14 Tammoez 5784 | 20 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De Tien Geboden
Publicatiedatum: dinsdag 19 oktober 2010 Auteur: Redactie | 6.335 keer gelezen
Geschiedenis/Gebeurtenissen, Redactie, Talmoed Tora »

De Tien Geboden vormen als het ware tien categorieën of een samenvatting van de 613 mitswes, geboden en verboden, en vormen de essentie van de hele Tora. De Tien Geboden bestaan uit 620 letters. De Tora kent 613 mitswes en de Geleerden hebben zeven mitswes aan toe gevoegd – ook wel de Rabbinale Bepalingen genoemd – die samen 620 mitswes vormen.

De Tien Geboden luiden:

 1. Eerste Gebod: het Geloof in het bestaan van G'ds bestaan en voorzienigheid

 2. Tweede Gebod: het verbod op het dienen van afgoden

 3. Derde Gebod: het verbod op het ijdel gebruik van G'ds Naam

 4. Vierde Gebod: het houden van de Sjabbat

 5. Vijfde Gebod: het eren van vader en moeder

 6. Zesde Gebod: verbod op moord

 7. Zevende Gebod: verbod op seksuele immoraliteit

 8. Achtste Gebod: verbod op diefstal (kidnapping valt hieronder)

 9. Negende Gebod: verbod valse getuigenissen

 10. Tiende Gebod: verbod op het begeren wat van een ander is

De Rabbinale Bepalingen zijn:

 1. Aansteken van de Sjabbeskaarsen

 2. Netilat

 3. Vieren van Chanoeka

 4. Vieren van Poeriem

 5. Hallel op bepaalde dagen opzeggen

 6. Eroev maken

 7. Brachot opzeggen

Nadat Bnej Jisrael na twee geboden de Stem van G'd niet meer wilden horen, vroegen zij Mosje of hij het wilde overnemen. G'd stuurde de engelen Micha'el en Gavri'el om Mosje op de top van de berg te brengen. Zij namen hem bij zijn handen en brachten hem tegen zijn wil in op de berg, de dikte van de Wolk in. Mosje kreeg van G'd het vermogen om door de dikke duisternis van de Wolk heen te kijken. Hij kreeg toestemming om de binnenste compartiment van de Hemel te betreden, waar zelfs engelen geen toegang op hebben. Hij verdiende deze eer omdat niemand zo bescheiden is geweest dan Mosje. De Sjechina, G'ds heiligheid, rust namelijk altijd op degene die bescheiden is.

Hasjem zorgde ervoor dat Klal Jisrael, de Gemeente van Israël, Mosjes stem zouden horen. Mosje, zo groot in wijsheid, was inderdaad in staat het bange volk te kalmeren. Mosje gaf vervolgens de laatste acht Geboden: “Jullie zijn persoonlijk getuige dat ik vanuit de Hemel heb gesproken. Jullie ontvingen geen verslag van iemand anders. Wanneer iemand iets van een ander hoort, dan geeft dit ruimte voor eigen interpretatie. Maar jullie zagen Matan Tora [het geven van de Tora] met jullie eigen ogen.”
G'd vroeg vervolgens aan Klal Jisrael: "Willen jullie Mijn Tora accepteren?"
"Na'aseh wenisjma...we zullen doen en we zullen horen.", antwoordde de Joden in koor. “Wij verklaren onze loyaliteit aan G'd en keuren het Hemels Koninklijke juk goed. Wij bevestigen Zijn bevelen en wij zullen loyaal aan Zijn Tora zijn!”

Ondertussen waren de Joden Zijn uitverkoren volk geworden omdat zij Zijn Tora zonder voorwaarden aanvaarden. Dat maakt van Joden geen betere mensen, maar mensen die volgens de Tora leven.

Pagina index:
Copyright © 2010 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.