19 Aw 5782 | 16 augustus 2022
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Zes manieren van nederigheid
Publicatiedatum: dinsdag 01 oktober 2013 Auteur: Redactie | 1.106 keer gelezen
Redactie, Talmoed Tora, Moessar [ethiek], Arrogantie en nederigheid »
Het overgestelde van nederigheid is arrogantie, iets waar Hasjem wars van is. Hasjem houdt erg veel van nederigheid, omdat Hij niet kan werken met arrogante mensen. Arrogantie is namelijk opgeblazenheid waardoor de ruimte die Hasjem nodig heeft om met iemand te werken helemaal letterlijk opgevuld is met ego. Hierdoor is er geen ruimte voor Hasjem.

Omdat Mosje Rabbenoe zo nederig was, wat tot nu toe in de gehele menselijke geschiedenis ook nooit geëvenaard is, kon Hasjem met hem zo uitstekend werken wat zelfs resulteerde dat Hasjem en Mosje פנים אל פניםpaniem el paniem... van aangezicht tot aangezicht spraken.

In het klassieke werk Orchos Tzaddikim staat een lijst van zes manieren hoe je werkelijke nederigheid kunt herkennen.

1. Je bent werkelijk nederig wanneer je beschimpt wordt in alle facetten en wanneer je de kans hebt om hier wat tegen te doen, je niets doet. Je bent als stof [zie Sjmone Esre: “G'd, behoed mijn tong voor kwaadspreken, mijn lippen voor het spreken van bedrog. Laat mij stil zijn tegenover allen die mij vloeken, laat mij als stof zijn voor wat van dien aard ook”], waardoor je alle kansen om tegen de beschimpingen te handelen laat liggen. Sterker, je vergeeft die persoon sowieso.

Soms zijn er wel omstandigheden wanneer het verboden is om iemand te vergeven. Dit wanneer de eer van de Tora in geding komt te staan.

2. Een ander teken is wanneer iemand een vreselijk grote verlies heeft moeten ondergaan zoals een verlies van een kind of van een directe naaste en hij accepteert Hasjems oordeel met liefde zoals Ahron dit deed toen zijn twee zonen omkwamen [Wajjiqra 10:3].

3. Je bent echt nederig wanneer je geprezen wordt om jouw wijsheid en goede daden, maar je bent niet blij met deze prijzingen. Hoewel je wijs bent en goede daden hebt gedaan, kan het altijd beter.

Wanneer jouw tekortkomingen dan inderdaad toch ter sprake komen, wat ook normaal is omdat je mens bent, dan moet jij zichzelf niet vrijpleiten en deze tekortkomingen toegeven. Jehoeda geeft het voorbeeld met zijn fout met Tamar [Bereesjiet 38:26].

4. Werkelijke nederigheid is wanneer Hasjem iemand rijkdom, wijsheid en goede kinderen schenkt en er heilig van overtuigd dat hij al die goeds niet verdient. Voorbeeld is Avraham [Bereesjiet 18:17 en 27].

5. Wanneer jij iemand beschadigt met lasjon hara en je gaat vanuit jezelf naar die persoon toe om je excuses aan te bieden, is dat een teken van nederigheid.

6. Iemand die echt nederig is, is wars van luxe. Ook is hij niet opzoek naar mooie kleding of accessoires. Zijn manier van doen is zachtaardig en hij spreekt zacht.

Het is de keuze die wij zelf maken of wij nederig willen zijn. Hasjem kan ons wel op ons verzoek ons helpen nederig te zijn, zodat er genoeg plek in onze ego zit voor Hasjems Wil. Want daar draait het om. Werkelijke nederigheid is je wil volledig wegcijferen voor Zijn wil.

Bron: Limud Yomi Kleinman Editie©Jodendom-online.nl 2013

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.