15 Tisjri 5784 | 30 september 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
De dieroffers
Publicatiedatum: zondag 30 april 2006 Auteur: Hoor Israël | 2.206 keer gelezen
Halacha, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj , Offers [karbonot] »

Tot de dieroffers horen de volgende offers:

 • Het chataat of zondoffer; dit zijn hoofdzakelijk offers die gebracht worden door personen die onopzettelijk een overtreding hebben begaan, waarop, indien die opzettelijk was begaan, de straf kareet staat [uitroeiing door de Hemel].
 • Het asjam of schuldoffer; dit wordt in drie gevallen gebracht als boete voor overtreding van bepaalde verboden: diefstal, me'ila [heiligschennis], en overspel met een verloofde slavin. Verder het asjam dat de nazir brengen moet als hij tamee wordt, het asjam als onderdeel van het reinigingsritueel van de metsora [de ziekte die doorgaans ten onrecht vertaald wordt met melaatsheid] en het asjam taloei, dat gebracht wordt in geval van twijfel, of een bepaald verbod al dan niet is overtreden.
 • Het ‘olai of brandoffer. Dit kan een gemeenschapsoffer of een individueel offer zijn. De gemeenschapsoffers zijn:
  1. Het tamied - dagelijks offer;
  2. Moessaf - toegevoegd offer op Sjabbat en feestdagen en Rosj Chodesj;
  3. Het ‘olai bij de Omer;
  4. Het offer van de kohen Gadol op Jom Kippoer;
  5. Het ‘olai van een vrouw die pas bevallen is;
  6. Het ‘olai voor de metsora die genezen is;
  7. Het ‘olai voor de nazir als zijn periode voorbij is;

En verder in nog een zestal gevallen die weinig voorkwamen.

 • Het sjelamiem of vredeoffer, het meest voorkomende vrijwillige persoonlijke offer;
 • Het toda of dankoffer; dit wordt gebracht als iemand zijn dank aan Hasjem tot uitdrukking wil brengen, bijvoorbeeld na een gevaarlijk reis of na herstel van een ziekte;
 • De bechor of eerstgeborene;
 • De ma'aser of tiende;
 • Het Pesach-offer.
Pagina index:
Copyright © 2006 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.