15 Niesan 5784 | 23 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Veel om trots op te zijn [Torah-Jodendom]
Publicatiedatum: dinsdag 16 september 2008 Auteur: Joel von Schükkmann | 4.276 keer gelezen
Joël Nesanel Schukkmann, Talmoed Tora, Charediem, Minhagiem [Gewoonten en Gebruiken] »

Wat drijft ons?
Wij hebben onze eigen waarden, wij bouwen ons eigen speciale en Joodse leven - en we zijn trots, zo erg trots. We zijn trots wanneer kinderen voor ons zitten en een hoofdstuk van de Chumash vertalen, wanneer ze een D'var Torah geven en vertellen wat ze geleerd hebben: dit is Joodse trots. We zijn trots wanneer een Gadol [groot Torah geleerde] een prachtig geanalyseerde les geeft over een passage uit de Talmoed: dit is Joodse blijdschap, Joods geluk.

We zijn trots op onze vrijdagavond maaltijd met witte tafelkleden en goede roede wijn, lichtbruine challes, en gepolijst zilver, flikkerend kaarslicht en stralende ogen. De Torah familie zit bij elkaar en verheffen hun stemmen in zang, hun lippen in prijs, hun tong in Torah gelijkenissen en verhalen.
Wij zijn trots op de Joodse kinderen die niets weten van de verachtelijke misdaad en wetsovertredingen, jeugdmisdaad, van de schande en vernedering dat de ouders van de wereld uit elkaar scheurt. We glimlachen tevreden terwijl zij groeien in de kwaliteiten dat het zaad van Avraham vertegenwoordigd: genadig; tznius - zedig -, vrijgevig. Wij kennen een vredige gedachtegoed terwijl zij in de Beis Midrash zitten en drinken van ‘ons' water, de bron van Torah. Dit is Joodse naches. Wij zijn trots dat de reuzen van de aarde in onze tenten verblijven. Dat mensen van grote Torah kennis, van diep inzicht en besef, van machtige, grote harten onze leiders zijn. De buitenwereld echter, ziet in hen slechts vreemd geklede, bebaarde, onbereikbare mannen die niet in deze tijd thuis horen.
Wij glimlachen. Wij zien in hen de machtige bronnen van wijsheid, stromend water en lessen. In hun licht vinden wij het pad waarop wij lopen, en we reizen tevreden.
Wij zijn trots dat onze families maar soms getroffen worden met scheidingen, dat echtgenoten en echtgenotes in harmonie en respect samen leven, in zedigheid en zachtaardigheid. Dat kinderen hun ouders eren, en ouders van hun kinderen houden, dat harmonie en vrede voor altijd samen gaan in onze huizen.
Wij zijn trots op dit alles omdat we voelen dat we weten, dat dit is waar de mens voor gemaakt is. Dit is de echte waarheid, dit is de ware essentie, de echte waarde. We zijn een rijk en gelukkig volk.

Anderen rennen achter schaduwen aan, wij houden ons vast aan de essentie. Zo moge dit zestigste jaar van de staat Israël het jaar zijn waarop am Yisroel het bovenstaande in zal zien en terug zal keren tot de Torah wat de onmiddellijke komst van Moshiach zal brengen en de herbouw van de Beis Hamikdash, bimheiro v'yamenu!

©Joel von Schükkmann 2008

«      1   |   2   
Copyright © 2008 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.