niet naast Hem en is gelijk aan Hem. Dat niet realiteit is. Niets dat naast G'd is betekent dat Hij Alleen bestaat. Hij Alleen is Realiteit en wij zijn als het ware Zijn gedachte. Zijn Wil. De wereld kan onmogelijk uit zichzelf bestaan. Ook dat betekent Dwariem 4:39 en past binnen dat Matrix-concept. Het proces "scheppen" gaat daarom altijd maar door. Iedere seconde en minder (zo snel gaat het) worden we steeds als het ware op nieuw geschapen. Als of we opgebouwd zijn zoals een beeld van een tv of pc. Het zelfde effect is als je een licht boven je hoofd vasthoudt om een kamer te beschijnen. Zodra je het licht weg haalt, is het donker. Zodra G'd stopt ons iedere seconde op te bouwen, bestaan wij niet meer. Hij hoeft alleen maar Zijn hand als het ware uit de schepping te halen. Deze Matrixgedachte wordt overigens door de RaMBaM ondersteunt.

Thomas A. Anderson is bediende bij een softwareontwikkelaar en heeft een illegale parttime bijverdienste onder het hackeralias "Neo". Neo wordt gecontacteerd door een groep rebellen onder leiding van Morpheus. Morpheus geeft Neo de keuze om uit de Matrix te ontsnappen naar de "echte wereld", of onwetend terug te keren en er te blijven. De Matrix is een computersimulatie van de wereld zoals hij was in 1999, gemaakt om mensen onder controle te houden.

De "echte wereld" is in de toekomst, hoewel niemand weet welk jaar het is. Wat Morpheus wel weet is dat ergens in de 21ste eeuw kunstmatige Intelligentie werd uitgevonden die de macht van de mensheid uiteindelijk overnam. Mensen dienen nu als herbruikbare energiebron voor de machines. De Matrix is een illusie om hen onwetend en kalm te houden.

Neo wordt door de energiecentrale uitgespuwd en door de bemanning van de Nebuchadnezzer (het schip van Morpheus) opgepikt. In ijltempo wordt hij opgeknapt en opgeleid. De Matrix is namelijk geen foutloze simulatie en sommige regels in de programmatuur kunnen uitgebuit worden. Dit is essentieel, want de Matrix wordt bewaakt door Agenten, intelligente programma's die overal kunnen opduiken. Tijdens zijn tijd daar vormt hij een band met Trinity.

Morpheus gelooft dat Neo "de Uitverkorene" is (Engels: 'the One', anagram van 'Neo'), diegene waarvan voorspeld is dat hij de oorlog tussen de mensheid en de machines tot een eind kan brengen. Om dat zeker te weten moet echter "het Orakel" geraadpleegd worden, dit is een oude vrouw die in de Matrix leeft.

Cypher, ook ooit door Morpheus "bevrijd" maar beu in de "echte wereld" te leven, heeft hen echter verraden aan de Agenten. Voor de bemanning de Matrix weer kan verlaten wordt Morpheus gevangengenomen. Enkel Neo en Trinity slagen erin levend terug te keren uit de Matrix. Daar zetten ze een onmogelijke reddingsmissie op touw.

Neo krijgt de keus een rode pil te slikken, en uit de matrix gewekt te worden, of een blauwe pil te slikken en alles van zijn ontmoeting te vergeten. Deze gebeurtenis begint in de Westerse maatschappij spreekwoordelijke betekenis te krijgen: ook buiten de context van de film wordt "rode pil" gebruikt als symbool voor ontwaken uit illusies.

Het verschil tussen de rode en de blauwe pil ligt in het bewust willen zijn of je leven als een droom te leiden. Door de rode pil wordt je wakker in de realiteit, in de waarheid. Helaas kiezen de meeste mensen voor de blauwe pil.

Uiteraard is de film zelf niet een verfilming van de Tora, maar het heeft een hoge "Aish.com" gehalte. De film is dus een machtig beeld dat universele begrip van Jodendom uitdrukt. Daarnaast toont de film niet alleen maar overeenkomsten, maar ook duidelijke verschillen met het Jodendom. Echter zullen we alleen de overeenkomsten bespreken.

Tien jaar geleden, toen bestond de film nog geen eens, kwam een jongenman bij rabbijn Motty Berger van Aish.com. Hij vertelde hem Israël te willen verlaten omdat hij geen vreugde vond in het lernen. De rabbijn reageerde: ‘Stel je krijgt een pil om te willen lernen, zou het dan nemen?' Half jaar later kwam hij de jongeman weer tegen en vroeg of hij misschien op vakantie was. De jongeman antwoordde dat hij Israel nooit verlaten heeft en leerling is op de jesjive. ‘Ik heb de pil genomen, maar wat is de pil?' De rabbijn antwoordde: ‘realiteit, meer weet ik niet.'

Met andere woorden: iedereen kan "een pil" nemen en lernen leuk gaan vinden.

Pagina index:
Copyright © 2007 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.