15 Niesan 5784 | 23 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
L'chajim op de bomen!
Publicatiedatum: vrijdag 25 januari 2013 Auteur: Devorah | Bron: Aish.com | 1.785 keer gelezen
Toe Bisjewat, Redactie »

De bloei van de amandelboom in Israël valt samen met Toe Bisjvat. In de profeten staat geschreven dat de vijand uit het noorden net zo snel zal komen als een amandelboom dat in bloei komt. Maar de vrede zal 500 keer sneller komen!
De kolibrie geniet mee.

Toe Bisjvat [de 15e van de maand Sjvat], het nieuwjaar van de bomen, doet ons herinneren aan Gan Eden en de menselijke zoektocht naar verfijning. "Wanneer je een stad veel dagen lang moet belegeren om, door oorlog tegen haar te voeren, haar in de greep te krijgen, verniel dan niet haar bomen door de bijl daarin te slaan, want daarvan moet je éten, dat moet je niet afkappen; want de mens is als het geboomte op het veld..." [Dwariem/Deut. 20:19]

Hoe we met fruitbomen moeten omgaan
Zoals er regels vast gelegd zijn in de Tora hoe wij met dieren om moeten gaan, waarschuwt de Tora ons ook hoe wij met fruitbomen om moeten gaan. De Tora vertelt ons heel expliciet dat de mens als de bomen van het veld zijn. Wij hebben onze wortels in de terra firma verankerd en groeien richting de hemel wanneer we deveikoet [hechting aan Hasjem] zoeken. Door deze verfijning zullen wij vrucht dragen.

Een Tsaddiek wordt vergeleken met een omgekeerde boom. Hij trekt zijn levensonderhoud van de hemel, in plaats uit de vaste aarde zoals wij, en geeft zijn vruchten aan de aarde en aan iedereen op aarde. Vandaar dat er ook wordt gezegd dat de wereld in stand wordt gehouden in verdienste van de 36 verborgen Tsaddiekiem die iedere generatie kent.

Kabbalisten vragen: "Hoe komt de Tsaddiek aan zijn kracht? Het antwoord is dat hij zijn krachten ontleend van de Boom des Levens." [Meor Vashemesh].

De bomen in Gan Eden
Het Boom des Levens kennen wij nog van Gan Eden waar twee bomen stonden. De ene heette Ets Hachajjiem, boom des Levens en de andere heette Ets Hada'at Tov We'ra. Toen Adam en Chava uit Gan Eden werden verbannen, konden zij niet meer terugkeren naar Ets Hachajjiem, omdat engelen gewapend met vurige zwaarden Gan Eden bewaakten.

Gan Eden is eigenlijk de Tuin van Verfijning. Hier was de inherente verband tussen Hasjem en Zijn schepsels overduidelijk. Er bestond geen menselijke oppervlakkigheid en arrogantie. Hierdoor hoefde Hij Zich niet te verbergen. Hier ligt ook de grondslag waarom wij Zijn Naam niet voluit schrijven. In Sjemot/Ex. 3:15 staat het volgende geschreven: Hasjem, de G'd van jullie vaderen... dit is Mijn Naam voor eeuwig.. zeh- sjemie le'olam.

Voor eeuwig is in het Hebreeuws le'olam De spelling van le'olam is lamed-ajin-waw-lamed-mem.

לְעוֹלָם

In deze vers is dit anders. De spelling van le'olam in deze vers is lamed-ajin-lamed-mem.

לְעֹלָם

Lamed-ajin-mem kun je ook uitspreken als le'alem, wat verbergen betekent.

Het woord 'Eloqiem [G'd] heeft een numerieke equivalent van 86 met het woord hateva [natuur]. In Gan Eden openbaarde de hele natuur via de Bron en was Hij niet verborgen.

De Ets Hachajjiem stelde ons in staat mens te zijn, maar ook om heilig te zijn. Het was de mystieke belichaming van de Tora, voordat het op Har Sinaj door Hasjem in woorden werd vastgelegd.

Invloed van de Ets Hada'at Tov We'ra elimineren door Toe Bisjvat
Ten opzichte van de Tsadiekkiem zijn wij begiftigd met Ets Hada'at Tov We'ra, die andere boom die ons net zo goed doet verlangen naar het kwaad als naar het goede.

1   |   2      »      
Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.