14 Tammoez 5784 | 20 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Gog en Magog, Messiaanse tijd en Einde der Tijden
Publicatiedatum: zondag 14 augustus 2011 Auteur: Redactie | 3.935 keer gelezen
Soekkot, Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden »

Sinds de aanstelling van Obama wordt er meer dan ooit rekening gehouden dat Gog en Magog naderbij komt. Wat gelijk impliceert dat als dit waar is, wij in de generatie van de komst van de Mosjiach zouden leven.

Gog en Magog in een notendop
In Avodah Zarah 9a leren we dat de wereld zoals we die kennen is bestemd om 6000 jaar te bestaan.

De eerste 2000 jaar heet de periode van de tohoe; niets: de wereld was onwetend betreffende de Tora.
De tweede periode van 2000 jaar wordt de jaren van de Tora genoemd.

De derde 2000 jaar zijn de Jemot Hamasjiach; de Dagen van de Mosjiach genoemd.
In die Jemot Hamasjiach ligt nog een periode die de Acharit Hajamiem of Kets Hajamiem wordt genoemd; ook wel de Einde der Tijden. Wij weten niet precies wanneer deze periode ín de huidige periode van de Mosjiach zal aanvangen.

In de periode van de Acharit Hajamiem, dat dus weer in de Jemot Hamasjiach valt, zal het fenomeen Chevlej Masjiach, de Geboorteweeën van de Mosjiach zich manifesteren. In deze periode zal Bnej Jisrael een enorme moeilijke tijd moeten doorstaan vol tegenslagen en vervolgingen, zoals de weeën net voor de geboorte. Ook zal in de periode de Kiboets Galoejot; het inzamelen van de Joodse ballingen terug naar Erets Jisrael plaat vinden. Uit deze weeën, zal bij wijze van spreke de Mosjiach geboren worden. Hoe we hem zullen herkennen, kunnen we HIER lezen.

Paar feiten:

 1. In Jechezkel/Ez. 32, 38-39 beschrijft de profeet Gog uit het land Magog die tegen Bnej Jisrael in Erets Jisrael zal optrekken. Zecharjah/Zach. 14 leert dat Gog en Magog uiteindelijk resulteert tot de volledige bevrijding van Bnej Jisrael. 
 2. Volgens de Malbim in de naam van de ChaZaL én volgens Rasji kunnen we oorlog van Gog en Magog in drie oorlogen [milchamot Gog oemagog] verdelen; ook wel de drie golven. Gaon van Wilno is van dezelfde mening toegedaan. Jechezkel bespreekt de eerste twee en Zecharjah de laatste.
  • eerste oorlog zullen de legers van Gog en Magog verslagen worden zodra zij de grenzen van Erets Jisrael naderen.
  • De tweede poging zullen zij Erets Jisrael binnengaan en Jeroesjalajiem aanvallen.
  • De laatste aanval beleggen zij Jeroesjalajiem, maar uiteindelijk zullen zij zelf gedwarsboomd worden.
 3. In de periode van Acharit Hajamiem; Einde der Tijden, zal de gebeurtenissen rond Gog en Magog plaatsvinden [Jechezkel 38:2, 8, 16]. 
 4. N.a.v. 38:2 concludeert de Malbiem dat Gog en Magog opstaan nadat Bnej Jisrael weer in Erets Jisrael terug zijn.
  • In de naam van de R' Elchonan Wasserman - die de Chofets Chaim geciteerd heeft - is Rabbi Eliyahu Lopian van mening dat WOI de eerste oorlog van Gog en Magog was.
  • Er werd voorspeld dat de tweede oorlog van Gog en Magog ongeveer 25 jaar na de eerste zou plaats vinden. Mag dat nu WOII geweest zijn!
  • De derde moet nog komen.

Wie Gog en Magog is, is onbekend. Pas na de gebeurtenissen die volgen in vervulling van de woorden van de profeten, zullen wij in staat zijn hen te identificeren als Gog en Magog (Zie Malbim op Jechezkel 38:17). Toch hebben we een idee:

Bereesjiet 28:9 spreekt over een huwelijk tussen Esav en de dochter van Jisjma'el. De nazaten van Bnej Jisrael vijanden Esav en Jisjma'el wordt in het resp. het Chr.dom [mn. in het Katholiek Geloof] en Islam gezocht. Vandaar dat geleerden menen dat in de Acharit Hajamiem de beide krachten tégen Bnej Jisrael zullen opstaan. Dat dit geen vreemd idee is, is om het feit dat de beide [wereld]machten door de tijden heen Bnej Jisrael altijd vervolgd heeft. Zowel fysiek als spiritueel. Het Boek van de profeet Dani'el spreekt ook over de oorlog van Gog en Magog [Dani'el 2:31-45], maar ook over dat zowel Esav als Jisjma'el in Acharit Hajamiem samen tegen Bnej Jisrael zal optrekken. Echter vanuit een spiritueel karakter is de Gaon van Wilno van mening dat de 70 volkeren uit Esav en Jisjma'el ontsproten zijn.

Pagina index:
Copyright © 2011 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.