16 Siewan 5784 | 22 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Poeriem
Publicatiedatum: zondag 13 februari 2005 Auteur: Redactie | 5.442 keer gelezen
Redactie, Poeriem »

Poerim: lotenfeest. Poeriem komt van hget Babylonische woord puru, wat "lot" betekent. In het Hebreeuws is dat goral.

Dit feest herdenkt de verlossing van de Joden in Perzië uit de handen van de antisemiet Haman. Deze Amalekiet en minister aan het hof van koning Xerxes/Achasjwerosj van Persië wilde de Joden, die in Persië in balling waren, middels een lot (poer) uitroeien. De reden was het voorgeslacht van de Masjiach uit te roeien. We weten dat Ester (de Joodse vrouw van Achasjwerosj) d.m.v. haar oom (volgens de overlevering haar man) Mordechai Hamans plannen kon verijdelen en daartegen maatregelen kon treffen. Ondanks de macht van Achasjwerosj, kon hij de plannen van Haman niet intrekken, omdat Haman deze plannen onder sluwe voorwendselen aan Achasjwerosj voorlegde en deze gaf zijn zegelring. Zo'n beslissing middels de zegelring was niet terug te trekken.

Haar oom Mordechai en Ester zelf konden de afslachting voorkomen door Achasjwerosj' toestemming te hebben dat de Joden zich mochten verdedigen. Op deze reddering is het Joodse Poeriemfeest op gebaseerd. De dag voor de Poeriem wordt er eerst gevast: Taaniet Ester. Omdat Poeriem geen feestdag, maar een feestelijk dag is, geldt hierop geen werkverbod. Twee maal wordt op die dagen het verhaal van Ester de Megillat Ester(de Esterrol) voorgedragen. Iedere keer wanneer de naam Haman valt, maken kinderen lawaai met ratels. Kinderen mogen zich verkleden en er wordt speciaal Poerimgebak gegeten (Hamansoren). Tijdens het Poeriemfeest wordt het gebed Sjosjanas Ja'aqov; De roos van Jacob opgezegd.

Sjosjanas Ja'aqov

Sjosjanas Ja'aqov tzahala w'simcha
birosam jachad techeles Mordechai
Tesjoerasam hajisa lanetzach,
Tikwasam b'chol dor vador
Lehodija, sjekol kovecha lo jejoshoe,
Velo jikamoe lanetzach kol hachosiem bach.

Aroer Haman, asjer bikesj le'abdi
Baroech Mordechai hajehoedi.
Aroer Zeresj, esjes mafchidi.
Baroech Ester ba'adi
w'gam charvonah zachor latov

De roos van Jacob was vrolijk en blij
toen zij de koninklijke Blauw van Mordechai's jas zagen.
Jij bent hun eeuwige verlossing en hun hoop in iedere generatie.
Maak kenbaar dat een ieder die hun hoop op jou stellen
Niet beschaamd zullen worden en deze wie een toevlucht in u zoeken,
Niet vernederd worden.

Vervloekt is Haman, die trachtte mij te vernietigen.
Gezegend is Mordechai de Jood.
Vervloekt is Zeresj, de vrouw van mijn kwelgeest,
Gezegend is Ester, die voor mij handelde.
Moge de kamerheer voor altijd herinnerd worden.

De reden van het verkleedfeest tijdens Poeriem is omdat Meggilat Ester vele verborgenheden kent. Niet alleen G'ds Naam ontbreekt in dat boek, maar Ester zelf heeft als koningin op het hof van Achasjwerosj ook een tijd lang verborgen geleefd. Koning Achasjwerosj wist immers in de eerste instantie niet dat Ester Joods was. Daarnaast verborg Haman zijn wrede plannen voor de koning Achasjwerosj. Het verkleden beeldt als deze verborgenheden uit. Tijdens het feest geeft men elkaar eetbare geschenken (sjlachmones of misjloach matanot). Ook de armen en goede doelen misjloach matanot le-ewjoniem worden niet vergeten doordat men hen extra financieel steunen. Een feestelijk diner, se'oeda) met alcohol hoort er allemaal bij!

© Jodendom-online 2005

Copyright © 2005 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.