2 Tewet 5782 | 06 december 2021
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Artikelen / Parasja
Wonderen wegrationaliseren
Pesach, Opperrabbijn R. Evers, Parasja » 1.138 keer gelezen
De tien plagen zijn begonnen. Zelfs Egypte werd op de knieën gedwongen. Tachtig procent van de Joden bleef echter achter in Egypte en trok niet uit. Hoe weten we zo zeker, dat de rasja – de slechterik - bij de Exodus ook niet bevrijd zou zijn? Misschien zou door alle wonderen zijn houding veranderd zijn?! De Joden die Egypte verlieten, waren toch ook niet allemaal zulke voorbeeldige tsaddikiem (heiligen)?! Toch waren velen in staat om hun negatieve houding te laten varen....
Mosje Rabbenoe en moderne presidenten
Opperrabbijn R. Evers, Parasja » 840 keer gelezen
In deze moeilijke omstandigheden voor Am Jisra’eel is de roep om een sterke leider luider dan ooit. Wat maakt een Jiddisje leider? Verkiezingen, what a show! “Kies mij!”, riepen alle kandidaten. Bij Mosje Rabbenoe’s verkiezing liep het toch echt helemaal anders. Bij het brandende doornbosje weigert Mosje zes dagen lang om leider te worden van het Joodse volk. Geen one-liners, verkiezingscampagnes en dirty tricks. Mosje voelt zich bezwaard omdat hij stottert. Uit zijn...
We werden door G'd Zelf bevrijd
Opperrabbijn R. Evers, Pesach, Parasja » 939 keer gelezen
Vlak voor de tien plagen stelt G’d: ”Opdat jullie zullen weten, dat Ik, jullie G’d, het ben, die jullie onder de dwangarbeid van de Egyptenaren wegvoer” ( Sjemot 5:6 ). In de pasoek (vers) wordt benadrukt, dat wij moeten beseffen, dat de bevrijding uit G’ds hand zelf – en niet via een intermediair – is geschied. Dit was belangrijk in het afgodische Egypte. Maimonides (1135-1204) legt uit, dat de bron van alle afgoderij het idee was, dat G’d...
Joseef: te hoog gegrepen voor Mosje Modaal
Opperrabbijn R. Evers, Parasja » 926 keer gelezen
Hoe moesten de broers, die 22 jaar eerder Joseef verkocht hadden, het goede nieuws, dat Joseef nog leefde aan Ja’akov overbrengen? Leugenaars worden zelfs niet geloofd als ze de waarheid vertellen. Joseef had ze een teken meegegeven, dat alleen hij en Ja’akov wisten: egla aroefa - het te nekken kalf, een complexe procedure die gevolgd moest worden als er een lijk werd gevonden en de moordenaar onbekend was ( vgl. Devariem 21:1 e.v.) . Dit was het laatste onderwerp dat...
Het leven van onze Aartsvaders in het teken van de toekomst van het Joodse volk
Parasja, Opperrabbijn R. Evers » 838 keer gelezen
Joseef gaf zijn broers ieder twee gewaden om als broers van de onderkoning representatief voor de dag te kunnen komen en hun gescheurde kleding te vervangen. Maar aan Benjamin gaf Joseef vijf stel mooie gewaden ( 45:22 ). Joseef had gezien welke desastreuze gevolgen voortrekken had gehad voor zijn eigen positie tussen de broers. Voortrekken? Hoe kon Joseef zijn broer Benjamin voortrekken door hem als enige vijf stuks kleding te geven? Joseef had de broers op de proef gesteld. Met gevaar...
De strijd tussen de engel en Ja'akov
Opperrabbijn R. Evers, Engelen en demonen, Parasja » 876 keer gelezen
“Een man streed met hem tot de ochtendgloren. Hij zag dat hij hem niet aankon en trof hem in zijn heupgewricht” ( 32:25-26 ). De strijd tussen de beschermengel van de volkeren en Ja’akov kent vele symbolieken. De eeuwige strijd tussen Israel en de volkeren verhevigt bij het aanbreken van het licht van de uiteindelijke verlossing door de Masjie’ach. De ontwrichtende heupslag hebben we al gehad. De Engel vermant zich juist vlak voor de tijd van de Masjie’ach...
Dina en Sjechem, een tragisch verhaal
Opperrabbijn R. Evers, [Im]moraliteit, Parasja » 1.025 keer gelezen
Ja’akov had zijn belofte om een tiende af te staan aan Hasjeem, nog niet ingelost. Wanneer men nog tienden schuldig is, worden de Hemelse Boeken geopend. G’d was ontevreden over het feit dat Ja’akov zijn dochter Dina geweigerd had voor zijn besneden broer Esav. Als straf hiervoor werd zij genomen door de onbesneden Sjechem ben Chamor. G’d beschermde Dina niet, zoals Hij Sara beschermde in het paleis van Farao en Avimelech. Wat was er gebeurd? Sjechem stuurde wat...
De kinderen van Ja'aqov en zijn vier vrouwen
Opperrabbijn R. Evers, Parasja, Huwelijk » 1.021 keer gelezen
“Toen Hasjeem zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder, maar Racheel was onvruchtbaar” ( 29:31 ). De kinderen van Lea Waarom wordt vermeld, dat Lea’s baarmoeder geopend werd? Lea raakte direct zwanger om Ja’akov niet in de verleiding te brengen haar te scheiden. Haar eerste zoon noemde Lea Ruben (Re’oeveen). Lea gaf daarmee aan dat G-d haar ellende had gezien. Dit was ook realiteit: de Tora getuigt er zelf over. Lea hoopte dat Ja’akov meer...
De afgodsbeeldjes van Lavan
Torat hasod we'avodah zara [occultisme en afgoderij], Parasja, Opperrabbijn R. Evers » 1.031 keer gelezen
“Ik meen tot de ontdekking gekomen te zijn dat Hasjeem mij ter wille van jou heeft gezegend” ( 30:27 ). Lavans voorwaarden Lavan wilde Ja’akov niet zo makkelijk laten gaan omdat hij een zegenrijke invloed had gehad op zijn omgeving. Lavan had nooit zoons gehad. Maar na de komst van Ja’akov kreeg hij na zijn dochters ook zonen. Hij had maar weinig schaapjes, maar sinds Ja’akov gearriveerd was, was zijn kudde enorm gegroeid. Lavan begreep dat hij meer dan...
De droom van Ja'aqov: de Jacobsladder
Opperrabbijn R. Evers, Parasja, Dromen en profetie » 1.811 keer gelezen
“En hij droomde, en zie! Een ladder, geplaatst op de aarde, waarvan de top tot de Hemel reikte; en zie de Engelen G'ds stegen daarlangs opwaarts en afwaarts” ( 28:12 ). Onderweg van Beër – Sjéwa naar Charan droomde Ja’akov Avinoe van een ladder die op de aarde stond en tot de Hemel reikte. Engelen stegen op en daalden af langs deze ladder. Wat was de betekenis van deze droom? In de Talmoed ( B.T. Choelien 91 ) wordt uitgelegd, dat de Engelen die...
pagina 3 / 7 [1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [7]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.