15 Siewan 5784 | 21 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Het effect van woorden in deze wereld en in de komende wereld
Publicatiedatum: zondag 04 november 2012 Auteur: Redactie | 2.019 keer gelezen
Redactie, Leven, dood en Opstanding der doden , Synagoge, Lasjon Hara [kwaadsprekerij], Ahavat Israel [naaste liefde], [Im]moraliteit, Moessar [ethiek] »

Woorden hebben invloed in deze wereld. Woorden beïnvloeden op de voorhand de mening van een ander op een derde. Woorden zijn dus in staat te veranderen van perceptie naar ‘de waarheid’ voor de toehoorders; mekabliem.
Andersom is ook waar. Woorden kunnen wonderen doen ontstaan. Zo kan het aanmoedigen wanhoop doen verdwijnen, zelfs in de meest afschuwelijke situaties. Woorden zijn in staat van iets normaal tot iets heiligs te maken.

Daarnaast leert de Chofets Chaim dat degene die lesjon hara’ over een derde spreekt, altijd beoordeeld wordt door de toehoorder (mekabel). Meestal is de mening dat de spreker niet te vertrouwen is, terwijl praktisch iedereen zich aan lesjon hara’ schuldig maakt. Toch wordt dit feilloos aangevoeld. Echter doordat mensen vaak bang zijn voor de spreker, om zelf geen slachtoffer van lesjon hara’ te worden, worden sprekers van lesjon hara’ dikwijls door mensen ‘dichtbij zich gehouden’. Maar uiteindelijk zal er door de toehoorders toch een afstand tussen hen en de spreker van lesjon hara’ geschapen worden. Want die nabijheid is namelijk onecht dat gebaseerd is op angst en/of op kortstondige interesse in zijn woorden.

De mond kan de status van een heilig object halen. Zoals een kli sjoreis, het gereedschap voor het uitvoeren van de Tempel dienst die in staat zijn dat de offers hun reis vanaf de aarde naar Hemel kunnen maken, is de mond in staat woorden van lernen en dawnen doen oprijzen. Maar in feite bezit het een nog grotere macht: het stelt de mens in staat om heiligheid vanuit de Hemel naar aarde te brengen. Zo kunnen zij van een glas wijn met 54 woorden tot een kiddoesj doen veranderen, een stuk brood met 10 woorden in een offer, een man en een vrouw met 121 woorden tot een eenheid door heiliging van een Joods huwelijk. Echter kan een mond door lesjon hara’ net als de kli sjoreis onrein worden en daardoor ongeschikt is om zijn functie te vervullen en waardoor de mond voor Hasjem een onbruikbaar instrument wordt.

Het is daarom zaak dat je in plaats van lesjon hara’ sjmirat halesjon toepast, want dat brengt alleen goed in jouw leven en die van een ander. De woorden van sjmirat halesjon zijn waarschijnlijk krachtiger dan goede dingen voor iemand te doen. Iedere dag spreken wij duizenden woorden uit. Ieder woord heeft een potentie om een wagen van chesed te worden, een daad van vriendelijkheid in- en van zichzelf. Wanneer je tegen vrienden, collegae, familie, vreemden op een zachte, vriendelijke en met considerabele manier van spreken tegen anderen spreekt, worden deze woorden geleiders van een enorme positieve kracht. Zij kunnen eenzaamheid verdrijven, zelfverzekerdheid opbouwen, bemoedigend zijn, maar ook instrueren en adviseren. Door alleen maar te groeten, kunnen deze woorden iemand opgemerkt door voelen!

Wanneer iemand de mitswes van geoorloofde spraak bestudeert maar toch de overtreding van de lesjon hara’ begaat, is dit niet zomaar een overtreding. De kosmische gevolgen is zo intens dat het letterlijk het lot van de Joden vorm geeft. De Maharal (Jehoeda ben Betsalel Löw 1525-1609) leert in Nesivat ‘olam, Nesiv Halesjon, dat Hasjem Zelf er voor heeft gekozen niet in Zijn Thuishaven op aarde aanwezig te zijn en dat Zijn volk al ruim 2000 jaar in diaspora begeven. Dit dóór wat er uit de monden van het volk is gekomen. Wij denken dat wij woorden uitwisselen, maar wij verplaatsen in feite werelden. Lesjon hara is zo krachtig, dat het in staat is de verdiensten - doen van mitswes, tsedoke en Toralessen - van een heel leven kan doen doorhalen! Maar de consequentie van goede spraak heeft nog meer invloed.

In Iggeres Hagra leert de Gaon van Wilno de lezer dat betamelijke spraak de grootste factor in het bepalen van iemands deel in het Olam Haba. Ook heeft het invloed op onze gebeden! Het bevordert je Torastudie die toegang geeft tot Hasjems Bescherming en het roept vele zegeningen op die Hij vanuit Zijn liefde ons wilt schenken.

Pagina index:
Copyright © 2012 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.