7 Siewan 5781 | 17 mei 2021
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Artikelen / Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen]
Bidt met gevoel volgens Rabbi Nachman
Redactie, Chassidiem en Chassidoes, Moessar [ethiek] » 2.803 keer gelezen
Zolang Reb Ploni kon herinneren, had hij erg veel moeite om geconcentreerd te bidden. Hij bad niet met gevoel waardoor hij het idee had dat hij slechts diende als onderdeel van de minjan. Zodra de dienst bij de Tehilliem (Psalemen) aankwam, dan was zijn gedachten helemaal van het gebed afgedwaald. Uiteraard merkte niemand van zijn probleem, want zo'n vervelende kwestie - omdat iedere dag gereciteerd wordt dat een van de verdienste in Olam Haba de concentratie is van het dawnen (bidden) is -...
De kracht van gebed volgens Rabbi Nachman
Chassidiem en Chassidoes, Redactie, Leer van Rabbi Nachman » 2.728 keer gelezen
Tijdens de 39 jaren van zijn leven (5532/1772 - 5571/1810) was het meest benadrukte thema van Rebbe Nachman het gebed. Tot aan de dag dat hij stierf, had alles wat hij deed te maken met zijn gebeden. Hij wilde dat er gebeden van zijn lessen gemaakt zouden worden van zijn lessen. Ook heeft hij gezegd om tot Hashem bidden en Hem te smeken om de kleinste dingen die we nodig hebben. Ook al zou men hoofdzakelijk moeten bidden voor begeleiding in het dienen van zijn Schepper, zou hij nog steeds...
Gebed: het recht om te debatteren met G'd
Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Rabbi Sprecher » 945 keer gelezen
Klik HIER voor de bron van deze prachtige afbeelding. De Talmoed zegt in Berachot 26b dat "Tefilot Avot tiknoem... gebed is ingesteld door de Avot." De Talmoed verwijst naar Bereesjiet/Gen. 19:27 als bewijs hoe Avraham het Gebed heeft ingesteld: "Wajaskem Avraham baboqer el hamakon asjer amad sjam et pnei Hasjem... en Avraham stond vroeg in morgen op naar de plaats waar hij voor G'd stond."  Het verband zit tussen het woordje 'amad' - 'stond' en het Amida Gebed [Sjmone...
Offers en gebeden
Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Opperrabbijn R. Evers, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj » 1.039 keer gelezen
Het allereerste offer in het Misjkan was een stier – symbolisch bedoeld als vader van het gouden kalf en als verzoening voor de afgoderij. Hoewel het gouden kalf nog niet beschreven is in de Tora schept G’d de refoe’a voor de makka – het herstel voor de ‘broch’. Onze gebeden tegenwoordig lopen parallel aan de offers: zodra we ons op HaSjeem richten, ontkennen wij impliciet alle machten buiten Hem. Thema’s als dankbaarheid, bevrijding en geestelijke...
Dertien is in het Jodendom alles behalve een ongeluksgetal
Torat hasod we'avodah zara [occultisme en afgoderij], Opperrabbijn R. Evers, Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen] » 1.157 keer gelezen
Het is eerder het getal van G'ddelijke genade - G'd heeft Mosje leren davvenen (bidden) met de 13 midot harachamiem, de dertien eigenschappen van G'ds medelijden. Maimonides heeft de dertien geloofsprincipes van het Jodendom opgesteld. De Tora wordt met dertien uitlegregels van Rabbi Jisjmaeel verklaard, de Briet-mila (besnijdenis) is met dertien verbonden verklonken met het Joodse volk en in iedere tsietsiet (bundel schouwdraden) aan de hoeken van ons kleed zitten 8 draden en 5 knopen,...
Ondank is des werelds loon
Opperrabbijn R. Evers, Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen] » 907 keer gelezen
We mopperen veel...maar zijn wij ooit dankbaar? Over het nut van dankbaarheid “En het volk mopperde tegen Mosjee terwijl zij zeiden….” ( 15:24 ) “De hele gemeenschap…begon tegen Mosjee en Aharon te mopperen” ( 16:2 ). “Het volk dat daar naar water smachtte, mopperde tegen Mosjee en zei…” ( 17:3 ). Dankbaarheid Het bensjen is een opvoeding tot dank en erkenning van het goede dat wij dagelijks ontvangen van Boven. De plicht om...
Hoort Goalenoe Hasjem Tsewakot Sjemo Kedosj Jisrael in de Nederlandse Siddoer?
De Namen van G'd , Minhagiem [Gewoonten en Gebruiken], Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen] » 1.210 keer gelezen
Sinaj Tekst: Goalenoe Hasjeem Tsewakot Sjemo Kedosj Jisraeel ( Jesaja 47: 4 ). Betekenis: Onze Verlosser, G’d van de Heerscharen is Zijn Naam, de Heilige van Israel. Plaats in de Siddoer: Direct voor de laatste beracha Baroech…Ga’al Jisrael voor de Sjemonee Esree . Omstandigheden: Staat tussen haakjes in de Dasberg N.I.K.-siddoer. Moet dit nu wel of niet worden uitgesproken? Resultaten onderzoek: Bij het onderzoek heb ik mij volledig gebaseerd op het...
Hoort Mode Ani Lefanecha in de Nederlandse Siddoer?
Halacha, Minhagiem [Gewoonten en Gebruiken], Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen] » 2.546 keer gelezen
Tekst: Mode ani lefanecha melech chai vekajam sjehechezarta bi nisjmati bechemla, rabba emoenatecha. Betekenis: Ik dank U, levende en bestaande Koning, dat U mij mijn ziel heeft teruggegeven met ontferming, groot is Uw trouw. Tijd: Uit te spreken direct na het ontwaken, wanneer men de intentie heeft op te staan. Plaats: In bed of op de rand van het bed. Omstandigheden: Uit te spreken nog voor het handewassen bij het opstaan. Bijzonderheid: Dit gebed bevat geen van de...
Nadere details bij het bezoek van een Joodse begraafplaats
Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Leven, dood en Opstanding der doden , Halacha » 1.362 keer gelezen
Qever [graf] van רבי יוחנן בן זכאי [Rabbi Jochanan ben Zakkai] in Tiverja [Tiberias]. Indien op één en dezelfde begraafplaats zowel de ouders als Tsaddikiem (rechtvaardigen) begraven liggen, moet men na een bezoek aan de graven van de Tsaddikiem ook de graven van de ouders bezoeken. Op sommige plaatsen wordt door de beheerders van de begraafplaats betaling verlangd voor de toegang tot de begraafplaats. Men zou zich kunnen afvragen of dit geoorloofd is nu de...
Dawwenen met aandacht
Opperrabbijn R. Evers, Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Halacha » 1.241 keer gelezen
In onze jachtige, moderne maatschappij lijkt er weinig tijd en aandacht te bestaan voor dawwenen (het gebed). In het drukke, aardse leven van sommige mensen lijkt een tefilla, waarin onze aanhankelijkheid aan het Opperwezen wordt betoond, niet meer te passen. Wij voelen ons vrijgevochten en hoeven niemand meer verantwoording af te leggen...! Toch is deze ervaring, een `touch van het G’ddelijke’, ook voor de moderne mens onmisbaar. Rabbi Aryeh Kaplan heeft hierover een...
pagina 5 / 7 [1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [7]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.