12 Siewan 5784 | 18 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Is de antichrist uit antisemitisme in het leven geroepen?
Publicatiedatum: zondag 30 augustus 2009 Auteur: Devorah met parafrasen van postings van Ilonia op Noachieden-forum | 4.628 keer gelezen
Redactie, Antisemitisme binnenland, Antisemitisme buitenland, Ilonia, Mosjiach [Messias], Joodse opvatting tav het christendom en islam »

Toen wij middels de RaMBaM de Masjiach bestudeerden, stuitten wij op een lijst criteria waaraan iemand op zijn minst moet voldoen om überhaupt te mogen denken dat iemand wellicht de Masjiach is. Toen wij deze nader bestudeerden, kwam het als een donderslag aan de heldere hemel toen wij ontdekten dat de antichrist een toegeschreven concept is wat wellicht vanuit antisemitische overwegingen is geschreven.

Het concept van de antichrist - wat op zijn vroegst een eeuw ná de gewone jaartelling is ontstaan - is in het kort als volgt: het Jodendom leert ons dat de Masjiach de Bejt Hamiqdasj (Tempel) zal herbouwen en dat er vrede zal komen. Precies zoals sommige mensen geloven dat de antichrist dit zal doen. Daarbij geloven zij ook dat er een grote verdrukking zal zijn. Wat het ook precies zal inhouden weten wij niet, maar volgens de christelijke Bijbel zouden de christenen door hem vervolgd worden. Daarbij stelt men dat iedereen een teken van de antichrist - die volgens de christelijke Bijbel de zoon van satan zal zijn - moet dragen. Velen leggen de teken uit als geld en paspoort, zonder dit zou leven niet meer mogelijk zijn, vanwege het feit dat je niks kan kopen. Ondertussen zouden de Joden de antichrist hem blindelings volgen. Slechts enkelen (1/3 van het volk) zal hem uiteindelijk als de valse messias herkennen en middels loutering tot bezinning komen. Zij baseren dit op een foutieve vertaling van Zecharjah 10:12 waarin zou staan dat wij de christelijke messias doorboort zouden hebben, in plaats van Zij zullen tot Mij opkijken omdat zij hem door en door vertrouwden". Als er toch niet doorsteken van de messias staat, dan zal dit door en door vertrouwen vast  uitgelegd gaan worden als of de Joden de antichrist blindelings zullen volgen waardoor hun lot - net als die van de antichrist - de poel des vuurs zal zijn. Hiermee zal het einde van het volk Israel betekenen en aanvang van een Nieuw Israel: een groep merendeels niet-Joden die de christelijke messias zouden volgen.

Wanneer wij de leerstelling van de RaMBaM over de Masjiach erkennen, dan geloven wij het volgende:

 • De genealogie van de Masjiach moet vanuit Dawied hamelech (koning David) én Sjlomo hamelech (koning Salomo) foutloos zijn (2 Sjmoel/Sam. 7:12-16; Tehilliem/Ps. 89:29-38; 1 Kron. 17:11-14; 22:9-10 en 28:6-7),
 • Hij moet gezalfd worden als koning van Israël zie de Kronieken; boeken van Sjmo'el en de Tehilliem,
 • Hij moet álle Joden middels alijah terugbrengen naar huis: Eretz Jisrael (Jesjajahoe 11:12; 27:12-13 en Jermijahoe 33:7),
 • Hij moet de Bejt Hamiqdasj herbouwen (Jechzeq'el 37:26-28; 40-48),
 • Hij moet de wereldvredestichter zijn (Jechzeq'el 37:26; Micah 4:3-4; Jesjajahoe. 2:4) en
 • Hij moet kennis over Hasjem over heel de wereld brengen (Jesjajahoe 11:9; Sef. 3:9).

Volgens de RaMBaM kunnen we op de volgende manier de Masjiach ben Dawied identificeren:

 • De Masjiach moet een leider uit het huis van Dawied hamelech zijn en volgens de Tora en de Talmoed voldoen als nazaat/afstammeling van Dawied hamelech. Omdat de christelijke messias volgens de evangeliën niet de zoon van Jozef was, vervalt zijn recht als afstammeling van het huis van Dawied hamelech. Er is hierdoor geen enkel bewijs dat hij überhaupt van Jehoedah afstamt.
 • De Masjiach leeft naar zowel de Geschreven als de Mondelinge Tora.
 • De Masjiach leidt alle Joden terug naar de Tora en het aanscherpen van het leven naar de Wet en het strijden van G'ds gevechten.

Als iemand aan deze eisen voldoet, mogen wij misschien aannemen dat hij de Masjiach is.

Maar als hij óók

 • succesvol de Bejt Hamiqdasj herbouwt, op de plaats waar hij behoort en
 • alle Joden bij elkaar vergaderd,

dan mogen wij (misschien) er zeker van zijn dat hij de Masjiach is. Hij zal de wereld perfectioneren en alle mensen in eenheid G'd laten dienen.

Opmerkelijk is dat deze omschrijving erg dicht tegen de antichrist komt. Dit kan gebaseerd worden  op het volgende:

 • De antichrist loochent de christelijke messias. Vanuit de Tora is het logisch dat de Masjiach het concept "messias-G'ds zoon-god" verwerpt.
 • De antichrist zou de Bejt Hamiqdasj herbouwen. De Masjiach ben Dawied eveneens.
 • De antichrist zou voor wereldvrede zorgen. De Masjiach ben Dawied eveneens.
 • De antichrist zou een teken eisen op de voorhoofd en hand. Het doet denken aan de tefillien! Immers de Masjiach zal van het Joodse volk eisen dat wij terug gaan naar de Tora en de 613 mitswot in schoonheid (!) navolgen. Er zullen dus heel wat tefillien uit de kast gehaald worden,
 • De antichrist wordt als het ultieme menselijke kwaad omschreven. Masjiach ben Joseef (!)  zal de strijd leveren en sterven. De antichrist zal sterven en na drie dagen opstaan. Masjiach ben Joseef zal in de strijd sneuvelen, maar niet miraculeus opstaan uit de dood. Masjiach ben Joseef zal door de uiteindelijke Masjiach - Masjiach ben Dawied - opgevolgd worden.


Is het daarom vreemd dat er gedacht zou moeten worden dat het concept van de antichrist ooit bedacht is om het antisemitisme stand te houden en ons wederom af te houden van de Tora (tefillien is duivels oid.)? Wanneer de Masjiach komt dan zullen christenen door dit concept hem als de antichrist gaan zien, omdat de Masjiach totaal anders is dan de christelijke messias. Wellicht zal de Masjiach niet eens zozeer anti-"Jezus" zal zijn, maar zal eerder de christelijke theologie omverwerpen.
De antichrist wordt in de TeNaCH niet ondersteund. Wel vreselijke dictators zoals keizer Titus. De Masjiach zal namens Hasjem orde op zaken stellen. Hij zal de spirituele en fysieke vijanden van Israel verslaan en de welwillende niet-Joden Hasjem doen leren (her)ontdekken.

Is het tot slot niet zo dat alles op de voorhand verworpen moet wat tegen de Tora ingaat/inspreekt? ...lo-tosef ‘alajw welo'tiĝra' mimenoe... jij zal er niet aantoevoegen en jij zal er niet aan afhalen... (Dewariem 13) en dus ook niet over de Masjiach.

Laten wij hopen dat de Masjiach in onze dagen zal verschijnen!

©Jodenom-online 2009

Copyright © 2009 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.