9 Niesan 5784 | 17 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Bad G-d toen Hij ons de Torah gaf?
Publicatiedatum: zondag 01 november 2009 Auteur: Rabbijn prof. Efraim Sprecher | Vertaling: Lea Sprenger | 2.506 keer gelezen
Rabbi Sprecher, Lea Reedijk-Sprenger, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj , Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen] »

Bij het geven van de Torah zien we dat G-d het gebed uitspreekt dat we Hem altijd moeten vrezen en altijd gehoor moeten geven aan Zijn Mitzvot, voor onze eigen bestwil (D'varim 5:26). De Talmoed in B'rachot 7a, haalt een ander vers aan om te bewijzen dat G-d bidt: "Ik zal ze naar Mijn heilige berg brengen, en hen zich laten verheugen in het huis van Mijn gebed [want Mijn huis is een huis van gebed voor alle natien]" (Yashayahu 56:7). De pasoek zegt niet "hun gebed" maar "Mijn gebed". We zien hier dus dat G-d bidt.
En wat is Zijn gebed?

Rav Zutra bar Tovia zei in de naam van Rav, het is: "Mag het Mijn wil zijn dat mijn genade Mijn woede overwint en dat mijn genade Mijn karaktereigenschappen domineert. Dat ik naar mijn kinderen zal handelen met genade, en verder zal gaan dan de vereisten van de wet". Op het eerste gezicht lijkt dit alle begrip te boven te gaan. Hoe kunnen we zeggen dat G-d bidt? En als Hij dat doet, tot wie bidt Hij? En wat is de precieze betekenis van Zijn gebed?

Als we de basis van het gebed nader onderzoeken, blijkt het gemakkelijker te begrijpen. Wanneer we bidden is het de bedoeling om G-d's spirituele Licht op de spirituele krachten over te dragen zodat deze op hun beurt de wereld waarin we leven verrijken. Gebed is daarom de verrijking en verlichting van de spirituele krachten. Uiteraard is Degene die deze krachten met zijn Licht en scheppingskracht verrijkt natuurlijk G-d Zelf. Wanneer G-d op deze manier invloed uitoefent, zet men dat Hij "bidt".

Dit geeft ook uitleg aan de inhoud van G-ds gebed. Het concept van G-d's woede en Zijn toevoeging van gerechtigheid daaraan, is het moment wanneer Hij Zijn licht van de spirituele krachten terugtrekt waardoor Hij hen toestaat zelfstandig te functioneren. Deze krachten functioneren dan haast automatisch en geven gerechtigheid af, volgens strikte regels, haast op een mechanische manier. Dit is het idee van G-d die "Zich verhult".
Het concept van G-d's genade aan de andere kant is wanneer G-d Zijn Licht laat schijnen op deze krachten, wanneer hij als het ware volledige controle erover neemt. Dus, wanneer G-d bidt dat Zijn genade zijn karaktereigenschappen zal domineren, betekent dit dat Hij deze eigenschappen wil laten doordrenken met Zijn licht en scheppingskracht. Dit is het concept van G-d's gebed.

Het is belangrijk te zien dat G-d's gebed geassocieerd wordt met de Tempel in Jeruzalem. "Want Mijn huis is een huis van gebed".
De reden hiervoor is duidelijk. G-d's gebed wijst naar de vermenging van alle karaktereigenschappen en spirituele krachten, met Zijn licht, wat plaatsvindt door de Tempelberg, de focus van alle gebed.
Het is verder ook belangrijk om acht te slaan op het einde van dit vers. "Want Mijn huis is een huis van gebed voor alle natien". Hier is het opnieuw op het eerste gezicht moeilijk te zien wat het verband is met God's gebed. Waarom is het vers dat leert over het concept van G-d's gebed geassocieerd met dat waarin de Tempel een plaats van gebed voor alle mensen wordt genoemd?

We moeten ons realiseren dat de voornaamste reden dat er een verschil is tussen Jood en niet-Jood is, te maken heeft met het terughouden van G-d's Licht. Als resultaat van Adam's zonden, die van de generatie van de Zondvloed en die van de bouwers van de toren van Babel, heeft G-d langzaam Zijn licht van de wereld teruggetrokken en het beperkt tot één volk, de Joden. Die zouden Jeruzalem bewonen en Hem daar dienen. Daarom zijn er leidende engelen over de niet-Joodse volkeren, maar zij staan op een lager niveau dan den spirituele krachten die met Israel geassocieerd zijn. Het concept van G-d's gebed echter is dat Zijn licht door alle spirituele krachten zal schijnen, met volle intensiteit en dus over de gehele mensheid. Daarom, wanneer G-d's huis een "huis van Zijn gebed" is, dan is het ook een "huis van gebed voor alle natiën".

Dit brengt ons naar de locatie van de Tempelberg, de focus van alle spirituele krachten. Het is gebouwd op de kruising van beschavingen, zo de alle volkeren interactie zouden hebben met deze krachten en door de hele geschiedenis heen door hen beïnvloed zouden worden. Op deze manier is de gehele mensheid langzaam maar zeker door deze spirituele krachten verhoogd, waardoor we de weg bereiden voor de ultieme rectificatie van de wereld. Dit zal gerealiseerd worden in het Messiaanse tijdperk wanneer Jeruzalem opnieuw een centrum van G-d's lessen voor de hele mensheid zal zijn. Zoals de Profeet Yeshayahu zegt: "Uit Zion zal de Torah voortkomen en G-d's woord uit Jerusalem".

©Rabbi prof. Efrayim Sprecher 2009

Copyright © 2009 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.