14 Siewan 5784 | 18 juni 2024
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Dossier / Chilloel Hasjem, onteren van Hasjem's Naam
Chilloel Hasjem [ontheiliging van de Naam], wat ontheiliging van de naam van G'd betekent. Het is een term die gebruikt wordt in het Jodendom voor elke handeling of gedraging die schaamte werpt of het geloof in G'd en ieder aspect van de Tora, Joodse wet, of de Joodse gemeenschap in diskrediet brengt.
Bestanden / Chilloel Hasjem, onteren van Hasjem's Naam
Waarom wordt Ja’akov plotseling kwaad na de achtervolging van zijn schoonvader Lavan?
16 november 2021
Lavan bedriegt Ja’akov bij het leven. De eerste zeven jaar van zijn carriere bij Lavan werkt Ja’akov om Racheel te mogen trouwen. Na zeven jaar gratis werken staat hij onder de choepa (huwelijksbaldakijn) met Lea. Natuurlijk vraagt hij Lea waarom zij aan dit bedrog heeft meegewerkt...
Posek Rav Chaim Kanievsky sjlita: Het is een mitswa om allijah te doen!
25 maart 2015
Zoals we allemaal weten, kiezen vele frum Jidden helaas om in balling te leven. Wat nog veel tragischer is, is dat deze frum Jidden onder druk van hun kinderen in balling blijven wonen. Deze voortzetting van de ballingschap is chilloel Hasjem, het ontheiligen van Hasjem's Naam. Veel van deze...
Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim] deel 11
09 maart 2015
© MirandaRose-Stock Inleiding 1 1 , hoofdstuk 11, 4 e deel De RaMCHaL resumeert een en ander aan het einde van hoofdstuk 11. Nogmaals Chilloel Hasjem Vorige keer hebben we uitgebreid ' Chilloel Hasjem ' [onteren...
Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim] deel 10
06 januari 2015
Inleiding 10, hoofdstuk 11, 3e deel Heb je naaste lief en neem geen wraak Het beste is iemand te vergeven al voordat hij gestraft wordt. Het mooist is ook wanneer je altijd netjes blijft tegen degene die je heel waardeloos heeft behandeld. Dit is functioneren op een heel hoog niveau. Je...
Tesjoeva [inkeer] voor Chilloel Hasjem [G'dslastering]
24 december 2013
In de 10e principe van de 20 principes van tesjoeva [inkeer] van Rabbenoe Yonah, zegt hij: “ Beter is om dezelfde daad waarmee je zondigde, te gebruiken voor kiddoesj Hasjem [heiligen van Hsjems Naam] ” [ Shaarei Teshuva ]. Wat bedoelde hij daarmee? Als jij je mond hebt...
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.