15 Niesan 5784 | 23 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Noach- De Ark en het Woord
Publicatiedatum: maandag 14 mei 2012 Auteur: Avraham ben Yaakov | Vertaling: Ilonia. | 1.874 keer gelezen
Parasja, Ilonia, Offers [karbonot] »

Parasja Noach Genesis 6.9-11:32

De Tora spreekt in menselijke taal.

Een fundamenteel principiële rabbijnse interpretatie van de Tora is dat “De Tora in menselijke taal spreekt”(Baal Ha Turim op Numeri 15:31 enz.). Dit betekend natuurlijk niet dat het G’ddelijke Schrift de hedendaagse taal gebruikt zoals dat tijdens de dagelijkse gesprekken, de media, politiek of andere openbare forums gebruikelijk is!

Als G’d zich openbaart aan de mensen dan spreekt de Tora in termen, concepten en ideeën dat van betekenis zijn voor de mensen en ogenschijnlijk betrekking hebben op de vertrouwde wereld om ons heen. De Tora spreekt over verschillende situaties van de menselijke leven- levenscyclus, familiare en sociale relaties, landbouw, levensonderhoud, oorlog, vrede en ontelbare andere zaken. Inderdaad zijn de lessen die we leren van praktische toepassing op onze dagelijkse leven. Tegelijkertijd gebruikt de Tora metaforen en verbeeldingen dat ons kan helpen om een klein beetje te kunnen begrijpen van de spirituele niveaus die ons innerlijke verstand te boven gaat tijdens de huidige incarnatie van onze ziel in ons lichaam.

Door de subtiele patroon van de verhalen en leringen, in de Tora- de Boom van het Leven- voedt het onze zielen en bereidt het ons voor op een leven na dit leven. Onder de beloningen valt ook dat we oprecht tijdens dit leven probeerde te begrijpen. Een klein kind kan algeheel door de verhalen in de Bijbel in beslag worden genomen, terwijl de ouderen en wijzen steeds meer de diepte proberen te doorgronden. De vier niveaus van de rabbinale interpretatie wordt PaRDes (“Boomgaard”, “paradijs”) genoemd.

  1. De P staat voor P’SHAT en is de eenvoudige betekenis; de verhaallijn.
  2. De R staat voor REMEZ en is het niveau met de diepere betekenis en verborgen relaties in de tekst.
  3. De D staat voor DRASH en is het niveau van de metafoor en heeft een specifieke betekenis voor de individuele lezer.
  4. De S staat voor SOD en is het geheime, mystieke of kabbalistische niveau van interpretatie dat verwijst naar de innerlijke wereld, koninkrijken van engelen, de plaats(en) waar de ziel zich bevind.

Rabbijn Shlomo Yitzchak (1040-1105) de prins van de Bijbelse commentatoren en algemeen bekend met de naam RASHI wat het acroniem van de beginletters van zijn naam is, zegt dat een van de grondbeginselen van de Tora interpretatie is: “De Tora verlaat nooit haar PSHAT” (Rashi op Gen. 15:10 en Exodus 12:2). Naast dat elke vers een ander  niveau heeft, heeft elke vers ook  de eenvoudige betekenis.  Maar de “eenvoudige” betekenis is niet altijd de “letterlijke” betekenis ( wat soms belachelijk en onmogelijk is). Het zelfde geldt voor metaforen die we in de omgangstaal gebruiken en die we ook niet letterlijk nemen. Ook de verhalen in de Bijbel die hebben plaats hebben gevonden en nog steeds tot op de dag van vandaag plaats kunnen hebben, maar hoe ze precies gebeurde en hoe ze nu kunnen gebeuren kan zeer verschillend zijn van wat we ons voorstellen.  Sinds dat Mozes de Tora aan Israël heeft gegeven, hebben de liefhebbers hun hele leven gewijd om de verschillende niveaus van de Tora te doorgronden. In voetstappen van de woorden van de passage Mishna die bekend is als Ben Bag Bag: “Draai het om, draai het om, want alles is in het”. (pirkey avot 5:22)

Vloed van Noach

Vele geleerden van laatste paar honderd jaar deden Noachs vloed af als mythe en zeiden dat het dezelfde status had als alle andere oude cultuurverhalen. Maar de toegewijde studenten die de originele Hebreeuwse Tora teksten bestuderen zien er duidelijk dat het een perfecte G’ddelijke verhaallijn in zit met meerdere niveaus en lessen die van toepassing zijn voor alle tijden: verleden, heden en toekomst.

De hedendaagse cultuur die zich zo op zijn technologische prestaties roemt en een gebrekkige kennis heeft van de geschiedenis hebben er toe geleid dat men ervanuit ging dat ergens rond 1750 de beschaving hopeloos primitief was laat staan in Bijbelse tijden. Maar er zijn duidelijke bewijzen gevonden dat men in de oudheid een duizelingwekkende kennis had van wiskunde, astronomie, landbouw, bouw en techniek, geneeskunde en ga zo maar door. Dit blijkt uit de overblijfselen, zoals uitgegraven muren van de Tempelberg in Jeruzalem en de Stonehenge dat een astronomische religieuze stenen cirkel vormt in het zuidwesten van Groot-Brittannië en talloze andere archeologische vondsten.

In de Heilige Zohar (Bereihit 56a) staat dat de mensen van de generatie van de vloed van Noach een diepe inzicht bezat in magie, hekserij en tovenarij om zo controle te krijgen over de hemelse machten . Dit betekend dan men formules en rituele processies kende (in vergelijking met sommige toverkunst van de moderne wetenschap en technologie?) waardoor zij dachten dat ze de elementen van creatie en meester konden worden over de wereld. Dit leidde dat men een overdreven G’d-ontkenning arrogantie had waardoor het sociale structuur zo verslechterde tot een niveau waarop er schaamteloos seksuele immoraliteit, opvallend diefstal en roof pleegde en andere vormen van goddeloosheid was alom vertegenwoordigt. Met het wegvallen van alle grenzen en beperkingen die nodig zijn voor de fundamenten van een G’d-bewuste beschaving.

Noach grootheid ligt in het feit dat de eerste historische rechtvaardige rebel  was. Hij trotseerde de degeneratie en de wreedheid van de goddeloze tijdperk. Om Noach de vader van de mensheid te laten ontsnappen, nam hij zijn toevlucht in de “Ark”.

1   |   2      »      
Copyright © 2012 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.