2 Ijar 5781 | 14 april 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Wat de Kabbalah NIET is
Publicatiedatum: dinsdag 18 november 2008 Auteur: Redactie | 4.342 keer gelezen
Kabbalah, Redactie »

Na tien jaar getoonde interesse in Kabbalah, na tien jaar diverse boeken te hebben gelezen (geschreven door met name de rabbijnen Alen Steinsaltz en Aryeh Kaplan Z"L), diverse research te hebben gedaan en naar aanleiding daarvan diverse artikelen te hebben geschreven over onderwerpen die vanuit een Kabbalistisch oogpunt zijn geschreven, is het nu eindelijk tijd voor het eerste artikel over Kabbalah. Dit artikel had dus eigenlijk tien jaar geleden door mij schreven moeten worden. De reden is dat je meer van Kabbalah gelezen moet hebben, enigszins bestudeerd moeten hebben om te weten wat de Kabbalah niét is. Daarnaast is het ook een kwestie van wat op jouw pad komt. Wat komt eerst: iets wat iets is of iets wat niet is? Of simpelweg: het dringt niet tot je door daar je aandacht aan te besteden, ondanks je in het verleden toch wat gesprekken over Kabbalah met niet-Joden hebt gehad wat de Kabbalah dus niet is.

Toch wil ik eerst uiteenzetten wat de Kabbalah wèl is. Kabbalah is is de Joodse theologie die de ultieme levensvragen centraal zet en het spiritueel niveau van het bestaan niet alleen wordt aanvaart, maar ook omarmd. Met andere woorden: de Kabbalah is een weznelijk onderdeel van het Jodendom en de gebruiken daarvan. Het ontvangt met de grootst mogelijke vreugde kennis van G'd en is een richtsnoer voor het leven. Kabbalah is de theologie van de Joden, een studie over de werking van het universum. Je leert naar de diepe wijsheid vanuit de Joodse traditie te zoeken. Hierdoor kom je tot de conlusie dat de Kabbalah een abstract begrip van de betekenis en het doel van het leven vanuit de Joodse traditie is. Het is ook de abstracte fundering van de Joodse Wet, de Halacha en een verklaring van de betekenis van het doel van de Joodse rituele praktijken. De Kabbalah is dé Joodse speculatie over Hasjem en Zijn relatie in de Schepping. De Kabbalah leert over de bouwstenen - uiteraard uitsluitend vanuit de Joodse traditie - van de schepping en leert over de onzichtbare wetten die het heelal bestuderen. Daarnaast leert de Kabbalah de structuur en de werking van de menselijke ziel vanuit het Jodendom.

Dat de Kabbalah onderdeel is van het Jodendom, wordt opgemerkt door het feit dat de je de leer alleen eigen kan maken door te doen en van daaruit te leren begrijpen. Dit herkennen wij terug in het proces van Joden die van off-derech (niet religieus) leefden, maar gekozen hebben weer baderech (religieus) te leven. Dit zijn de Ba'aliem tejoeva' (meervoud van Ba'al Tesjoeva': heer van de inkeer) die terugkeren naar de Tora. Ook de niet-Joden die om een bepaalde en (voor Halacha) de juiste reden de lange en uitgebreide proces doorgaan van gioer: Joods-worden op zowel "genetisch" op als religieus gebied. Al deze mensen moeten Halacha is doen en dan zullen zij gaandeweg de Halacha begrijpen. Zo is het ook met de Kabbalah: eerst doen, dan begrijpen.
Kabbalah-studie is daarom vanuit dit kader en vanuit de ultieme levensvragen de diepere vorm van Torastudie die absoluut niet los van de 613 mitswot los te koppelen is. Immers, de Tora is het licht en de mitswot zijn de lamp. Daarom noemen de meeste "kabbalisten" zichzelf geen "kabbalist", maar "leerlingen van de Tora".

Vandaar dat de Kabbalah strikt genomen geen Joodse mystiek genoemd kan worden. Kabbalah is geen Joodse mystiek? Het begrip "Joodse Mystiek" komt niet vanuit het Jodendom. Joodse mystiek komt uit de wereld van de niet-Joden. "Mystiek" komt noch in de Joodse cultuur noch  in de Hebreeuwse taal voor. Het woord "mystiek" is ontleend van "unio mystica", een christelijk begrip dat een mystieke verenging met G'd omschrijft. Sommige niet-Joodse geleerden dachten dat de fundamentele ideeën van de Kabbalah en "unio mystica" vergelijkbaar waren. Hierdoor is het woord "mystiek" aan de Kabbalah gekoppeld.

1   |   2      »      
Copyright © 2008 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.