14 Tammoez 5784 | 20 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Kabbalah en Getallen
Publicatiedatum: zaterdag 18 juni 2005 Auteur: Redactie | 3.775 keer gelezen
Kabbalah, Redactie »

Getallen geven een totaliteit aan. Dat kan erg veel zijn, maar ook erg weinig. Getallen in deze wereld zijn relatief. Aan de gene zijde hebben getallen een ander leven en een andere betekenis. Woordspelingen zijn erg belangrijk om verheldering te krijgen. Denk aan:
verbergen- berg
vertellen- tellen
begrijpen-verstaan-staan

Het tellen en het vertellen
G'd houdt zoveel van Israël dat Hij hen bij iedere gelegenheid telt. Toen zij Egypte verlieten, telde Hij hen; toen zij voor het Gouden Kalf vielen, telde Hij hen -  om te weten hoveel er van hen waren overgebleven. En toen Hij Zijn Sjechina (glorie) op hen liet rusten, telde Hij hen opnieuw -  op de eerste Nisan werd de misjkan opgericht, op de eerste Ijar telde Hij hen.  Rasji, Bamidbar 11:1.

In de Kabbalah leren wij over de 10 Sefiroth, de 10 eigenschappen van G'd. Naast eigenschappen worden zij ook de tellende en vertellende eigenschappen van G'd. Sefirah, de enkelvoudige vorm van Sefiroth heeft dezelfde stam als boek, getal en (ver)tellen: s-f-r.

Waarom denk je dat mensen geld tellen (denk ook aan beursnoteringen)? Tellen is vertellen. Waar je hart van vol is, stroomt de mond van over. Tellen is dus aan jezelf of aan anderen vertellen hoeveel geld je wel niet hebt. Gelovigen vertellen graag over de zegeningen die G'd geeft. M.a.w. liefde en vertellen is aan elkaar inherent. Vanuit datzelfde gevoel telt G'd Zijn volk.

Volheid is volledig. Volledig betekent dat niets ontbreekt. Het genoemde ten volle zijnde vergaderen is het verzamelen. Om dit voor elkaar te krijgen, moet G'd Zijn volk tellenals een Herder dat Zijn schapen telt. Tellen van Israël is iets wat G'd vaker gedaan heeft en jaarlijks met Rosj hasjana gedenken wij dat Hij ons telt. Nadat Hij de gelovige gojiem (christenen) geteld heeft en tot de conclusie is gekomen dat de volheid bereikt is, zal Hij Zijn volk wederom tellen, zodat geen 1 Israëliet ontbreekt als onderdeel van gans (heel) Israël!

Pagina index:
Copyright © 2005 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.