11 Sjewat 5783 | 01 februari 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Wat de Kabbalah NIET is
Publicatiedatum: dinsdag 18 november 2008 Auteur: Redactie | 4.619 keer gelezen
Kabbalah, Redactie »
Echter omdat mystiek het ondefinieerbare tracht te omschrijven en Hasjem ondefinieerbaar is, kan het soms zinnig zijn de Kabbalah "Joodse mystiek" te noemen. Het mag alleen geen algemene regel noch begrip voor de Kabbalah zijn. Het woord "mystiek" komt in het Jodendom praktisch niet voor en wordt in kabbalalistische liturgieën ook niet genoemd.

Door de ultieme levensvragen centraal te zetten, spiritualiteit te omarmen en te leren over het gehele universum vanuit de Tora, leert men dat onder de oppervlakte van de wereld die wij allemaal kunnen waarnemen te kijken. Daar vinden voor de "gewone" man onzichtbare activiteiten plaats die van vitaal belang zijn. Nog makkelijker gezegd: men ziet náást het menselijk lichaam die door iedereen waarneembaar is, de organen, bloedvaten en de aderen. Maar men leert - tot op zekere hoogte - ook de werking hiervan. Een ander voorbeeld: Hasjem heeft een patroon waar onze levens allemaal in passen. Aan de ene kant is het leven een mooi kleed om te zien maar aan de andere kant zien wij een wirwar van touwen, de een korter dan de ander. Zijn patroon lijkt soms op overhoop gehaalde levens. Het is niet zo dat het ene draadje meer knopen verdient dan het andere draadje. Nee, het patroon verlangt dit van ons. Hierop verder doorbordurend kunnen wij het woord patroon vervangen in plan. Als we weer teruggaan naar patroon lijken straf en beloning in dat patroon een willekeur, zoals de beoogde wirwar van de onderkant van het kleed. Maar wanneer wij afstand nemen van dit patroon, zien wij dat iedere knoop en wirwarrig draadje een vaste plek in het grote kunstwerk heeft.
De Kabbalah leert je een glimp van deze grote kunstwerk te kunnen zien.
Doordat de Kabbalah dé diepzinnige Torastudie is, leert men zich 24 uur per dag zich aan G'd te verbinden, de mitsvah oe'ledavka: tijdens teen, werken en alle menselijke activiteiten. Het doel van de Kabbalah is G'd voortdurend in jouw gedachten en in jouw hart te hebben. Hij is dan voor altijd het Centrum van jouw bestaan! Het is een eeuwigdurende en dus permanente relatie, terwijl al onze relaties tijdelijk zijn.

Wij zien dus dat er veel misstanden over de Kabbalah bestaan. Door deze misstanden heeft de Kabbalah (en dus ook religieuze Joden!) onnodige en onterechte slechte naam gekregen. Naast dat de Kabbalah door de niet-Joodse wereld als de "Joodse mystiek" wordt genoemd, wordt de Kabbalah ook als "de Joodse geheimzinnige filosofie van de Joden" genoemd. Maar in werkelijkheid - zoals eerder gemeld - is het dé Joodse theologie. Aangezien onze theologie doorspekt van traditie is, is het dus ook niet verbazend dat het woord "Kabbalah" niet "mystiek" of dergelijk betekent, maar gewoon "ontvangen traditie". Daarom zou je over minhagiem (Joodse gewoonten) wel eens door een Jood kunnen horen zeggen: "Jij doet iets zus en ik doe het zo. Dat is míjn kabbalah (mijn traditie)".

(Afbeelding van de Sefiroth-boom © Kena 2005)

Kabbalah is ook absoluut geen boek en dus ook geen verzameling van geheime formules en mystieke bezweringen. Daarom heeft de Kabbalah noch banden noch dat het iets te maken heeft met New Age, zoals veel niet-Joden de Kabbalah ervan verdenken. Van daaruit mogen enoeten wij concluderen dat de Kabbalah geen modegril of rage is. De Kabbalah bestaat namelijk al duizenden jaren. Ook is de Kabbalah geen easy-way-out voor eeuwig geluk en verlichting.

Dit nu allemaal wetende en je wilt je verder verdiepen in de Kabbalah, moet je kennis van de Tora hebben. Ook moet je kennis én participatie van de Halacha hebben. Kennis van de tien Sefirot is ook een vereiste en tot slot moet je over een rabbijn (!) beschikken aan wie jij jouw vragen kunt stellen en van gedachten kan wisselen.

Leestips:
Wat is de Kabbalah? van rabbijn professor Efrayim Sprecher, hoofddecaan van de Diaspora-jesjive in Jeroesjalajiem.
Kabbalah-sectie van FAQ-online

Bron: Kabbalah voor Dummies van Arthur Kurzweil.  Arthur Kurzweil is leerling van Rabbi Adin Steinsaltz [een van de grootste geleerden van onze tijd]. Daarbij is Arthur Kurzweil  de directe afstammeling van de grote (Kabbalistische) geleerden rabbijn Chaim Yosef Gottlieb (1790-1867),  rabbijn Isaia Horowitz (1555-1630) en rabbijn Rabbi Mosje Isserles (1530-1572).
Onheil volgens het Jodendom van Devorah FAQ-online.

©Jodendom-online 2008

«      1   |   2   
Copyright © 2008 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.