14 Tammoez 5784 | 20 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Het bezoek van de paus aan Har Tsion (Berg Zion)
Publicatiedatum: maandag 10 juni 2013 Auteur: Rabbijn prof. Efraim Sprecher | Vertaling: Devorah | 1.799 keer gelezen
Heilige Plaatsen, Rabbi Sprecher, De paus »

Is het toeval dat de paus op Lag Be'omer Har Tsion (Berg Zion), de plaats van de Diaspora Jesjive [red. Rabbi Sprecher is als decaan verbonden aan de Diaspora Jesjive] heeft bezocht? Hij kwam om in de kamer van de Laatste Avondmaal te bidden. Deze kamer is direct op het graf van Dawied hamalech (koning David) gelokaliseerd, waar de Jesjive lezingen en sji'oeriem houdt. Een peloton van IDFmilitairen was in onze Jesjive gestationeerd. Wij vroegen hen Tefillien om te leggen en met ons te bidden. Iedere soldaat deed dit, waarvaan sommige van hen ons vertelden dat dit voor alle eerste keer in hun leven deden dat zij Tefillien legden. G'd werkt op mysterieuze wijze.
Het IDF moest naar onze Jesjive komen om de paus tijdens zijn bezoek aan Har Tsion te beschermen. Maar G'ds plan was dat deze soldaten naar ons toe zouden komen zodat zij de gelegenheid kregen om de grote mitswe van de Tefillien leggen invulling te geven.
Maar waarom was deze bezoek van de Paus op Lag Be'omer, de Jahrzeit van Rabbi Shimon Bar Yochai, die volgens Joodse traditie de openbaring van de Zohar (de centrale mystieke tekst van Kabbala) ontving?

Rabbi Chaim Vital (een 16e eeuwse Meester in Kabbala) verklaarde Dewariem/Deut. 13:7-10 waarin staat "Wanneer je broer, de zoon van je moeder of je zoon of je dochter of je eigen vrouw of je boezemvriend je in het geheim wilt verleiden door te zeggen ‘Laten wij andere goden dienen,'die jij noch jouw ouders gekend hebben... jouw hand zal het eerste op hem wezen om hem te doden, daarna slaat het hele volk de hand aan hem." Deze vers is een verwijzing naar Jezus, die volgens Rabbi Vital, geboren is uit een Joodse moeder en niet-Joodse vader. "jouw hand zal het eerste op hem wezen om hem te doden" verwijst naar het Sanhedrin die Jezus ter dood heeft veroordeeld, terwijl de "hand van het volk" een verwijzing is naar de Romeinen die de doodsvonnis hebben uitgevoerd. "het eerste" refereert naar Pesach, het eerste van de drie Pelgrimsfeesten. Rabbi Chaim Vital stelde vast dat de Laatste Avondmaal Seder was.

Wellicht is de meest centrale tekst van de Joodse visie op het Christendom aan het einde van zijn Misjne - te midden van de discussie over de Messiaanse Tijd - door RaMBaM geschreven. Toch was RaMBaM's benadering voor niet-Joden ten aanzien het Christendom niet geheel negatief. Hij zag in het Christendom en Islam als een positieve, maar misleidende, stap in de ontwikkeling van de mensheid naar de Messiaanse Tijd. Hoe meer en meer mensen in de wereld deze twee monotheïstische geloven zouden omarmen en iedere directe vorm van avodah zarah (afgoderij) zouden afzweren, dan is "het pad van de mensheid rechtgemaakt en de wereld wordt voor moment waarin alle mensen G'd samen zullen dienen geperfectioneerd" (Wetten voor Koningen 11). Dit zal volgens de RaMBaM in de Messiaanse Tijd gebeuren, nadat christenen en moslims realiseren dat hun geloof niet goed en verdraaid is. De RaMBaM besluit met een quote uit de Haftara van Bechoekotai (Jermijahoe 16) waarin staat dat alle niet-Joden in de Messiaanse Tijd zullen zeggen "Slechts leugens en onwaarheden hebben onze vaders aan ons doorgegeven. En hoe konden wij zo dwaas zijn omvan  een menselijk wezen een god te maken?"

Is het een toeval dat tijdens déze Haftara de paus ons met zijn bezoek op Har Tsion heeft vereerd? 

©Rabbi prof. Sprecher 2009

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.